Låna

Att göra innan visningen

Du kan gå på visning av många olika anledningar, till exempel för att lära dig hur visningar funkar, för att kolla marknaden eller lära känna ett område.

När du tittar på något du verkligen är intresserad av och som du vill köpa finns en del saker som är bra att ha koll på.

3 viktiga saker att ha koll på innan visningen

 • Läs objektsbeskrivningen, årsredovisningen och andra dokument som mäklaren har om bostaden. De finns oftast att ladda ned på webben.

 • Lär dig vilka delar som är viktiga i en årsredovisning.

 • Kolla upp genomsnittspriser i området för liknande bostäder. 

Vad är en bostad värd?

Bostadsrätt – kolla det här innan visningen

Det finns många delar att kolla igenom när du är intresserad av en bostad.

Börja med att kolla lite snabb fakta om bostaden. Du hittar den när du klickat dig in på bostaden på Hemnet, Booli eller Blocket Bostad. När du sen vill få ännu mer information är det dags att läsa hela objektsbeskrivningen och årsredovisningen.

I objektsbeskrivningen beskriver mäklaren bostaden, de olika rummen, material på ytskikt och så vidare. Objektsbeskrivningen brukar finnas publicerad på webben. Där hittar du också oftast årsredovisningen.

Kolla fakta om bostaden

 • Månadsavgiften – Vad ingår och inte?
 • Driftskostnad – Här framgår en ungefärlig kostnad för drift som tillkommer. Kan bland annat vara el, värme och vatten.
 • Vilken våning ligger lägenheten på? Hur påverkar det dig?
 • Finns det hiss? Om inte hur påverkar det dig?

Vid lånebeslut – bostadsrätt

Vad banken tittar på vid lånebeslut kan variera. Förutom att årsredovisningen ska vara okej så brukar vi på SBAB kolla på:

 • Bilderna och objektsbeskrivningen för att se i vilket skick bostaden är i.
 • Hur stor lägenheten är. Du hittar uppgifter i objektsbeskrivningen. Bostaden bör vara mellan 17 och 200 kvadratmeter för att vi ska kunna hjälpa dig.
 • Antal lägenheter i föreningen. Uppgiften hittar du i årsredovisningen.
 • Hur hög föreningens belåning är. Du hittar informationen i årsredovisningen. Vi behöver veta detta eftersom om belåningen överstiger 9 000 kr per kvadratmeter måste vi göra en extra koll. Om belåningen inte står i klartext kan du räkna ut den genom att dividera föreningen långfristiga skulder med föreningens sammanlagda boyta.
glödlampa

Tips!

Tänk långsiktigt. Ta reda på om det är några projekt planerade i området som kan påverka din levnadsstandard och framtiden. T ex kan kommunen ha plan att bygga en stor väg i närheten m. m. Information om sådana projekt kan du hitta på kommunens hemsida eller genom att ringa till dem.

Villa – kolla det här innan visningen

Finns det ytterligare dokument att ta del av bör du även läsa igenom dem för att kunna bilda dig en uppfattning och ställa frågor till mäklaren på visningen.

glödlampa

Tips!

Vid lånebeslut – villa

Vad banken tittar på vid lånebeslut kan variera. När det gäller villa kollar vi på SBAB främst på själva fastigheten, till exempel:

 • Bilderna och objektsbeskrivningen för att se vilket skick bostaden är i.
 • Hur stort huset är. Uppgiften hittar du i objektsbeskrivningen. Huset bör vara mellan 30 och 300 kvm för att vi ska kunna hjälpa dig.

Fördjupning

Årsredovisning – bostadsrätt

Genom att läsa årsredovisningen kan du bilda dig en uppfattning om hur bra (eller dålig) föreningen är. Låg avgift till föreningen tyder oftast på att föreningen är äldre, vilket kan vara bra eftersom föreningens lån oftast är låga.

En årsredovisning är indelad i olika avsnitt och är viktiga att ha koll på:

 • Förvaltningsberättelse
 • Balans- och resultatrapport
 • Revisionsberättelse.

Förvaltningsberättelse
 • Planeras avgiftshöjningar? Det kommer i så fall påverka dig.
 • Är det stambyte eller annat stort underhåll på gång? Hur finansieras det i så fall? Det kan innebära en avgiftshöjning.
 • Hur stor är föreningen? Få lägenheter innebär större risk för dig eftersom det är färre som är med och betalar om något händer.
 • Finns det lokaler som är uthyrda? Är intäkterna stora, och hur säkra är de? Många gånger är det positivt för en förening att det finns lokalyta för uthyrning eftersom det innebär en hyresintäkt. Men om ett hyreskontrakt sägs upp tappar föreningen en hyresintäkt, vilket kan leda till högre avgifter.

Balans- och resultatrapport
 • Långfristiga skulder/lån: Om föreningen har höga lån – vad beror det på? Svaren brukar man hitta i förvaltningsberättelsen. Det kan till exempel ha gjorts en renovering av fastigheten, till exempel ett stambyte. Vi på SBAB har som riktmärke att om belåningen överstiger 9 000 kr per kvadratmeter gör vi en extra koll.
 • Långfristiga skulder/lån: Vilken ränta har de och hur länge är de bundna? Informationen finns i noterna. Om lånen närmar sig en villkorsändringsdag, finns det då risk att räntan höjs eller möjligen sänks? Det kan påverka din avgift.
 • Jämför kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder. Om kortfristiga fordringar är högre än kortfristiga skulder är det positivt och innebär att det finns pengar i kassan att använda om något oförutsett skulle hända. Finns det pengar i kassan för något oförutsett?
 • Finns det en underhållsfond? Hur mycket finns undanlagt för kommande underhåll? Den kan även benämnas yttre fond eller yttre reparationsfond. Föreningen sätter undan pengar i fonden för att täcka kommande reparationer eller underhåll av fastigheten. Exakt vad den ska används till och hur mycket som avsätts ska stå i föreningens stadgar.
 • Kolla årets resultat. Finns det förklaringar på eventuellt underskott, kan det till exempel bero på att det har gjorts någon form av underhållsarbete?

Revisionsberättelse
 • Läs igenom för att se om det finns några anmärkningar från revisorn. Om anmärkning finns kan det vara bra att kontakta styrelsen eller revisorn för att få mer information.
 • Kontrollera om revisorn är auktoriserad eller om det är någon i föreningen. Om det är en auktoriserad revisor bör det framgå i revisionsberättelse. Är revisorn medlem i föreningen eller en utomstående part? Är det en utomstående part kan det anses vara säkrare.

Objektsbeskrivning för villa

Energideklaration

Driftskostnad för villa

I driftskostnaden ingår kostnader som uppvärmning, försäkring, vatten/avlopp m. m. Det ska framgå i objektsbeskrivningen vad som tagits med i beräkningen av driftskostnaden.

Den driftskostnad som mäklaren uppger är baserad på säljarens uppgifter, vilket innebär att dina driftskostnader kan vara antingen högre eller lägre. Sådant som påverkar hur mycket det kostar är bland annat hur många som bor i bostaden, så fråga gärna mäklaren hur många som bor där idag. Det är också bra att veta att mäklarens uppgifter sällan räknar in hur mycket det kostar att underhålla fastigheten under överskådlig tid.

Den driftskostnad som står i beskrivningen av bostaden och den driftskostnad som banken räknar på kan alltså skilja sig eftersom banken räknar med en viss underhållskostnad. Med underhåll menas mindre reparationer som behöver göras i bostaden på grund av slitage. Banken utgår mer ifrån hur stor bostaden är än hur många som bor där idag.