VD och företagsledning

Styrelsen har fastställt en instruktion för VD:s roll och arbete.

VD har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner. VD rapporterar till styrelsen. Företagsledningen är VD:s stöd för utövandet av den operativa ledningen i SBAB.

Mikael Inglander

VD

Utbildning: Civilekonom
Född: 1963
Anställd:
2014
Styrelseuppdrag:
Booli Search Technologies AB, AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), Suppleant Svenska Bankföreningens styrelse
Tidigare erfarenhet: CFO SBAB, VD Lindorff Sverige AB, vice VD och CFO samt andra uppdrag inom Swedbank AB, regionchefsuppdrag samt vice VD FöreningsSparbanken AB, styrelseledamot ICA Banken, OK-Q8 Bank AB, Hansabank Group AS, VD AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), m.fl

Sara Davidgård

Chef Affärsområde Privat

Utbildning: Magisterexamen Företagsekonomi
Född: 1974
Anställd: 2017
Tidigare erfarenhet: CRO SBAB, Chef Affärsspecialister SBAB, tf. Chef Affärsområde Företag & Brf SBAB, tf. Chef Privatmarknad SBAB, COO på SBAB, Head of Risk Swedish Banking på Swedbank, styrelseledamot Sparia, Segmentsansvarig på Swedbank, flera chefsroller inom Swedbanks Retailverksamhet samt andra befattningar inom Swedbank Robur

Liv Forsström

CHRO

Utbildning: Civilekonom
Född: 1970
Anställd: 2023
Tidigare erfarenhet: HR-chef Handelsbanken Tech, HR Chef Affärsområde Handelsbanken samt andra uppdrag inom Handelsbanken AB

Marko Ivanic

CTO

Född: 1979
Anställd:
2018
Tidigare erfarenhet:
Chef IT Drift SBAB, Deputy CTO Nordnet samt andra chefsroller inom IT på Nordnet

Peter Svensén

CFO

Utbildning: Civilekonom
Född:
1974
Anställd:
2022
Tidigare erfarenhet:
CRO SEK, CRO SBAB, konsult på Oliver Wyman och KPMG Financial Services

Malou Sjörin 

Chef Hållbarhet Marknad och Kommunikation

Utbildning: Civilekonom
Född: 1972
Anställd: 2020
Styrelseuppdrag: Booli Search Technologies AB (styrelseledamot)
Tidigare erfarenhet: Kommunikationsdirektör Trygg-Hansa/Codan, kommunikationsdirektör SJ AB, strategikonsult Cap Gemini Ernst & Young

 


Deniz Güler

CRO

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi 
Född:
1986
Anställd: 2014
Tidigare erfarenhet:  Chef Marknads- och likviditetsrisk, Chef Kapital samt Chef Strategiska projekt på SBAB. Befattningar inom kreditrisk och finansiell analys på Skandiabanken respektive Söderberg & Partners

Stefan Andersson

Chef Affärsområde Företag & Brf

Född: 1964
Anställd:
2020
Tidigare erfarenhet: Boappa AB (styrelseledamot), Operativ chef Företag & Brf på SBAB, Nordic Head of Business Banking Strategy & Propositions på Nordea, chef Business Banking Sverige på Nordea, chef Försäljning Sverige på SEB Trygg Liv, chef SME-segmentet på SEB, distriktschef inom SEB:s kontorsrörelse, styrelseledamot i Nordea Liv & Pension samt Bankgirot

Robin Silfverhielm

CXO

Utbildning: Civilingenjör
Född:
1973
Anställd:
2019
Styrelseuppdrag:
Booli Search Technologies AB (ordförande)
Tidigare erfarenhet:
Boappa AB (ordförande), CDO Skandia, Managementkonsult Accenture, projektledare OMX

Carl Olsson

Chef Affärsspecialister

Utbidlning: Civilekonom
Född: 1983
Anställd:
2021
Tidigare erfarenhet: Tf CFO SBAB, Director of Corporate Development
& Strategy på Trustly, Strategichef på
SBAB, Affärsstrateg SBAB, Strategy manager på
Skandia, Managementkonsult på Bain & Company

Senast uppdaterad 15 november 2023.