Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Hållbarhet

Partnerskap

Att lösa problem som har med boende att göra är det som driver oss framåt och en del av vår mission – att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Vi vet att vi på SBAB kan göra så mycket mer än att bara låna ut pengar. Idag lever minst 33 000 personer i hemlöshet i Sverige. Det är ett humanitärt och samhälleligt misslyckande. Vi vill sprida kunskap om problemet men också hjälpa till mer aktivt. Därför samverkar SBAB med partners som hjälper socialt utsatta personer till en tryggare tillvaro. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med våra partners.

Situation Stockholm

SBAB stödjer Situation Stockholm i syfte att bidra till en bättre boendesituation för hemlösa i Stockholm. Tidningen, som säljs av hemlösa, är ett samhälls- och kulturmagasin vars idé är att attrahera läsare för att på så sätt skapa arbete och en egen inkomst för tidningens försäljare.

Vi stöttar Situation Stockholms skrivarverkstad, där försäljare får hjälp att bolla idéer om texter, råd om hur de kan skriva och vad de kan skriva om. Skrivarverkstad bidrar till konkret sysselsättning, yttrandefrihet och värdighet för några av samhällets mest utsatta människor.

FC Rosengård

Vi vill vara med och bidra till en bättre social boendemiljö i utsatta områden. Vi har därför ett samarbete med fotbollsklubben FC Rosengård som driver arbetsmarknadsprojektet Boost i Malmöregionen i syfte att hjälpa arbetslösa ungdomar in i meningsfull sysselsättning eller studier.

Medarbetare på SBAB bidrar till innehållet i projektet bland annat genom att ett antal gånger per år föreläsa och undervisa för att öka kunskapen i vardagsekonomiska frågor.

Stadsmissionen

Stadsmissionen bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk. Verksamheterna syftar till att hjälpa och ge hopp och livsmod till utsatta som inte har ett eget hem eller som på annat sätt lever i utsatta miljöer.

Vi stöttar Stadsmissionen med arbetskraft i form av volontärarbete, förmånlig finansiering av deras lokaler, insamlingar från medarbetare och företaget samt stöttning vid akuta händelser (t.ex. i samband med flyktingkatastrofen). Vi har även tagit fram en tjänst, Grannjouren, som SBAB bekostar för de fastighetsägare som stöttar Stadsmissionens Nattjour.

SBAB stödjer också Stadsmissionen i målet att fram till 2018 halvera den akuta hemlösheten i Stockholms stad, ett projekt med namnet Särskildnyttan. Vi har också sammanfört representanter från Stadmissionen, Stockholms stad och våra kunder bland fastighetsbolagen för att diskutera hur vi tillsammans kan hitta lösningar i syfte att minska hemlösheten.

Faktum

Vi stöttar gatutidningen Faktum som har sin närvaro i Södra Sverige. Faktum är en tidning som säljs av utsatta människor i samhället. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet. Sedan innebär ett jobb mer än bara pengar. För vissa är jobbet som gatutidningsförsäljare ett steg tillbaka mot ett mer ordnat liv. För andra är det ett sätt att hålla sig flytande. Oavsett vilket så handlar tidningsförsäljningen om att ta ansvar, planera sin vardag, skapa rutiner och ett socialt sammanhang. 

Finanskoalitionen tillsammans med Ecpat

Sedan 2012 är vi medlemmar i Finanskoalitionen mot barnpornografi. Finanskoalitionen samarbetar med ECPAT och syftet är att försvåra och förhindra att handel med sexuella övergreppsbilder sker via de finansiella systemen på Internet.

Läs mer om Finanskoalitionen mot barnpornografi 

Welcome!

Att integreras i det svenska samhället är en utmaning för den som bor på ett asylboende. Samtidigt finns få vägar för de svenskar som vill hjälpa till med annat än kläder och pengar. Vi samarbetar därför med webbtjänsten Welcome! för att förenkla mötet mellan asylsökande och svenskar. Vi stöttar Welcome! verksamhet som startade som en respons till flyktingsituationen hösten 2015.

Våra anställda är även flitiga användare av Welcome! app. Med hjälp av appen kommer våra anställda i kontakt med nyanlända som har samma intressen och där vi också får ett tillfälle att nå ut med kunskap kring den svenska boendemarknaden och bättre boendeekonomi.