Årsstämma 2024

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 24 april 2024

Kallelse till årsstämma i SBAB 2024 inkl. bilaga (pdf) Pdf, 157.4 kB.

Årsredovisning 2023 (pdf) Pdf, 3 MB.

Revisorns yttrande enl 8 kap. 54 § ABL (SBAB 2023) Pdf, 438.5 kB.

Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (SBAB 2022) Pdf, 433 kB.

Ersättningsrapport 2023 (pdf) Pdf, 287.7 kB.


Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma SBAB 2024 Pdf, 1.1 MB.

 

Bilagor

Bilaga 1. Förordnande och fullmakt Pdf, 3 MB.

Bilaga 2. Dagordning Pdf, 110.3 kB.

Bilaga 3. Årsredovisning 2023 Pdf, 3 MB.

Bilaga 4. Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (SBAB 2023) Pdf, 433 kB.

Bilaga 5. Ersättningsrapport 2023 Pdf, 287.7 kB.

Bilaga 6. Revisorns yttrande enl 8 kap. 54 § ABL (SBAB 2023) Pdf, 438.5 kB.

Bilaga 7. Ersättningsriktlinjer SBAB 2024 Pdf, 228.4 kB.

Presentation årsstämma SBAB Bank AB (publ) 2024 Pdf, 2.9 MB.

 

Årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 24 april 2024

Kallelse till årsstämma i SCBC 2024 inkl. bilaga (pdf) Pdf, 135.2 kB.

Årsredovisning 2023 (pdf) Pdf, 899.3 kB.

Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (SCBC 2022) Pdf, 429 kB.

 

Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma SCBC 2024 Pdf, 852.6 kB.

 

Bilagor

Bilaga 1. Dagordning Pdf, 108.4 kB.

Bilaga 2. Årsredovisning 2023 Pdf, 899.3 kB.

Bilaga 3. Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (SCBC 2023) Pdf, 429 kB.

Bilaga 4. Ersättningsriktlinjer SCBC 2024 Pdf, 125.5 kB.

Bilaga 5. Bolagsordning Pdf, 35.8 kB.

Bilaga 6. Ägaranvisning Pdf, 83.3 kB.