Årsstämma 2006

Årsstämma i SBAB hölls den 19 april 2006 i Stockholm.

Årsstämman var öppen och allmänheten inbjöds att närvara vid årsstämman genom annonsering i dagspress, tillsammans med andra särskilt inbjudna personer från samarbetspartners, riksdagens ledamöter, kunder och övriga intressenter.

På årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Claes Kjellander (styrelseordförande), Gunilla Asker, Jan Berg, Helena Levander, Lars Linder-Aronson och Michael Thorén. Leif Jakobsson och Jan Larsson valdes in som nya styrelseledamöter.

Årsstämmoprotokoll 2006 Pdf, 602.8 kB.