Årsstämma 2007

Årsstämma i SBAB hölls den 19 april 2007 i Stockholm.

Årsstämman var öppen och allmänheten inbjöds att närvara vid årsstämman genom annonsering i dagspress, tillsammans med andra särskilt inbjudna personer från samarbetspartners, riksdagens ledamöter, kunder och övriga intressenter.

Årsstämmoprotokoll 2007 (pdf) Pdf, 413.9 kB.