Årsstämma 2011

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) hölls den 14 april 2011.

Årsstämman var öppen och allmänheten inbjöds att närvara vid årsstämman genom annonsering i dagspress, tillsammans med andra särskilt inbjudna personer från samarbetspartners, riksdagens ledamöter, kunder och övriga intressenter.