Låna

Kontraktskrivning när du säljer

Tiden efter budgivningen kan kännas nervös. Affären är faktiskt inte i hamn förrän både köpare och säljare har skrivit på kontraktet, men det innebär också att du inte förbundit dig till något.

3 viktiga saker att tänka på när du skriver kontrakt

  • Läs igenom hela kontraktet noggrant och se till att få det skickat till dig innan det är dags att skriva. Då hinner du läsa igenom i lugn och ro.

  • Försök att få mäklaren att boka kontraktskrivning så snart som möjligt.

  • Du behöver normalt kunna visa upp ett säljkontrakt för banken senast två veckor före tillträde till din nya bostad.

 

Skriva kontrakt

När du anser att budgivningen är klar och har valt det vinnande budet är det dags att boka tid för kontraktskrivning med köparen. Oftast sker kontraktskrivningen allt från någon timma efter att budgivningen blev klar till ett par dagar efter. Du, mäklaren och köparen kommer tillsammans fram till när det passar er bäst. Om du valt att inte anlita en mäklare kan det vara bra att ha en bankman eller jurist med vid kontraktskrivningen.

Be gärna mäklaren om en kopia på kontraktet så att du i förväg kan läsa igenom. På så vis kan du lättare förbereda för frågor. Det är inte alltid lätt att komma på frågor när du sitter tillsammans med mäklaren och ska skriva på kontraktet om du inte läst det i förväg. Och läs hela kontraktet, även det finstilta.

I kontraktet kan det finnas villkor som ni kommit överens om. Ett sådant villkor kan till exempel gälla köparens medlemskap i föreningen eller köparens rätt till besiktning. Mäklarna har oftast standardiserade kontrakt där alla viktiga punkter är med.

Ladda ner pdf

Handpenning

När kontraktet är skrivet är det dags för köparen att betala handpenning. Vanligtvis är den 10 % av slutpriset. Handpenningen sätter köparen (köparens bank) in på mäklarens klientmedelskonto och om det finns ett villkor i kontraktet, till exempel besiktningsvillkor eller medlemskap i bostadsrättsföreningen, så ligger handpenningen kvar på mäklarens konto så länge möjligheten att häva köpet kvarstår. Så snart villkoren är uppfyllda och ingen valt att häva köpet betalas handpenningen till dig. Mäklaren har då oftast dragit av sin provision från handpenningen.

Fullmakt

Om du inte skulle ha möjlighet att närvara vid kontraktskrivningen kan en annan person skriva kontraktet i ditt ställe. För att det ska funka måste ni skriva en fullmakt som låter en annan person underteckna kontraktet istället för dig. Mäklaren hjälper till att skriva en fullmakt i förväg och du måste godkänna och underteckna den.

Exempel: Villa Villerkulla 1:20 säljs för 4 000 000 kr. Den köptes för 20 år sedan för 1 500 000 kr. Kostnaden för lagfart och pantbrev var då 40 000 kr. För att förmedla bostaden tog mäklaren ett arvode på 80 000 kr. Bostaden renoverades för 2 år sedan för 50 000 kr och du har stämt av med Skatteverket så du får göra avdrag för detta.

 

Kronor

Försäljningspris

4 000 000

Utgifter för försäljningen

-80 000

Inköpspris

-1 500 000

Lagfart och pantbrev vid inköp

-40 000

Förbättringar (ex. renovering)

-50 000

Vinst

2 230 000

Skatt (22 % av vinsten)

512 600

Uppskov av vinst

Om du har sålt din bostad med vinst för att köpa en ny bostad har du möjlighet att ansöka om uppskov för hela eller delar av vinsten. Uppskov innebär att du skjuter upp skatten för att betala den någon gång i framtiden. Du deklarerar försäljningen och räknar ut vinsten året efter det år du säljer och skriver på köpekontraktet. Sedan den 1 januari 2021 betalar du inte längre någon årlig skatt på ditt uppskovsbelopp.

Reglerna kan komma att ändras så att vinst vid bostadsförsäljningar beskattas med en annan skattesats den dag du ska betala skatten på ditt uppskovsbelopp. Det innebär att du kan få betala både mer och mindre skatt än om du betalar skatten på vinsten direkt vid försäljningen. 

Förutsättningarna för att få göra uppskov är:

  • Uppskovsbeloppet ska vara minst 50 000 kr
  • Bostaden du säljer ska vara en privatbostad som har varit din permanentbostad
  • Du måste ha köpt en ny bostad och ha varit bosatt i din nya bostad inom en viss tid
  • Bostäderna måste ligga i Sverige eller annat EES-land

Försäljning med förlust

Gör du en förlust när du säljer bostaden kan det finnas möjlighet att göra avdrag för halva förlusten. Ett sådant avdrag får endast göras på vinster eller andra inkomster du har i kapital.

Vi rekommenderar att du kontaktar Skatteverket för att få reda på vad som gäller för dig.