Styrelse

Jan Sinclair
Ordförande

Född: 1959
Invald: 2018
Utbildning: Civilekonom
Styrelseuppdrag: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (styrelseledamot, ordförande), Fastighets Aktiebolaget Victorhuset (styrelseledamot, ordförande), Nilsson Energy AB (styrelseledamot, ordförande), STS Alpresor AB (styrelseledamot), Almi företagspartner AB, Bipon AB (styrelseledamot), FCG Holding Sverige AB (styrelseledamot), FCG Group AB (styrelseledamot), FCG Management AB (styrelseledamot) samt Jan M.L. Sinclair AB (styrelseledamot).
Övriga uppdrag: Tysk honorärkonsul, Industriell rådgivare (egen verksamhet).
Tidigare erfarenhet: SEB A.G. (VD), Group Treasurer samt andra ledande befattningar inom SEB.

Lars Börjesson
Ledamot

Född: 1964
Invald: 2014
Utbildning: Civilingenjör
Styrelseuppdrag: KGH Customs Service AB (styrelseledamot ordförande), KGH Global Consulting AB (styrelseledamot, ordförande), KGH Digital AB (styrelseledamot, ordförande), KGH Customs AB (styrelseledamot),Atlantic Continental Holding AB (styrelseledamot, ordförande) samt Taggsvampen AB (styrelseledamot).
Övriga uppdrag: KGH Customs AB (VD, Koncernchef), KGH Digital AB (VD), KGH Customs Service AB (VD), Atlantic Continental Holding AB (VD), Dovana AB (VD) samt Bostadsrättsföreningen Viktoriahuset (styrelseledamot, ordförande).
Tidigare erfarenhet: Stena Technoworld (VD), Direktör strategi och affärsutveckling Stena metall, Senior partner Accenture bl.a. managing director Accenture Management Consulting Nordic.

Inga-Lill Carlberg
Ledamot

Född: 1962
Invald: 2019
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Styrelseuppdrag: Trill Impact Microfinance AB (styrelseledamot, ordförande), Trill Impact AB (styrelseledamot), Trill Impact Excecutive Holding AB (styrelseledamot), Trill Impact GP S.à.r.l. (styrelseledamot) samt Stiftelsen för Finansforskning (styrelseordförande).
Övriga uppdrag: Trill Impact AB (COO) samt Trill Impact Verwaltungs GmbH (VD).
Tidigare erfarenhet: Flertal ledande befattningar inom Nordea, styrelseledamot i bland annat Tredje AP Fonden, Nordea Investment Funds och Mistra Sustainable Investments.

Daniel Kristiansson
Ledamot

Född: 1974
Invald: 2016
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Styrelseuppdrag: Swedfund International AB (styrelseledamot), Stiftelsen Industrifonden (styrelseledamot).
Övriga uppdrag: Ämnesråd Regeringskansliet.
Tidigare erfarenhet: Vice President Citigroup.

Jane Lundgren Ericsson
Ledamot

Född: 1965
Invald: 2013
Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet, LL.M London
Styrelseuppdrag: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (styrelseledamot), Visma Finance AB (styrelseledamot), Copperstone Resources AB (publ) (styrelseledamot), Miskatonic Ventures Aktiebolag (suppleant).
Övriga uppdrag: Visma Finance AB (chefsjurist), Bagarmossen Kärrtorp Bollklubb (ordförande).
Tidigare erfarenhet: SEK Securities (VD), Executive Director & Head of Lending på inom Svensk Exportkredit AB.

Leif Pagrotsky
Ledamot

Född: 1951
Invald: 2020
Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Pol. Mag., Civilekonom, Göteborgs universitet
Styrelseuppdrag: Beckmans Skola AB (styrelseledamot, ordförande), Beckmans Akademi AB (styrelseledamot, ordförande), Husvärden L Larsson & Co AB (styrelseledamot, ordförande), Vitartes Intea Holding AB (styrelseledamot, ordförande), Smartilizer Scandinavia AB (styrelseledamot, ordförande) samt Leif Pagrotsky AB (styrelseledamot).
Övriga uppdrag: Konsultuppdrag Yrkesakademin AB.
Tidigare erfarenhet: Statsråd: Närings- och handelsminister, Nordisk samarbetsminister, Utbildnings- och kulturminister. Statssekreterare i finansdepartementet, vice ordförande i Riksbanksfullmäktige, ordförande i Business Sweden och Generalkonsul i New York. Styrelseuppdrag bl.a. Stockholms Fondbörs, AB Tipstjänst, AB Vin & Sprit, European Investment Bank (EIB) Luxemburg och Avanza Pension.

Johan Prom
Ledamot

Född: 1972
Invald: 2020
Utbildning: Mastersexamen i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Styrelseuppdrag: Watersprint AB (styrelseledamot), Publit Sweden AB (styrelseledamot), Johan Prom AB (styrelseledamot) samt Johan Prom Konsult- och investeringsaktiebolag (styrelseledamot).
Övriga uppdrag: Industriell rådgivare i egen verksamhet samt Executive in Residence Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare erfarenhet: Avanza (VD), flertal ledande exekutiva befattningar inom ICA-koncernen, managementkonsult på McKinsey & Company och Boston Consulting Group.

Synnöve Trygg
Ledamot

Född: 1959
Invald: 2019
Utbildning: Ekonomexamen Stockholm Universitet, Advanced Management Program Handelshögskolan
Styrelseuppdrag: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (styrelseledamot), Volvofinans Bank AB (styrelseledamot, vice ordförande), Precise Biometrics AB (styrelseledamot), Synnöve Trygg Consulting AB (styrelseledamot).
Övriga uppdrag: Synnöve Trygg Consulting AB (VD).
Tidigare erfarenhet: VD för SEB Kort AB, Eurocard AB och Diners Club Nordic AB. Styrelseledamot i bland annat Nordax Bank AB, Trygg Hansa AB och Mastercard Europe Board.

Margareta Naumburg
Ledamot, Arbetstagarrepresentant (SACO)

Född: 1964
Utsedd: 2017
Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet
Styrelseuppdrag: -
Övriga uppdrag: Compliance Officer på SBAB, Klubbordförande för SACO:s lokala klubb.
Tidigare erfarenhet: Chefs- och specialistroller inom internrevision, compliance, risk och ekonomi SBAB, Matteus Bank och Holmen AB. Externrevisor Price Waterhouse.

Karin Neville
Ledamot, Arbetstagarrepresentant (Finansförbundet)

Född: 1987
Utsedd: 2021
Utbildning: Examen Fastighetsförmedling, Kungliga Tekniska högskolan
Styrelseuppdrag: -
Övriga uppdrag: Compliance Officer på SBAB. Vice ordförande i Finansförbundets lokala klubb.
Tidigare erfarenhet: Olika roller inom Kundservice och Risk på SBAB sedan 2009.

Anders Heder
Suppleant, Arbetstagarrepresentant (Finansförbundet)

Född: 1962
Utsedd:
2019
Utbildning: Filosofie kandidatexamen (huvudämne Företagsekonomi). Karlstads universitet
Styrelseuppdrag: -
Övriga uppdrag:
Controller på SBAB (sedan 1999).
Tidigare erfarenhet: Anställningar på Götabanken och Wermlandsbanken, bl.a. med inriktning fond, notariat och penningplacering. Anställning som gruppchef för olika avdelningar inom SBAB från 1992.

David Larsson
Suppleant, Arbetstagarrepresentant (SACO)

Född: 1976
Utsedd:
2018
Utbildning: Ekonomie magisterexamen, Karlstads universitet
Styrelseuppdrag: -
Övriga uppdrag:
Kundansvarig Företag inom affärsområde Företag & Brf på SBAB, Vice klubbordförande i SACO:s lokala klubb.
Tidigare erfarenhet:
-

Senast uppdaterad den 19 oktober 2021.