Styrelse

Jan Sinclair
Ordförande

Civilekonom
Född 1959
Invald 2018
Styrelseuppdrag: STS Alpresor, JML Sinclair AB, AB Victorhuset (ordförande), ordförande AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), styrelseledamot Bipon AB, FCG Holding Sverige AB
Övriga uppdrag: Industriell rådgivare, egen verksamhet
Tidigare erfarenhet: VD SEB A.G, Group Treasurer samt andra ledande befattningar inom SEB.

Jane Lundgren Ericsson
Ledamot

Jur kand (Stockholm), LL.M (London)
Född
1965
Invald 2013
Styrelseuppdrag: AB Sverige Säkerställda Obligationer (publ), Miskatonic Musik Aktiebolag (suppleant), ordförande Bagarmossen Kärrtorp Bollklubb, styrelseledamot Visma Finance AB
Tidigare erfarenhet: VD SEK Securities och Executive Director & Head of Lending på inom Svensk Exportkredit AB.

Lars Börjesson
Ledamot

Civilingenjör
Född
1964
Invald 2014
Styrelseuppdrag: Taggsvampen AB, Dovana Holdning AB
Övriga uppdrag: VD och koncernchef för KGH Customs Services
Tidigare erfarenhet: VD Stena Technoworld, Direktör strategi och affärsutveckling Stena metall, Senior partner Accenture bl.a. managing director Accenture Management Consulting Nordic.

Daniel Kristiansson
Ledamot

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
Född
1974
Invald 2016
Styrelseuppdrag: Vasallen AB, stiftelsen Industrifonden
Övriga uppdrag: Kansliråd Regeringskansliet

Inga-Lill Carlberg
Ledamot

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
Född 1962
Invald 2019
Styrelseuppdrag: Trill Impact AB, ordförande i Stiftelsen för Finansforskning
Övriga uppdrag: COO i Trill Impact AB
Tidigare erfarenhet: Flertal ledande befattningar inom Nordea, styrelseledamot i bland annat Tredje AP Fonden, Nordea Investment Funds och Mistra Sustainable Investments.

Synnöve Trygg
Ledamot

Ekonomexamen Stockholm Universitet, Advanced Management Program Handelshögskolan
Född 1959
Invald 2019
Styrelseuppdrag: PreciceBiometrics AB, Volvo Finans Bank AB, Valitor hf
Övriga uppdrag: VD i Synnöve Trygg Consulting AB
Tidigare erfarenhet: VD för SEB Kort AB, Eurocard AB och Diners Club Nordic AB. Styrelseledamot i bland annat Nordax Bank AB, Trygg Hansa AB och Mastercard Europe Board.

Leif Pagrotsky
Ledamot

Ekonomexamen Göteborgs Universitet
Född
1951
Invald 2020
Styrelseuppdrag: Beckmans Skola Aktiebolag (ordförande), Beckmans Akademi Aktiebolag (ordförande), Husvärden L Larsson & Co AB (ordförande), Vitartes Intea Holding AB (ordförande), Smartilizer Scandinavia AB (ordförande) och Leif Pagrotsky AB
Tidigare erfarenhet: Diverse positioner inom riksdagen och regeringen, bland annat statssekreterare för finansmarknadsfrågor i finansdepartementet, närings- och handelsminister liksom utbildnings- och kulturminister. Därutöver vice ordförande i Riksbanksfullmäktige, ordförande i Business Sweden och Generalkonsul i New York.

Johan Prom
Ledamot

Mastersexamen i finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm
Född:
1972
Invald: 2020
Styrelseuppdrag: Fredrikshovs Slott AB, Johan Prom AB och Johan Prom konsult- och investeringsaktiebolag
Övriga uppdrag: Industriell rådgivare i egen verksamhet, Executive in Residence Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare erfarenhet: VD på Avanza, flertal ledande exekutiva befattningar inom ICA-koncernen, managementkonsult på McKinsey & company och Boston Consulting Group

Margareta Naumburg
Ledamot, Arbetstagarrepresentant

Född 1964
Utsedd 2017
Övriga uppdrag: Medarbetare inom compliance SBAB, ordförande i den lokala klubben för SACO på SBAB.

Anders Heder
Ledamot, Arbetstagarrepresentant

Född 1962
Utsedd
2019
Övriga uppdrag:
Gruppchef för Kundtjänstgrupper samt specialroll inom controlling.

Kristina Ljung
Ledamot, Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Född 1966
Utsedd 2016
Övriga uppdrag: Kundansvarig affärsområde Privat SBAB, ordförande i den lokala klubben för Finansförbundet på SBAB.

David Larsson
Ledamot, Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Född 1976
Utsedd
2018
Övriga uppdrag:
Kundansvarig Företag inom affärsområde Företag & Brf på SBAB.

Senast uppdaterad den 20 februari 2020.