VD och företagsledning

Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s roll och arbete.

VD har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner. VD rapporterar till styrelsen. Företagsledningen är VD:s stöd för utövandet av den operativa ledningen i SBAB.

Mikael Inglander

VD

Civilekonom
Född:
1963
Anställd:
2014
Styrelseuppdrag:
Booli Search Technologies AB, AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
Tidigare erfarenhet: VD Lindorff Sverige AB, vice VD och CFO samt andra uppdrag inom Swedbank AB, regionchefsuppdrag samt vice VD FöreningsSparbanken AB, styrelseledamot ICA Banken, OK-Q8 Bank AB, Hansabank Group AS, VD AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), m.fl.

Sara Davidgård

CRO

Magisterexamen Företagsekonomi
Född: 1974
Anställd: 2017
Tidigare erfarenhet: Head of Risk Swedish Banking på Swedbank, styrelseledamot Sparia, Segmentsansvarig på Swedbank, flera chefsroller inom Swedbanks Retailverksamhet samt andra befattningar inom Swedbank Robur.

Kajsa Ekehult

Tillförordnad CHRO

Född: 1978
Anställd: 2015
Tidigare erfarenhet: Chef för Lärande & Utveckling på SBAB, Nordic Head of Reward & Recognition (HR) TryggHansa/Codan, Nordic Head of HR Operations TryggHansa/Codan och andra HR-roller.

Marko Ivanic

CTO

Född: 1979
Anställd:
2018
Tidigare erfarenhet:
Chef IT Drift SBAB, Deputy CTO Nordnet samt andra chefsroller inom IT på Nordnet.

Peter Svensén

CFO

Civiliekonom
Född:
1974
Anställd:
2022
Tidigare erfarenhet:
CRO SEK, CRO SBAB, konsult på Oliver Wyman och KPMG Financial Services.

Malou Sjörin 

Chef Hållbarhet Marknad och Kommunikation

Civilekonom
Född: 1972
Anställd: 2020
Tidigare erfarenhet: Kommunikationsdirektör Trygg-Hansa/Codan, kommunikationsdirektör SJ AB, strategikonsult Cap Gemini Ernst & Young.

 


Johan Prom

Chef Affärsområde Privat

Mastersexamen i finansiell ekonomi
Född:
1972
Anställd: 2021
Styrelseuppdrag: Booli Search Technologies AB, Boappa AB, NoseOption AB, Publit Sweden AB, Watersprint AB, Johan Prom Konsult- och Investeringsaktiebolag samt Johan Prom AB.
Tidigare erfarenhet:  Styrelseledamot SBAB m fl bolag, VD Avanza, flertal ledande exekutiva befattningar ICA-koncernen, managementkonsult McKinsey & Company och Boston Consulting Group.

Stefan Andersson

Chef Affärsområde Företag & Brf

Född: 1964
Anställd:
2020
Tidigare erfarenhet: Operativ chef Företag & Brf på SBAB, Nordic Head of Business Banking Strategy & Propositions på Nordea, chef Business Banking Sverige på Nordea, chef Försäljning Sverige på SEB Trygg Liv, chef SME-segmentet på SEB, distriktschef inom SEB:s kontorsrörelse, styrelseledamot i Nordea Liv & Pension samt Bankgirot.

Robin Silfverhielm

CXO

Civilingenjör
Född:
1973
Anställd:
2019
Styrelseuppdrag:
Booli Search Technologies AB, Boappa AB.
Tidigare erfarenhet:
CDO Skandia, Managementkonsult Accenture, projektledare OMX.

Kristina Tånneryd

Tillförordnad Chef Affärsspecialister

Född: 1971
Anställd:
2021
Tidigare erfarenhet:
Chief Product Officer på Skandiabanken, Head of Group Payments and Cash Management på Swedbank, Nordic Chief Operating Officer på Alfred Berg Asset Management AB.

Andras Valko

CDSO

PhD Computer Science, MSc Engineering, BSc Economics
Född:
1971
Anställd:
2019
Tidigare erfarenhet:
Head of Technology & Chief Architect, Ericsson Analytics and Assurance Head of Customer Experience Management and Analytics at Ericsson, Head of Network Management Research at Ericsson.

Senast uppdaterad 7 februari 2023.