Låna

Skriva köpekontrakt

Efter budgivningen ska du och säljaren skriva köpekontrakt. Det gör ni vanligen på mäklarens kontor. Strax därefter ska handpenningen betalas.

Nu är det viktigt att du har gjort om ditt lånelöfte till en låneansökan. Om du inte redan gjort det är det hög tid att ta kontakt med din bank.

3 bra saker att tänka på vid kontraktsskrivningen

  • Kolla med banken innan du skriver köpekontrakt så att det inte är några konstigheter med att belåna just den bostaden du vill köpa.

  • Handpenningen ska vanligtvis vara betald till mäklarens konto inom en vecka från kontraktskrivningen. Banken kan hjälpa dig med ett s.k. handpenningslån om kontantinsatsen finns låst i befintlig bostad.

  • Om kontantinsatsen finns låst i befintlig bostad behöver du uppvisa ett säljkontrakt senast två veckor före tillträdet till ny bostad.

När du har vunnit budgivningen

Kontakta banken och berätta att du vunnit budgivningen och ska skriva kontrakt. Banken omvandlar då ditt lånelöfte till en låneansökan. I stora drag ser bedömningen ut som när du tar ett lånelöfte. Skillnaden är att låneansökan gäller för en specifik bostad, alltså den du ska köpa.

Banken kontrollerar bostaden, objektsbeskrivningen, den eventuella årsredovisningen och priset. Det ger dig en extra trygghet då du får ett utlåtande av någon annan än säljaren och mäklaren. Banken jämför även priset med snittvärdet i området.

Vid kontraktsskrivningen

Vanligast är att alla inblandade, köpare, säljare och mäklare, träffas på mäklarens kontor för att skriva under kontraktet. Andra platser kan givetvis förekomma men det är i så fall något som ni kommer överens om.

Be mäklaren om en kopia av köpekontraktet så fort du har fått veta att du ska skriva kontrakt. Då kan du läsa igenom det i lugn och ro innan mötet hos mäklaren. På så vis känner du till innehållet och har kunnat bilda dig en uppfattning av innebörden och kan lättare förbereda frågor.

Mäklaren ska gå igenom och förklara innebörden av alla paragrafer i kontraktet tillsammans med köpare och säljare. Det är alltid viktigt att läsa igenom och förstå vad som står i kontraktet, oavsett hur van du är. Skriv inte på något du inte förstår eller om du tycker att något är otydligt. Be då mäklaren förtydliga innan du skriver under kontraktet.

Vad är handpenning?

Handpenning är en form av deposition som du betalar till säljaren via mäklarens klientmedelskonto. Syftet är att försäkra säljaren om att du är seriös och kommer fullfölja köpet.

Vanligtvis är handpenningen 10 % av bostadens pris och detta är vad du ska betala när du skrivit kontrakt på bostaden. Handpenning är en del av den totala kontantinsatsen som ska vara minst 15 % av bostadens pris. När handpenningen är betald återstår endast för dig att betala 5 % i kontantinsats till säljaren i samband med tillträdet.

Det här innehåller ett köpekontrakt

Ett köpekontrakt måste vara skriftligt, det får inte vara ett muntligt avtal. Informationen i köpekontrakt kan vara disponerad på olika sätt. Är det ett standardiserat kontrakt, som de flesta stora mäklarbyråerna använder sig av, så innehåller det punkterna nedan.

Dessa punkter ska enligt lag ska vara med i köpekontraktet:

  • Priset på bostaden
  • Förklaring att säljaren överlåter egendomen till köparen
  • Underskrift av säljare och köpare
  • I de fall bostaden är gemensam krävs att make/maka/sambo lämnar samtycke till försäljningen
  • Bostadsrätt: Uppgift om lägenheten (lägenhetsnummer, adress, föreningens namn och organisationsnummer)
  • Villa: Fastighetsbeteckning
  • Villa: Säljares namnteckning måste bevittnas för att köparen ska få lagfart. Gäller oftast köpebrevet som skrivs vid tilträdet.

I vår checklista som du hittar här nedan har vi dels med det som ska vara med enligt lag, men även saker som vi tycker bör vara med men som det inte finns lagkrav på.

glödlampa

Tips!

Köper du villa ska du be säljaren om en rundvandring i bostaden så att du får veta saker som hur du kommer upp vinden, var elskåpet finns och hur du avläser el och vatten. Om det inte är möjligt att få en rundvandring innan tillträdet kan du fråga säljaren om det är ok att du ringer om sådana frågor efteråt.

Fördjupning

Fullmakt

Om köparen eller säljaren inte kan närvara vid kontraktskrivningen ska mäklaren ha upprättat en fullmakt som ger någon annan möjlighet att underteckna kontraktet i dennes ställe.

Fullmakten ska dels vara undertecknad av dem som ska skriva kontraktet men som inte kan närvara, och dels av dem som ska skriva på kontraktet i köparens eller säljarens ställe. Fullmakten måste vara daterad före eller samma dag som kontraktet eftersom kontraktet är påskrivet enligt fullmakt.

Handpenning

Om någon drar sig ur affären

Har du skrivit på ett köpekontrakt är du bunden att genomföra köpet, om inget annat har förhandlats fram och det framgår i köpekontraktet. Drar du dig ur efter att köpekontraktet är påskrivet kan du bli skadeståndsskyldig till säljaren. Du kan också bli av med hela, eller delar, av handpenningen. Det kan även vara så att skadan för säljaren blir större än handpenningen och då får du betala mellanskillnaden.