VD och företagsledning

Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s roll och arbete.

VD har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner. VD rapporterar till styrelsen. Företagsledningen är VD:s stöd för utövandet av den operativa ledningen i SBAB.

Mikael Inglander

VD

Civilekonom
Född:
1963
Anställd:
2014
Styrelseuppdrag:
Booli Search Technologies AB, AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
Tidigare erfarenhet: CFO SBAB, VD Lindorff Sverige AB, vice VD och CFO samt andra uppdrag inom Swedbank AB, regionchefsuppdrag samt vice VD FöreningsSparbanken AB, styrelseledamot ICA Banken, OK-Q8 Bank AB, Hansabank Group AS, VD AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), m.fl.

Sara Davidgård

CRO

Magisterexamen Företagsekonomi
Född: 1974
Anställd: 2017
Tidigare erfarenhet: Head of Risk Swedish Banking på Swedbank, styrelseledamot Sparia, Segmentsansvarig på Swedbank, flera chefsroller inom Swedbanks Retailverksamhet samt andra befattningar inom Swedbank Robur.

Kajsa Ekehult

Tillförordnad CHRO

Född: 1978
Anställd: 2015
Tidigare erfarenhet: Chef för Lärande & Utveckling på SBAB, Nordic Head of Reward & Recognition (HR) TryggHansa/Codan, Nordic Head of HR Operations TryggHansa/Codan och andra HR-roller.

Marko Ivanic

CTO

Född: 1979
Anställd:
2018
Tidigare erfarenhet:
Chef IT Drift SBAB, Deputy CTO Nordnet samt andra chefsroller inom IT på Nordnet.

Peter Svensén

CFO

Civiliekonom
Född:
1974
Anställd:
2022
Tidigare erfarenhet:
CRO SEK, CRO SBAB, konsult på Oliver Wyman och KPMG Financial Services.

Malou Sjörin 

Chef Hållbarhet Marknad och Kommunikation

Civilekonom
Född: 1972
Anställd: 2020
Tidigare erfarenhet: Kommunikationsdirektör Trygg-Hansa/Codan, kommunikationsdirektör SJ AB, strategikonsult Cap Gemini Ernst & Young.

 


Johan Prom

Chef Affärsområde Privat

Mastersexamen i finansiell ekonomi
Född:
1972
Anställd: 2021
Styrelseuppdrag: Booli Search Technologies AB, Boappa AB, NoseOption AB, Publit Sweden AB, Watersprint AB, Johan Prom Konsult- och Investeringsaktiebolag samt Johan Prom AB.
Tidigare erfarenhet:  Styrelseledamot SBAB m fl bolag, VD Avanza, flertal ledande exekutiva befattningar ICA-koncernen, managementkonsult McKinsey & Company och Boston Consulting Group.

Stefan Andersson

Chef Affärsområde Företag & Brf

Född: 1964
Anställd:
2020
Tidigare erfarenhet: Operativ chef Företag & Brf på SBAB, Nordic Head of Business Banking Strategy & Propositions på Nordea, chef Business Banking Sverige på Nordea, chef Försäljning Sverige på SEB Trygg Liv, chef SME-segmentet på SEB, distriktschef inom SEB:s kontorsrörelse, styrelseledamot i Nordea Liv & Pension samt Bankgirot.

Robin Silfverhielm

CXO

Civilingenjör
Född:
1973
Anställd:
2019
Styrelseuppdrag:
Booli Search Technologies AB, Boappa AB.
Tidigare erfarenhet:
CDO Skandia, Managementkonsult Accenture, projektledare OMX.

Kristina Tånneryd

Tillförordnad Chef Affärsspecialister

Född: 1971
Anställd:
2021
Tidigare erfarenhet:
Chief Product Officer på Skandiabanken, Head of Group Payments and Cash Management på Swedbank, Nordic Chief Operating Officer på Alfred Berg Asset Management AB.

Senast uppdaterad 20 april 2023.