Principles For Responsible Banking

Genom att underteckna principerna åtar sig SBAB att redovisa såväl negativ som positiv påverkan inom väsentliga hållbarhetsområden och tydligt redogöra för vilka vetenskapligt baserade hållbarhetsmål SBAB arbetar för att uppnå. Det innebär att tillsammans med övriga aktörer i bankbranschen, arbetar SBAB för gemensamma hållbarhetsmål där arbetssättet synkroniseras och blir jämförbart.