Extra bolagsstämma 2020

Extra stämma i SBAB den 14 februari 2020.

På en extra bolagsstämma den 14 februari 2020 valdes Leif Pagrotsky och Johan Prom in som nya ledamöter i SBAB:s styrelse.