Gröna obligationer

I mitten av 2016 blev SBAB den första banken i Sverige att emittera en grön obligation och har sedan dess varit en återkommande emittent. En grön obligation fungerar egentligen som en vanlig obligation, med undantaget att obligationslikviden är avsedd för miljö- eller klimatvänliga projekt. Genom att köpa gröna obligationer kan investerare på så sätt vara med och finansiera projekt som är hållbara.

Hur fungerar det

De medel som SBAB erhåller genom att emittera gröna obligationer används till att finansiera eller refinansiera bostadsfastigheter som uppfyller ett antal förbestämda kriterier. Villkoren för vidareutlåningen samt förutsättningarna för utgivande av gröna obligationer beskrivs närmare i SBAB:s gröna obligationsramverk (”SBAB Group Green Bond Framework 2019” och "SBAB Group Green Bond Framework 2024").