Årsstämma 2023

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 27 april 2023

Kallelse till årsstämma i SBAB 2023 inkl. bilaga (pdf) Pdf, 104.3 kB.

Årsredovisning 2022 (pdf) Pdf, 6.6 MB.

Revisorns yttrande enl 8 kap. 54 § ABL (SBAB 2022) Pdf, 399.5 kB.

Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (SBAB 2022) Pdf, 397.1 kB.

Ersättningsrapport 2022 (pdf) Pdf, 304.9 kB.

Nomineringsbeslut inför årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2023 (pdf) Pdf, 51.8 kB.


Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma SBAB 2023 Pdf, 1.1 MB.


Bilagor

Bilaga 1. Dagordning Pdf, 110.2 kB.

Bilaga 2. Förordnande och fullmakt Pdf, 115.3 kB.

Bilaga 3. Årsredovisning 2022 Pdf, 6.6 MB.

Bilaga 4. Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (SBAB 2022) Pdf, 397.1 kB.

Bilaga 5. Ersättningsrapport 2022 Pdf, 304.9 kB.

Bilaga 6. Revisorns yttrande enl 8 kap. 54 § ABL (SBAB 2022) Pdf, 399.5 kB.

Bilaga 7. Ersättningsriktlinjer SBAB 2023 Pdf, 119.7 kB.

Presentation årsstämma SBAB Bank AB (publ) 2023 Pdf, 3.7 MB.


Årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 27 april 2023

Kallelse till årsstämma i SCBC 2023 inkl. bilaga (pdf) Pdf, 125.4 kB.

Årsredovisning 2022 (pdf) Pdf, 1001.4 kB.

Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (SCBC 2022) Pdf, 396.8 kB.


Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma SCBC 2023 Pdf, 668.1 kB.


Bilagor

Bilaga 1. Dagordning Pdf, 107.3 kB.

Bilaga 2. Årsredovisning 2022 Pdf, 1001.4 kB.

Bilaga 3. Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (SCBC 2022) Pdf, 396.8 kB.

Bilaga 4. Ersättningsriktlinjer SCBC 2023 Pdf, 139.8 kB.