Hållbar byggbransch

Ett branschinitiativ som syftar till att motverka förekomsten av illegal arbetskraft på våra finansierade produktioner och därmed värna mänskliga rättigheter.

Oroväckande utveckling inom byggbranschen

Parallellt med den höga byggnadstakten i Sverige under 2010-talet har det skett en oroväckande utveckling av hur bostäder och infrastruktur byggs. Flera undersökningar visar att det förekommer undanhållande av skatter, illegal arbetskraft och lönedumpning, samt att mänskliga rättigheter inte alltid respekteras i entreprenörsleden på byggarbetsplatser.

Om bankinitiativet

Banker utgör en viktig del av ekosystemet för nybyggnation och som en del av vårt gemensamma samhällsansvar, och i dialog med byggbranschen, har Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Sparbankerna och Swedbank gemensamt startat ett branschinitiativ. Initiativet syftar till att motverka och minska risken för ekonomisk kriminalitet i byggbranschen genom att beakta ett antal nya typer av faktorer i kreditgivningen och därigenom ställa högre krav mot bankens kund.

Ambitionen är att skapa ökad kontroll över vilken arbetskraft som nyttjas i alla leverantörsled. Genom branschinitiativet vill bankerna tillsammans göra skillnad och bidra till en mer hållbar byggbransch. Initiativet implementerades i november 2023.