Redovisning och rapportering

Hållbarhet redovisas som en integrerad del av SBAB:s årsredovisning. SBAB tillämpar Global Reporting Initiative’s (GRI:s) redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning, GRI Standards, nivå Core.

SBAB är anslutet till FN:s Global Compact. Med åtagandet om Global Compact följer att SBAB redovisar arbetet med implementeringen av Global Compacts tio principer i en årlig Communication on Progress (COP). SBAB har även signerat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet Principles for Responsible Banking i syfte att öka vår positiva påverkan på miljö och samhälle och säkerställa att affärsverksamheten stödjer FN:s hållbarhetsmål och är i linje med Parisavtalet.

Läs mer om Global Compact

SBAB:s hållbarhetsredovisning är kvalitetssäkrad genom oberoende granskning och bestyrkande.

Redovisningar

Årsredovisning 2021 (pdf)

Årsredovisning 2020 (pdf)

Årsredovisning 2019 (pdf)

Årsredovisning 2018 (pdf)

Årsredovisning 2017 (pdf)

​Integrerad årsredovisning 2016 (pdf)

Integrerad årsredovisning 2015 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2014 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2013 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2012 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2011 (pdf)

GRI-index 2010 (pdf)

GRI-index 2009 (pdf)

GRI-index 2008 (pdf)

Övrig hållbarhetsinformation

Climate Analysis 2021 (pdf)

Green Bond Impact Report 2021 (pdf)

Green Bond Impact Report 2020 (pdf)

Principles for Responsible Banking Reporting and Self-Assessment 2022 (pdf)

Principles for Responsible Banking Reporting and Self-Assessment 2021 (pdf)

Analys klimatbokslut 2020 (pdf)

Klimatbokslut 2020 (pdf)

Green Bond Impact Report 2020 (pdf)

Green Bond Impact Report 2019 (pdf)

Analys klimatbokslut 2019 (pdf)

Klimatbokslut 2019 (pdf)

Green Bond Impact Report 2018 (pdf)

Analys klimatbokslut 2018 (pdf)

Klimatbokslut 2018 (pdf)

Hållbarhetsöversikt för SBAB Bank AB (publ) – kreditgivning till företag (dec 2018) (pdf)

Green Bond Impact Report 2017 (pdf)

Analys klimatbokslut 2017 (pdf)

Klimatbokslut 2017 (pdf)

Investerarrapport för SBAB:s gröna obligationer 2016 (pdf)

Analys klimatbokslut 2016 (pdf)

Greenhouse Gas Protocol (Dual Reporting) Report 2016 (Klimatbokslut 2016) (pdf)