Låna

Tillträde – nu kan du flytta in!

Vid tillträdet blir du formellt ägare av bostaden. Det är då du får nycklarna och kan flytta in. Tillträdet sker oftast på mäklarens kontor. Det vanliga är att du bara behöver ta med dig din legitimation, resten sköter mäklaren och banken. Om det är något mer som du ska ta med dig berättar mäklaren det i förväg. Du som lånar till bostadsköp behöver bara se till att SBAB har tagit emot och godkänt dina lånehandlingar innan tillträdet.

Det här händer vid tillträdet

  • Alla rättigheter och skyldigheter för bostaden övergår till dig.

  • Banken sköter alla pengatransaktioner.

  • Eventuell månadsavgift, fastighetsavgift och liknande ska betalas till säljaren nu.

Ett tillträde tar ungefär 30 minuter. Förutom att nycklar ska överlämnas handlar det mesta att invänta bankerna när de ska föra över pengar för köpet. Då kan du passa på att ställa frågor om det är något du fortfarande funderar på.

glödlampa

Tips!

Om du känner dig orolig över att du inte fått alla nycklar till bostaden hör med föreningen om de har en förteckning över hur många nycklar som finns till din lägenhet. Köper du en villa finns dock ingen sådan förteckning. Känner du oro inför detta kan det vara läge att fundera över att byta lås på bostaden.

Så här går tillträdet till

  • Du, säljaren och mäklaren träffas på mäklarens kontor och går igenom beloppet igen och undertecknar likvidavräkningen som visar hur mycket pengar som ska överföras och till vem. Mäklaren skickar den undertecknade likvidavräkningen till din bank och meddelar att det är dags för banken att flytta över pengarna.

  • Din bank kontaktar säljarens bank för att få exakta uppgifter på de lån som ska lösas.

  • Din bank för över pengar och löser säljarens lån. Blir det pengar över efter att lånen är lösta förs dessa över till säljarens konto, enligt likvidavräkningen.

  • Din bank skickar kvitton på transaktionerna till mäklaren, oftast via e-post.

  • Mäklaren överlämnar kvitton till säljaren och till dig. På ditt kvitto framgår om banken har gjort några utlägg, till exempel för fastighetsavgift, månadsavgift, handpenningsränta eller annat.

  • Nycklarna överlämnas till dig.

  • Nu kan du flytta in i den nya bostaden!


Om tillträdet sker vid en annan tidpunkt än vid ett årsskifte eller ett månadsskifte så har säljaren troligen redan betalat fastighetsavgiften för det innevarande året eller avgiften för den innevarande månaden. Det är pengar som säljaren vill ha tillbaka. Din bank gör ett utlägg för fastighetsavgiften eller månadsavgiften och skickar därefter en faktura till dig. Detta kan skilja sig beroende på vad du, mäklaren och säljaren har kommit överens om, men det kan även vara beroende på banken.

Du behöver alltså inte sköta några betalningar på tillträdesdagen, det gör banken.

glödlampa

Tips!

Vid månadsskiftet är det många som har tillträde, vilket ofta leder till långa väntetider på att bankerna ska överföra pengar mellan köpare och säljare. Genom att lägga tillträdet en annan dag än vid månadsskiftet minskar du därmed risken för att få vänta länge på att transaktionerna blir klara.

Nu är bostaden din!

Fram till tillträdet har säljaren ansvarat för bostaden. Så snart tillträdet ägt rum, alltså den dag då du, säljare och mäklare kommit överens om att du ska ta över bostaden, går ansvaret för bostaden över till dig.