Styrelse

Jan Sinclair
Ordförande

Född: 1959
Invald: 2018
Utbildning: Civilekonom
Styrelseuppdrag: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (styrelseledamot, ordförande), Fastighets Aktiebolaget Victorhuset (styrelseledamot, ordförande), Nilsson Energy AB (styrelseledamot, ordförande), REH2 AB (styrelseledamot, ordförande), STS Alpresor AB (styrelseledamot), Almi AB (styrelseledamot), Bipon AB (styrelseledamot) och Jan M.L. Sinclair AB (styrelseledamot)
Övriga uppdrag: Tysk honorärkonsul, Industriell rådgivare (egen verksamhet)
Tidigare erfarenhet: SEB A.G. (VD), Group Treasurer samt andra ledande befattningar inom SEB, Styrelseuppdrag inom FCG-koncernen

Lars Börjesson
Ledamot

Född: 1964
Invald: 2014
Utbildning: Civilingenjör
Styrelseuppdrag: KGH Customs Service AB (styrelseledamot ordförande), KGH Global Consulting AB (styrelseledamot, ordförande), KGH Digital AB (styrelseledamot, ordförande), KGH Customs AB (styrelseledamot), Atlantic Continental Holding AB (styrelseledamot, ordförande) samt Taggsvampen AB (styrelseledamot)
Övriga uppdrag: KGH Group AB (VD, Koncernchef), KGH Customs AB (VD,) Atlantic Continental Holding AB (VD), KGH Digital AB (VD), samt Bostadsrättsföreningen Viktoriahuset (styrelseledamot, ordförande)
Tidigare erfarenhet: Stena Technoworld (VD), Direktör strategi och affärsutveckling Stena metall, Senior partner Accenture bl.a. managing director Accenture Management Consulting Nordic.

Inga-Lill Carlberg
Ledamot

Född: 1962
Invald: 2019
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Styrelseuppdrag: Trill Impact Microfinance AB (styrelseledamot, ordförande), Trill Impact AB (styrelseledamot), Trill Impact Excecutive Holding AB (styrelseledamot), Trill Impact Ventures Holding AB (styrelseledamot),Trill Impact Ventures AB (styrelseledamot),Trill Impact Ventures Pharma 1 AB (styrelseledamot),Trill Impact GP S.à.r.l. (styrelseledamot), Trill Impact Ventures (GP) SCS (styrelseledmot) och Stiftelsen för Finansforskning (styrelseordförande)
Övriga uppdrag: Trill Impact AB (COO) samt Trill Impact Verwaltungs GmbH (VD)
Tidigare erfarenhet: Flertal ledande befattningar inom Nordea, styrelseledamot i bland annat Tredje AP Fonden, Nordea Investment Funds och Mistra Sustainable Investments.

Jane Lundgren Ericsson
Ledamot

Född: 1965
Invald: 2013
Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet, LL.M London
Styrelseuppdrag: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (styrelseledamot), Inyett AB (styrelseledamot), Copperstone Resources AB (publ) (styrelseledamot) och Miskatonic Ventures Aktiebolag (suppleant).
Övriga uppdrag: Visma Finance AB (VD), Bagarmossen Kärrtorp Bollklubb (ordförande)
Tidigare erfarenhet: SEK Securities (VD), Executive Director & Head of Lending Svensk Exportkredit AB, Chefsjurist Visma Finance AB

Leif Pagrotsky
Ledamot

Född: 1951
Invald: 2020
Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Pol. Mag., Civilekonom, Göteborgs universitet
Styrelseuppdrag: Beckmans Skola AB (styrelseledamot, ordförande), Husvärden L Larsson & Co AB (styrelseledamot, ordförande), YA Holding AB (styrelseledamot), Vitartes Intea Holding AB (styrelseledamot, ordförande), Smartilizer Scandinavia AB (styrelseledamot, ordförande) och Leif Pagrotsky AB (styrelseledamot)
Övriga uppdrag: Advisory Board LDS Investments LP
Tidigare erfarenhet: Statsråd: Närings- och handelsminister, Nordisk samarbetsminister, Utbildnings- och kulturminister. Statssekreterare i finansdepartementet, vice ordförande i Riksbanksfullmäktige, ordförande i Business Sweden och Generalkonsul i New York. Styrelseuppdrag bl.a. Stockholms Fondbörs, AB Tipstjänst, AB Vin & Sprit, European Investment Bank (EIB) Luxemburg och Avanza Pension

Synnöve Trygg
Ledamot

Född: 1959
Invald: 2019
Utbildning: Ekonomexamen Stockholm Universitet, Advanced Management Program Handelshögskolan
Styrelseuppdrag: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (styrelseledamot), Volvofinans Bank AB (styrelseledamot, vice ordförande), Precise Biometrics AB (styrelseledamot)
Övriga uppdrag: -
Tidigare erfarenhet: VD för SEB Kort AB, Eurocard AB och Diners Club Nordic AB. Styrelseledamot i bland annat Nordax Bank AB, Trygg Hansa AB, Mastercard Europe Board och Valitor Hf

Jenny Lahrin
Ledamot

Född: 1971
Invald: 2022
Utbildning: Jur.kand. Uppsala universitet, LLM Universiteit van Amsterdam, EMBA Handelshögskolan, Stockholm
Styrelseuppdrag: V.S. VisitSweden AB (styrelseledamot) och AB Göta kanalbolag (styrelseledamot).
Övriga uppdrag: Ämnesråd Regeringskansliet, Bostadsrättsföreningen Badhotellet i Saltsjöbaden (styrelseledamot, ordförande)
Tidigare erfarenhet: Styrelseuppdrag i RISE Research Institutes of Sweden, Swedavia AB, SOS Alarm Sverige AB, chefsjurist och medlem i ledningsgruppen Veolia Transport Northern Europe AB

Wenche Martinussen
Ledamot

Född: 1968
Invald: 2022
Utbildning: Master in Business and Marketing, Master of Management programme in E-commerce och Master of Management programme in Scenarios, Foresight and Strategy BI (Norwegian business school); INSEAD strategy programme
Styrelseuppdrag: Oslo Philanthropic Exchange (styrelseledamot)
Övriga uppdrag: Sales and Marketing Director, BI Norwegian Business School
Tidigare erfarenhet: Storebrand Finansiell rådgivning AS (styrelseordförande), Storebrand Fondene AS (styrelseledamot), The Norwegian Insurer Association (styrelseledamot), kommunikationsbefattningar inom Nordea Bank AB, flertalet befattningar inom digitalisering, IT‑utveckling och operations inom Storebrand/SPP, CCO Storebrand, CCO SATS Group ASA, COO Oslo Philanthropic Exchange.

Margareta Naumburg
Ledamot, Arbetstagarrepresentant (SACO)

Född: 1964
Utsedd: 2018. (utsedd till suppleant 2017)
Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet
Styrelseuppdrag: -
Övriga uppdrag: Compliance Officer på SBAB, Klubbordförande för SACO:s lokala klubb
Tidigare erfarenhet: Chefs- och specialistroller inom internrevision, compliance, risk och ekonomi SBAB, Matteus Bank och Holmen AB. Externrevisor Price Waterhouse

Karin Neville
Ledamot, Arbetstagarrepresentant (Finansförbundet)

Född: 1987
Utsedd: 2021
Utbildning: Examen Fastighetsförmedling, Kungliga Tekniska högskolan
Styrelseuppdrag: -
Övriga uppdrag: Compliance Officer på SBAB. Vice ordförande i Finansförbundets lokala klubb
Tidigare erfarenhet: Olika roller inom Kundservice och Risk inom SBAB sedan 2009

David Larsson
Suppleant, Arbetstagarrepresentant (SACO)

Född: 1976
Utsedd:
2018
Utbildning: Ekonomie magisterexamen, Karlstads universitet
Styrelseuppdrag: -
Övriga uppdrag: Kundansvarig Företag inom affärsområde Företag & Brf på SBAB, Vice klubbordförande i SACO:s lokala klubb
Tidigare erfarenhet:
-

Therese Sandberg
Suppleant, Arbetstagarrepresentant (Finansförbundet)

Född: 1990
Utsedd:
2022
Utbildning: Redovisningsekonom Affärshögskolan, Karlstad
Styrelseuppdrag: -
Övriga uppdrag: Bolånespecialist SBAB, Vice ordförande i Finansförbundets lokala klubb
Tidigare erfarenhet: -

Senast uppdaterad den 30 september 2022.