Ikon för Mål 12 av FN:s globala mål

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 

Vad innebär målet för SBAB?

För att våra kunder ska kunna fatta objektiva och bra beslut krävs kunskap kring olika typer av frågeställningar inom boende och boendeekonomi. Därför vill vi verka för att sprida och öka kunskapen inom området. Det vill vi göra på ett så transparent, lättillgängligt och enkelt sätt som möjligt.

 

Hur jobbar vi för att bidra till målet?

Det är viktigt att våra kunder fullt ut förstår villkoren när de köper en produkt eller tjänst från oss – att de känner sig trygga när de fattar viktiga ekonomiska beslut. Genom att vara öppna, enkla och transparenta vill vi vara med och bidra till att förbättra synen på bank- och finansbranschen. Med tillgång till data, Booli och kunskap kring omvärld och trender vill vi därtill proaktivt föra en dialog med våra kunder för att öka medvetenheten och transparensen på bostadsmarknaden.

Genom vår verksamhet vill vi sprida och öka kunskapen om frågor som rör boende och boendeekonomi. Vi vill väcka debatt, förenkla för människor och hjälpa dem på vägen till drömbostaden med rätt beslutsunderlag. Vårt proaktiva ansvar för den här typen av frågor bidrar till att stärka våra kunders och vår egen motståndskraft för förändringar i marknaden.

 

Vi har ett särskilt fokus på undermålet:

12.8 Säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.