Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Hållbarhet

Redovisning och rapportering

Hållbarhet redovisas som en integrerad del av SBAB:s årsredovisning. SBAB tillämpar Global Reporting Initiative’s (GRI:s) redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning, GRI Standards, nivå Core.

SBAB är anslutet till FN:s Global Compact. Med åtagandet om Global Compact följer att SBAB redovisar arbetet med implementeringen av Global Compacts tio principer i en årlig Communication on Progress (COP).

Läs mer om Global Compact

SBAB:s hållbarhetsredovisning är kvalitetssäkrad genom oberoende granskning och bestyrkande.

Redovisningar:

Övrig hållbarhetsinformation: