Vi arbetar med Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 övergripande hållbarhetsmål. Agenda 2030 är en global arbetsplan som beskriver vad alla aktörer i samhället ska bidra med för att uppnå en hållbar utveckling.

SBAB är självklart med! Vi har valt att prioritera fyra av de globala hållbarhetsmålen. De är särskilt relevanta och viktiga för vår verksamhet. Målen är också integrerade i vårt dagliga arbete och hållbara styrmodell.

Läs mer om hur vi arbetar med Agenda 2030 under respektive prioriterat mål.