Extra bolagsstämma 2011

Extra stämma i SBAB den 16 mars 2011.

Den 16 mars 2011 antogs en ny bolagsordning och det nya namnet SBAB Bank AB (publ) vid en extra bolagsstämma i SBAB,  i samband med att SBAB avser börjar bedriva bankrörelse. Protokollet från årsstämman bifogas, exklusive bilagor.

Senast uppdaterad den 18 oktober 2012

Protokoll extra stämma (pdf) Pdf, 29 kB.