SBAB Boprisindikator

SBAB Boprisindikator publiceras kvartalsvis och visar vad bostadsägarna tror om bostadsprisernas kommande utveckling.

 • Sansade boprisförväntningar bland bostadsägare
  Man får går tillbaka till hösten 2021 för att hitta en lika stor optimism som nu bland bostadsägarna. 63 procent tror på stigande priser på ett års sikt jämfört med 3 procent som tror på sjunkande. Främsta skälet till prisuppgång anges vara sjunkande räntor. Samtidigt är förväntningarna sansade. Av de som tror på stigande bostadspriser tror 4 av 5 att priserna kommer att stiga med maximalt 5 procent på ett års sikt.
  SBAB Boprisindikator
 • Bostadsägarna vädrar morgonluft
  Bostadsägarnas optimism om bostadsprisernas utveckling ökar sett till skillnaden mellan hur många som tror på stigande respektive fallande bostadspriser på ett års sikt. 42 procent tror på stigande priser på ett års sikt och främsta skälet till detta anges vara sjunkande räntor.
  SBAB Boprisindikator
 • Flest tror på stillastående bostadspriser på ett års sikt
  Optimismen om bostadsprisernas utveckling ökade något mellan årets tredje och fjärde kvartal, sett till skillnaden mellan hur många som tror på stigande respektive fallande bostadspriser på ett års sikt. 34 procent tror på stigande priser och 20 procent på fallande priser. Störst andel av de svarande tror dock på stillastående priser, vilket är 37 procent.
  SBAB Boprisindikator
 • Minskad optimism bland bostadsägarna om bostadspriserna
  Det är fortfarande något fler bostadsägare som tror på stigande än fallande bostadspriser under det kommande året, men optimismen har minskat något jämfört med föregående kvartal. 31 procent tror på stigande priser och 21 procent på fallande priser. De flesta, 36 procent, tror dock på stillastående priser.
  SBAB Boprisindikator
 • Tydligt ökad optimism bland bostadsägarna om bostadspriserna
  Tre kvartal i rad har det varit fler bostadsägare som trott på fallande än stigande bostadspriser. Årets andra kvartal uppvisar ett tydligt skifte. Nu är det fler (32 procent) som tror på stigande än sjunkande (19 procent) priser på ett års sikt. Av de svarande tror 34 procent att priserna kommer att stå stilla. Dessutom avtar oron för att stigande energipriser kommer att påverka bostadspriserna negativt framöver.
  SBAB Boprisindikator
 • Fortfarande fler bostadsägare som tror på fallande än stigande bostadspriser
  Det är fortfarande fler av Sveriges bostadsägare som tror på fallande än stigande bostadspriser på ett års sikt, även om optimismen tilltagit lite sedan kvartal fyra förra året. Av de som tror på fallande priser anger 88 procent stigande räntor som orsak till fallet. På tre års sikt är bostadsägarna betydligt mer optimistiska kring synen på bostadspriserna.
  SBAB Boprisindikator