Amortering & amorteringskrav

Allt du behöver veta om amortering och amorteringskrav. Räkna ut din amortering och se hur amorteringskravet påverkar ditt bolån.

Vad är amortering?

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar ditt lån och även dina räntekostnader. Amortering kan ses som en form av sparande och det kan bidra till att du blir mindre utsatt när räntorna stiger eller om din inkomst minskar.

Om du har en hög belåningsgrad bidrar amorteringar också till att du minskar risken för att ditt bolån ska bli högre än värdet på din bostad vid ett större bostadsprisfall.

Vad innebär amorteringskraven?

De lagstadgade amorteringskraven innebär att:

 1. Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet per år.

 2. Bolån över 70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet per år.

 3. Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt ska du även amortera ytterligare 1 % av det totala lånebeloppet per år.

Det innebär alltså att beroende på hur mycket du lånar i förhållande till din bostads värde och din inkomst kan du behöva amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet per år. Om ditt bolån motsvarar eller understiger 50 % av bostadens värde och du lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt är det valfritt att amortera. 

Amorteringskravet utgår från det amorteringsgrundande värdet. Det värdet fastställs i samband med att du tar ett bolån på din bostad och gäller under fem år.


Finns det några undantag till amorteringskraven?

Det finns undantag för amorteringskraven och de gäller dig som:

 • Tagit ditt bolån före 1 juni 2016 och inte tänker ta ett nytt eller låna mer på din bostad.
 • Lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt och ditt bolån motsvarar 50 % eller mindre av bostadens värde.
 • Tar ett bolån för att köpa en nyproducerad bostad och är den första som har möjlighet att flytta in, och där bolånet motsvarar 70 % eller mindre av bostadens pris. Du kan då få amorteringsfritt under de fem första åren. När du ansöker om bolån och en kreditprövning görs måste du fortfarande klara av amorteringar enligt det lagstadga amorteringskravet för att lånet ska beviljas.
 • Har särskilda skäl och där något har hänt som inte gick att förutse när lånet beviljades. Banken kan då under en begränsad period bevilja undantag från amorteringskravet efter en individuell bedömning. Det kan till exempel handla om inkomstbortfall i samband med arbetslöshet eller sjukdom. Det kan också handla om kraftigt stigande utgifter, exempelvis för el, som hushållet bedöms inte har förmågan att klara sett till hushållets ekonomi i övrigt.


Räkna ut din amortering

Om du vill ta ett nytt bolån kan du räkna ut vad din amortering blir här. Skriv in lånets storlek, bostadens värde och månadsinkomst före skatt för att ta reda på om du omfattas av amorteringskraven och hur mycket du i så fall behöver amortera per månad.

Tänk på att:

Kalkylen funkar för dig som räknar på ett nytt bolån. Om du vill flytta eller utöka ett befintligt bolån kan du läsa mer under våra frågor och svar.
 

Vill du räkna på ränta och månadskostnad?

Fyll i bostadens värde och hur mycket du vill låna. Jämför sedan vad månadskostnaden och räntan blir vid olika bindningstider.

Räkna här

Frågor och svar

Bör jag amortera även om jag inte omfattas av de lagstadgade amorteringskraven?

Det finns flera viktiga saker att ta hänsyn till men inget råd som nödvändigtvis passar alla hushåll. Om du har en för liten sparbuffert för att kunna hantera oförutsedda utgifter, eller för att kunna klara inkomstbortfall i händelse av sjukdom eller arbetslöshet, kan det vara bättre att först säkerställa att du ökar på din buffert genom att spara på annat sätt än genom amortering.

De allra flesta får exempelvis ett betydande inkomstbortfall i samband med pensioneringen. Har du amorterat mycket på ditt bolån kan det bli enklare att hantera inkomstbortfallet eftersom amorteringen minskar dina löpande ränteutgifter. Samtidigt kan det också vara relevant att väga in hur stor avkastning du kan få på annat sparande. Om du till exempel tror att du i genomsnitt över tid kan få en avkastning på sparande i aktier eller fonder som är större än räntan på bolånen, kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att prioritera aktie- eller fondsparande framför amorteringar. Men du bör också tänka på att aktie- och fondsparande är förknippat med högre risker.

Flytta mitt bolån till SBAB - hur funkar det med amortering?

Om du lånar mer samtidigt som du flyttar bolånen finns olika möjligheter för din amortering:

 • Amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet. Hur mycket du behöver amortera beror på din inkomst, hur mycket du lånar och din belåningsgrad.
 • Om ditt totala bolån, med en eventuell utökning av bolån, motsvarar eller understiger 50 % av bostadens värde och du lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt är det valfritt att amortera.

Om du inte ska låna mer i samband med att du flyttar bolånen gäller följande:

 • Om du har tagit bolån efter 1 juni 2016 behåller du samma amorteringskrav som tidigare förutsatt att du inte har utökat ditt bolån med ett så kallat tilläggslån (tilläggslån är ett bolån som ska amorteras av på max 10 år). Om du har utökat ditt bolån med ett så kallat tilläggslån kan du behöva amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet. Om och hur mycket du behöver amortera beror på din inkomst, hur mycket du lånar och din belåningsgrad.
 • Om du har tagit bolån före 1 juni 2016 ska den del av lånet som överstiger 70 % av bostadens värde amorteras på maximalt 15 år. Lån som understiger 70 % av bostadens värde har inget amorteringskrav.


Verkar det krångligt?

Var inte orolig, du är inte ensam om att tycka detta är svårt. Vi kommer tillsammans gå igenom vad som blir bäst just för dig efter att du skickat in din ansökan och du har kontakt med oss på telefon.

Läs mer om att flytta bolånet till oss

Höja mitt bolån hos SBAB – hur funkar det då?

Om du vill utöka ditt bolån hos oss och lånar mer än 50 % av bostadens värde och/eller mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt omfattas du av amorteringskraven.

Om du har bolån på 50 % eller mindre av bostadens värde och du lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt är det valfritt att amortera.

Mer om hur du utökar ditt bolån

Finansinspektionen ska utvärdera amorteringskravet, vad innebär det för mig?

Vi följer Finansinspektionen och diskussionerna som pågår. Precis som övriga banker inväntar vi deras besked om vad som ska hända och har just nu ingen mer information.

Kan jag ansöka om tillfällig amorteringslättnad?

Idag kan undantag från amorteringskravet göras med anledning av särskilda skäl när dina ekonomiska förutsättningar väsentligt har försämrats. Vid betalningssvårigheter är du varmt välkommen att kontakta oss på 0771-45 30 00 så gör vi en bedömning för just din situation.

Kan jag ändra min amortering?

Om du vill ändra amorteringen på ditt bolån behöver du ringa vår kundservice. Där hjälper vi dig att se över och ändra din amortering.

Bra att veta:

 • Det är endast möjligt att ändra amorteringen på bolån med 3-månadersränta (även kallad rörlig ränta).
 • Du kan inte ändra amorteringen så att den blir lägre än ditt amorteringskrav.

Kan jag värdera om bostaden och sänka amorteringen?

Om du köpt din bostad efter 1 juni 2016 kan du tidigast värdera om din bostad 5 år efter att du har köpt den och därefter löpande vart femte år. Undantag från 5-årsregeln kan bara göras om du har gjort stora renoveringar som om- eller tillbyggnader. Att bygga till altan, balkong eller göra om enstaka rum räknas inte som större renovering.

Har du köpt din bostad efter 1 juni 2016 och vill höja dina bolån, så används priset på bostaden under de första fem åren för att räkna fram amorteringskravet. För att bedöma möjligheten att utöka lånet kommer en ny belåningsgrundande värdering göras när du ansöker.

Har du köpt din bostad innan 1 juni 2016 kan du göra en omvärdering tidigare än inom 5 år, om du ska utöka dina bolån. Du kan då omvärdera din bostad förutsatt att du inte har utökat ditt lån efter det datumet.

I appen och internetbanken kan du som har bolån hos oss och som omfattas av de lagstadgade amorteringskraven se vilket datum du tidigast kan värdera om bostaden för att beräkna om din amortering. Du som har ett värde som är 5 år eller äldre och vill se över och uppdatera ditt amorteringskrav — ring vår kundservice så hjälper vi till att se över dina möjligheter.

Om du har bolån hos någon annan bank framgår datumet på amorteringsunderlaget som du kan begära från din nuvarande bank.

Extraamortering – hur gör jag det?

Om du vill göra en extraamortering på ditt bolån gör du det i vår app. Under fliken Boende hittar du alternativet Amortera extra. Där fyller du i de uppgifter som vi behöver från dig för att kunna genomföra extraamorteringen. Oftast hanterar vi din extraamortering inom en vecka, och vi hör av oss om vi behöver mer information från dig.

Tänk på att det inte är möjligt att göra en extra inbetalning på din månadsavi om du vill extraamortera.

Om du har lån med bunden ränta kan du vid en extraamortering behöva betala en avgift kallad ränteskillnadsersättning. Kontakta oss på telefon om du vill extraamortera på ett bundet bolån så hjälper vi dig. Vill du läsa mer om ränteskillnadsersättning och räkna på hur stor avgiften kan bli rekommenderar vi konsumenternas.se.


Vad gäller om jag ska studera eller vara föräldraledig?

Du som har bolån hos oss och ska börja studera eller vara föräldraledig kan ansöka om att tillfälligt minska eller pausa din amortering. Logga in i appen eller internetbanken och skicka ett meddelande till oss så hjälper vi dig.

Jag har tagit ett nytt eller höjt ett bolån mellan 1 juni 2016–1 mars 2018

Då baseras din amortering endast på vilken belåningsgrad du har.

 • Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet.
 • Belåning över 70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet.

Vad är löptid?

Bostadslån har alltid en löptid och en amorteringsplan. Löptiden är den tid som man enligt plan ska betala tillbaka lånet på och amorteringsplanen kan antingen vara rak, serie eller annuitet. SBAB tillämpar rak amortering med 40 års återbetalningstid för nyupplagda lån – det innebär att du om du följer denna plan betalar av ditt lån med samma summa varje månad. Detta innebär att skulden är helt avbetald efter 40 år.

Har du inte hunnit betala av hela bolånet innan löptidens slut behöver du betala tillbaka hela den återstående skulden på slutbetalningsdagen. Om du inte har möjlighet att betala hela skulden på slutbetalningsdagen kan du ansöka om nytt bolån, i samband med det kommer vi behöva göra en ny kreditprövning.

Vad gäller om jag drabbas av till exempel sjukdomar eller arbetslöshet?

Om du hamnar i en situation som påverkar dina ekonomiska förutsättningar att amortera så tar vi gärna en diskussion för att se om vi kan bistå med att låta dig som kund hos oss under en period avstå eller minska din amortering. Det kan till exempel röra sig om föräldraledighet, arbetslöshet, sjukskrivning eller en nära anhörigs bortgång.

Skulle du eller någon av dina medlåntagare få svårt att betala räkningarna är det viktigt att kontakta oss i god tid. Hos oss finns personer som arbetar speciellt med att ta hand om dessa ärenden. Ju tidigare vi får reda på dina utmaningar, desto lättare är det för oss att hjälpa till. Det kan handla om avbetalningsplaner eller att få hjälp av oss att prioritera i din privata ekonomi.

Om du behöver hjälp — kontakta oss genom att logga in i internetbanken eller appen och skicka ett meddelande, välj kategorin Betalningssvårigheter. När vi har fått ditt meddelande kontaktar vi dig och hjälper dig att se över just din situation.

Vad blir räntekostnaden vid olika amorteringsnivåer?

I exemplet jämförs den totala räntekostnaden för lånets löptid samt hur stor skuld som är kvar efter 40 år.

Kund 1 som väljer att amortera 1 667 kr/mån i 40 år betalar totalt 479 096 kr mindre i ränteutgifter än kund 2 som väljer att inte amortera (om snitträntan är 3,0 % under hela perioden). Dessutom har kund 1 som amorterar minskat skulden med 800 000 kr under löptiden medan kund 2 som inte amorterar har hela skulden kvar.


Kund 1


Marknadsvärde

2 900 000 kr

Lån

2 000 000 kr

Amortering

1 667 kr/mån

Räntesats

3,0 %

Löptid

40 år

Skuld efter 40 år

1 200 000 kr

Total räntekostnad

1 920 904 kr


Kund 2


Marknadsvärde

2 900 000 kr

Lån

2 000 000 kr

Amortering

0 kr/mån

Räntesats

3,0 %

Löptid

40 år

Skuld efter 40 år

2 000 000 kr

Total räntekostnad

2 400 000 kr


Har du frågor?