Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Omvärld & Analyser

SBAB Boprisindikator

SBAB Boprisindikator publiceras kvartalsvis och visar vad bostadsägarna tror om bostadsprisernas kommande utveckling.

 • Bostadsägarnas boprisförväntningar, framtidstro har ersatt djup pessimis

  En stor majoritet av bostadsägarna spår stigande bopriser på både ett och tre års sikt, vilket är en dramatisk uppgång från kvartal två. Som tidigare visar SBAB:s index att bostadsägare generellt sett är något mer optimistiska om prisutvecklingen jämfört med andra grupper.
  2020-08-26 SBAB Boprisindikator
 • Stillastående priser närmaste året spår flest bostadsägare

  SBAB:s indikator över bostadsprisförväntningarna för det andra kvartalet rasar kraftigt jämfört med första kvartalet. Från att en klar majoritet trott på stigande bostadspriser tror nu flest bostadsägare (33 procent) på stillastående bostadspriser det närmaste året. 31 procent spår sjunkande priser medan 25 procent tror på stigande priser. På tre års sikt tror en majoritet av bostadsägarna att priserna kommer att öka.
  2020-05-28 SBAB Boprisindikator
 • Stigande optimism om boprisernas utveckling

  Under det första kvartalet i år är det fortsatt en större andel av de som äger sin bostad som tror på stigande bopriser både på ett och tre års sikt, enligt SBAB:s boprisindikator. På bägge horisonterna har optimismen ökat något sedan fjärde kvartalet förra året. Ett högt efterfrågetryck anses vara en huvudförklaring till detta.
  2020-02-06 SBAB Boprisindikator
 • Bostadsägare tror på fortsatt stigande priser

  SBAB:s Boprisindikator visar att det bland bostadsägarna är en betydligt större andel som tror på stigande än fallande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Huvud­skälet anses vara ett högt efterfrågetryck. Endast en liten andel av bostadsägarna tror på fallande bostadspriser på såväl ett som tre års sikt. Huvudskälen anses vara stigande räntor och stramare kreditvillkor.
  2019-12-05 SBAB Boprisindikator