VD och företagsledning

Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s roll och arbete.

VD har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner. VD rapporterar till styrelsen. Företagsledningen är VD:s stöd för utövandet av den operativa ledningen i SBAB.

Mikael Inglander

VD och Chef Företag & Brf

Civilekonom
Född:
1963
Anställd:
2014
Styrelseuppdrag:
Booli Search Technologies AB, AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
Tidigare erfarenhet: VD Lindorff Sverige AB, vice VD och CFO samt andra uppdrag inom Swedbank AB, Regionchefsuppdrag samt vice VD FöreningsSparbanken AB, Styrelseledamot ICA Banken, OK-Q8 Bank AB, Hansabank Group AS, VD AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), m.fl.

Sara Davidgård

CRO

Magisterexamen Företagsekonomi
Född: 1974
Anställd: 2017
Tidigare erfarenhet: Head of Risk Swedish Banking på Swedbank, Styrelseledamot Sparia, Segmentsansvarig på Swedbank, flera chefsroller inom Swedbanks Retailverksamhet samt andra befattningar inom Swedbank Robur.

Carina Eriksson

CHRO

Civilekonom
Född: 1965
Anställd: 2015
Tidigare erfarenhet: Skandinavisk HR Business Partner Lead för Trygg Hansa/Codan, Skandinavisk HR-direktör för Personal Lines, Trygg Hansa/Codan, HR-direktör Microsoft Sverige, Nordisk COO för Deutsche Bank Nordic Equities, samt andra befattningar inom Debt Capital Markets på SEB och JP Bank.

Marko Ivanic

CTO

Född: 1979
Anställd:
2018
Tidigare erfarenhet:
Chef IT Drift SBAB, Deputy CTO Nordnet samt andra chefsroller inom IT på Nordnet

Carl Olsson

Tillförordnad CFO

Civiliekonom
Född:
1983
Anställd:
2021
Tidigare erfarenhet:
Director of Corporate Development & Strategy på Trustly, Strategichef på SBAB (2019-2020), Affärsstrateg SBAB (2017-2019), Strategy Manager på Skandia, Managementkonsult på Bain & Company

Malou Sjörin 

Chef Hållbarhet Marknad och Kommunikation

Civilekonom
Född: 1972
Anställd: 2020
Tidigare erfarenhet: Kommunikationsdirektör Trygg-Hansa/Codan, Kommunikationsdirektör SJ AB, Strategikonsult Cap Gemini Ernst & Young

 


Johan Prom

Chef Affärsområde Privat

Mastersexamen i finansiell ekonomi
Född:
1972
Anställd: 2021
Styrelseuppdrag: Booli Search Technologies AB, Boappa AB, NoseOption AB, Publit Sweden AB, Watersprint AB, Johan Prom Konsult- och investeringsaktiebolag samt Johan Prom AB
Tidigare erfarenhet:  Styrelseledamot SBAB m fl bolag, VD Avanza, flertal ledande exekutiva befattningar ICA-koncernen, Managementkonsult McKinsey & Company och Boston Consulting Group

Robin Silfverhielm

CXO

Civilingenjör
Född:
1973
Anställd:
2019
Styrelseuppdrag:
Booli Search Technologies AB, Boappa AB
Tidigare erfarenhet:
CDO Skandia, Managementkonsult Accenture, Projektledare OMX

Kristina Tånneryd

Tillförordnad Chef Affärsspecialister

Född: 1971
Anställd:
2021
Tidigare erfarenhet:
Chief Product Officer på Skandiabanken, Head of Group Payments and Cash Management på Swedbank, Nordic Chief Operating Officer på Alfred Berg Asset Management AB

Andras Valko

CDSO

PhD Computer Science, MSc Engineering, BSc Economics
Född:
1971
Anställd:
2019
Tidigare erfarenhet:
Head of Technology & Chief Architect, Ericsson Analytics and Assurance Head of Customer Experience Management and Analytics at Ericsson, Head of Network Management Research at Ericsson

Senast uppdaterad 10 maj 2022.