Årsstämma 2013

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) hölls den 18 april 2013

Protokoll från årsstämman bifogas