Årsstämma 2019

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 29 april 2019

Kallelse till årsstämma i SBAB 2019 (pdf) Pdf, 530.4 kB.

Kallelse till årsstämma i SBAB 2019 – Bilaga 1 (pdf) Pdf, 191.4 kB.

Nomineringsbeslut inför årsstämma i SBAB Bank AB (publ) (pdf) Pdf, 68.3 kB.

Årsredovisning 2018 (pdf) Pdf, 11.4 MB.

Revisorns yttrande enl 8 kap. 54§ ABL (pdf) Pdf, 288.6 kB.

Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (pdf) Pdf, 276.2 kB.


Protokoll från årsstämman

Årsstämmoprotokoll SBAB Bank AB (publ) 2019 (pdf) Pdf, 1.2 MB.


Bilagor

Bilaga 1 Förordnande och fullmakt (pdf) Pdf, 542.1 kB.

Bilaga 2 Dagordning (pdf) Pdf, 28.8 kB.

Bilaga 3 Årsredovisning (pdf) Pdf, 11.4 MB.

Bilaga 4 Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (pdf) Pdf, 276.2 kB.

Bilaga 5 Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (pdf) Pdf, 288.6 kB.

Bilaga 6 Riktlinjer för ersättning (pdf) Pdf, 191.4 kB.


Årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 29 april 2019

Kallelse till årsstämma i SCBC 2019 (pdf) Pdf, 518.4 kB.

Kallelse till årsstämma i SCBC 2019 – Bilaga 1 (pdf) Pdf, 194.1 kB.

Årsredovisning 2018 (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (pdf) Pdf, 284.1 kB.


Protokoll från årsstämman

Årsstämmoprotokoll AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 2019 (pdf) Pdf, 653 kB.


Bilagor

Bilaga 1 Dagordning (pdf) Pdf, 93 kB.

Bilaga 2 Årsredovisning (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Bilaga 3 Revisorns rapport enl 7 § Transparenslagen (pdf) Pdf, 284.1 kB.

Bilaga 4 Riktlinjer för ersättning (pdf) Pdf, 194.1 kB.