Årsstämma 2009

Årsstämma i SBAB hölls den 15 april 2009 i Stockholm.

Årsstämman var öppen och allmänheten inbjöds att närvara vid årsstämman genom annonsering i dagspress, tillsammans med andra särskilt inbjudna personer från samarbetspartners, riksdagens ledamöter, kunder och övriga intressenter.

Årsstämmoprotokoll 2009 (pdf) Pdf, 1.7 MB.