Årsstämma 2010

Årsstämma i SBAB hölls den 21 april 2010 i Stockholm.

Årsstämman var öppen och allmänheten inbjöds att närvara vid årsstämman genom annonsering i dagspress, tillsammans med andra särskilt inbjudna personer från samarbetspartners, riksdagens ledamöter, kunder och övriga intressenter.

Årsstämmoprotokoll 2010 (pdf) Pdf, 37.1 kB.