Låna

Amortering

Allt du behöver veta om amortering.

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle.
När du amorterar minskar dina räntekostnader eftersom de baseras på hur stort lån du har. Med andra ord, ju mer du amorterar desto lägre blir din räntekostnad.

Våra amorteringskrav

Bolån som överstiger 70 % av bostadens värde årligen ska amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala ursprungliga lånebeloppet.

Om belåningen är 70 % eller lägre av bostadens värde ska den årliga amorteringen vara 1 % av det totala ursprungliga lånebeloppet, ned till 50 % belåningsgrad.

Bolån som motsvarar eller understiger 50 % av bostadens värde vid den senaste värderingen omfattas inte av amorteringskrav. Den totala belåningen ska ligga till grund för beräkning av belåningsgrad.

Om du köper en nyproducerad bostad och har en belåningsgrad om maximalt 70 % kan ditt lån vara amorteringsfritt de första fem åren.

Du som har lån tagna innan 1 juni 2016 omfattas inte av de nya amorteringskraven. Om din belåningsgrad inte är högre än 70 % kan ditt lån vara amorteringsfritt, om du väljer det. Om du har lån som överstiger en belåningsgrad om 70 %, så ska den del av lånet som överstiger amorteras under maximalt 15 år.

Emma om varför man ska amortera

Se vår boendeekonom Emma Persson prata om amortering och hur man kan resonera kring det.

Amorteringsfritt bolån?

Du behåller din amorteringsfrihet vid:

  • Låg belåningsgrad. Om du flyttar lån till oss som är tagna före 1 juni 2016 och lånen inte utgör mer än 70 % av bostadens värde.

  • Nyproduktion. Om du tar ett lån för att köpa en nyproducerad bostad som inte belånas till mer än max 70 % är de fem första åren amorteringsfria.

Se din amortering, ränta och belåningsgrad

Ange dina uppgifter och se hur mycket du behöver amortera.

Fördjupning

Så vet du vad som gäller dig
Kan man välja högre amortering?
Kan man värdera om bostaden och sänka amorteringen?
Vilket amorteringskrav får du som höjer ditt lån?
Vilket amorteringskrav gäller för dig som vill göra om privatlån till ett bolån?
Vad gäller om man har lånelöfte men inte har skrivit köpekontrakt innan nya reglerna?
Vilket amorteringskrav gäller för en kund som förvärvar en nyproducerad bostad?
Vilket amorteringskrav gäller för dig som vill flytta bolån från en långivare till en annan?
Vilket amorteringskrav gäller för dig som byter säkerhet för ditt bolån?
Vilket amorteringskrav gäller om du som köpare av en bostad tar över säljarens bolån?
Vad gäller om man skulle drabbas av till exempel sjukdom eller arbetslöshet?
Räntekostnad vid olika amorteringsnivåer
Löptid