Årsstämma 2012

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) hölls den 19 april 2012.

Protokoll från årsstämman bifogas.