Årsstämma 2008

Årsstämma i SBAB hölls den 15 april 2008 i Stockholm.

Årsstämman var öppen och allmänheten inbjöds att närvara vid årsstämman genom annonsering i dagspress, tillsammans med andra särskilt inbjudna personer från samarbetspartners, riksdagens ledamöter, kunder och övriga intressenter.

Årsstämmoprotokoll 2008 (pdf) Pdf, 36.7 kB.