Våra partnerskap

Att lösa problem som har med boende att göra är det som driver oss framåt och en del av vår mission – att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Vi vet att vi på SBAB kan göra så mycket mer än att bara låna ut pengar.

Idag lever minst 33 000 personer i hemlöshet i Sverige. Det är ett humanitärt och samhälleligt misslyckande. Vi vill sprida kunskap om problemet men också hjälpa till mer aktivt. Därför samverkar SBAB med partners som hjälper socialt utsatta personer till en tryggare tillvaro.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med våra partners.

 

Situation Stockholm

Situation Stockholm

Situation Stockholms idé är att attrahera läsare till deras tidningar för att på så sätt skapa arbete och en egen inkomst för tidningarnas försäljare. Ambitionen är att stödja säljarnas väg tillbaka till ett mer ordnat liv - att sälja tidningarna är ett jobb, inte välgörenhet!

Situation Sthlm är en lågtröskelverksamhet som riktar sig till hemlösa, f.d. hemlösa och socialt utsatta människor. Många ur målgruppen har missbruksproblem och/eller är drabbade av psykisk ohälsa, men inte alla. Syftet med tidningsförsäljningen, utöver den inkomst den genererar, är att skapa en struktur i tillvaron, stimulera till minskat missbruk och genom verksamheten få hjälp och stöd. Deras verksamhet erbjuder också timanställning, arbetsträning, skrivarverkstad, datorstöd, motiverande samtal, juridisk rådgivning och diverse aktiviteter. Syftet med Situation Sthlms verksamhet är rehabilitering med arbete som metod.

Vi på SBAB stöttar Situation Stockholm verksamhet vilket inkluderar caféverksamhet, skrivarverkstad och även deras stöttande samtal för de som behöver det som mest.

Logotyp Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission

Vi stödjer Stockholms Stadsmission i målet att minska hemlösheten i Stockholms län med ett fokus på deras verksamhet Bobyrån.

Verksamheten syftar bland annat till att möjliggöra för fastighetsägare att bidra med boenden eller finansiera boendestöd för de människor som står längst från bostadsmarknaden.

Vi har initierat ett flertal möten mellan våra kunder inom fastighetsbranschen och Stockholms Stadsmission. Tillsammans med andra samarbetspartners har vårt arbete resulterat i att 28 lägenheter har erbjudits Stockholms Stadsmission, ytterst till glädje och nytta för människor som under längre tid inte har haft ett eget hem. SBAB har också bidragit till att bygga upp Stockholms Stadsmissions administrativa verksamhet som hanterar uthyrningsverksamheten gentemot boende och fastighetsägare.

Faktum

Vi stöttar gatutidningen Faktum som har sin närvaro i västra och södra Sverige. Faktum är en tidning som säljs av utsatta människor i samhället. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet. Sedan innebär ett jobb mer än bara pengar. För vissa är jobbet som gatutidningsförsäljare ett steg tillbaka mot ett mer ordnat liv. För andra är det ett sätt att hålla sig flytande. Oavsett vilket så handlar tidningsförsäljningen om att ta ansvar, planera sin vardag, skapa rutiner och ett socialt sammanhang.

SBAB är en av Faktums huvudpartners. Vårt bidrag gör så att Faktum kan fortsätta utveckla sin verksamhet och skapa nya möjligheter för Faktumförsäljarna.