Vår egen klimatpåverkan

SBAB är en digital bank. Vi har inga bankkontor utan nås i huvudsak via digitala kanaler och telefon. På så sätt undviker vi onödiga transporter och drift av en mängd kontor runt om i landet.

SBAB:s egen och direkta påverkan är därför förhållandevis liten. Trots det arbetar vi systematiskt med att minska vår klimatpåverkan genom hela verksamheten. Det vi inte kan minska klimatkompenserar vi för. Vi har sedan 2006 mätt våra utsläpp och gjort ett klimatbokslut som vi årligen redovisar och ständigt utvecklar.

Vi har även ett reduktionsmål att minska våra direkta och indirekta (uppströms) utsläpp med 15 procent från 2021 till 2025. Ett exempel på utsläppskälla vi jobbar aktivt med att minska är utsläppen från de serverhallar som vi använder utrymme i. Där har vi en proaktiv dialog med våra leverantörer som jobbar målmedvetet med att minska sina utsläpp.