Amortering

Allt du behöver veta om amortering och amorteringskrav.

Vad är amortering?

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar ditt lån och även dina räntekostnader, eftersom räntekostnaderna baseras på hur stort lån du har. Därmed blir du också mindre utsatt vid stigande räntor, sjunkande bostadspriser eller om din inkomst minskar.

Vad innebär amorteringskraven?

Amorteringskraven innebär att:

1. Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet per år.

2. Bolån över 70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet per år.

3. Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt ska du även amortera 1 % av det totala lånebeloppet per år.

Det innebär alltså att beroende på hur mycket du lånar i förhållande till din bostads värde och din inkomst kan du behöva amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet per år. Om ditt bolån motsvarar eller understiger 50 % av bostadens värde och du lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt är det valfritt att amortera. 

Räkna på det

Om du vill ta ett nytt bolån kan du räkna ut vad din amortering blir här. Skriv in lånets storlek, bostadens värde och månadsinkomst före skatt för att ta reda på om du omfattas av amorteringskraven och hur mycket du i så fall behöver amortera per månad.

Tänk på att:

Kalkylen funkar för dig som räknar på ett nytt bolån. Om du vill flytta eller utöka ett befintligt bolån kan du läsa mer under frågor och svar här nedanför.
 

Vill du räkna på ränta och månadskostnad?

Fyll i bostadens värde och hur mycket du vill låna. Jämför sedan vad månadskostnaden och räntan blir vid olika bindningstider.

Räkna här

Frågor och svar

Jag har haft amorteringslättnad — vad händer nu?

Finansinspektionen har beslutat att inte förlänga möjligheten att få tillfällig amorteringslättnad. Det innebär att amorteringskravet återinförs för alla med bolån från och med 1 september 2021.

Du som haft amorteringslättnad på ditt bolån med anledning av corona har det fram till och med 31 augusti 2021. Från och med september kommer amorteringen på ditt bolån återgå till den amorteringstakt du hade innan du valde att pausa amorteringen. Du kan se amorteringsbeloppet på din nästa avi eller genom att logga in i appen eller internetbanken.

Om du har inkomstbortfall (exempelvis sjukskrivning, arbetslöshet eller permittering) och har svårt att betala ditt bolån kan du kontakta oss så hjälper vi dig att se över din situation. Logga in i appen eller internetbanken och skicka ett meddelande till oss, välj kategorin Betalningssvårigheter.

Flytta mitt bolån till SBAB - hur funkar det med amortering?

Om du lånar mer samtidigt som du flyttar bolånen finns olika möjligheter för din amortering:

 • Amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet. Hur mycket du behöver amortera beror på din inkomst, hur mycket du lånar och din belåningsgrad.
 • Om dina bolån är tagna innan 1 mars 2018 finns möjligheten att amortera den nya delen av lånet på 10 år.
 • Om ditt totala bolån, med en eventuell utökning av bolån, motsvarar eller understiger 50 % av bostadens värde och du lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt är det valfritt att amortera.

Om du inte ska låna mer i samband med att du flyttar bolånen gäller följande:

 • Om du har tagit bolån efter 1 juni 2016 behåller du samma amorteringskrav som tidigare.
 • Om du har tagit bolån före 1 juni 2016 ska den del av lånet som överstiger 70 % av bostadens värde amorteras på maximalt 15 år. Lån som understiger 70 % av bostadens värde har inget amorteringskrav.


Verkar det krångligt?

Var inte orolig, du är inte ensam om att tycka detta är svårt. Vi kommer tillsammans gå igenom vad som blir bäst just för dig efter att du skickat in din ansökan och du har kontakt med oss på telefon.

Läs mer om att flytta bolånet till oss

Höja mitt bolån hos SBAB – hur funkar det då?

Om du vill utöka ditt bolån hos oss och lånar mer än 50 % av bostadens värde och/eller mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt omfattas du av amorteringskraven.

Om du har bolån på 50 % eller mindre av bostadens värde och du lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt är det valfritt att amortera.

Du som utökar dina bolån tagna innan 1 mars 2018 kan som ett alternativ välja att amortera det nya lånet på 10 år.

Mer om hur du utökar ditt bolån

Kan jag ändra min amortering?

Om du vill ändra amorteringen på ditt bolån gör du det enklast genom att skicka ett meddelande till oss via appen eller internetbanken.

Tänk på att du inte kan ändra amorteringen så att den blir lägre än ditt amorteringskrav.

Kan jag värdera om bostaden och sänka amorteringen?

Om du köpt din bostad efter 1 juni 2016 kan du tidigast värdera om din bostad 5 år efter att du har köpt den och därefter löpande vart femte år. Undantag från 5-årsregeln kan bara göras om du har gjort stora renoveringar som om- eller tillbyggnader. Att bygga till altan, balkong eller göra om enstaka rum räknas inte som större renovering.

Har du köpt din bostad efter 1 juni 2016 och vill höja dina bolån, så används priset på bostaden under de första fem åren för att räkna fram amorteringskravet. För att bedöma möjligheten att utöka lånet kommer en ny belåningsgrundande värdering göras när du ansöker.

Har du köpt din bostad innan 1 juni 2016 kan du göra en omvärdering tidigare än inom 5 år, om du ska utöka dina bolån. Du kan då omvärdera din bostad förutsatt att du inte har utökat ditt lån efter det datumet.

I SBAB-appen och internetbanken kan du som har bolån hos oss se vilket datum du tidigast kan värdera om bostaden för att beräkna om din amortering. Du som har ett värde som är 5 år eller äldre kan beställa en uppdatering av ditt värde i internetbanken, om värdet på din bostad har förändrats hjälper vi dig att se över och uppdatera ditt amorteringskrav.

Om du har bolån hos någon annan bank framgår datumet på amorteringsunderlaget som du kan begära från din nuvarande bank.

Finns det några undantag till amorteringskraven?

Ja, undantagen för amorteringskraven gäller dig som:

 • Tagit ditt bolån före 1 juni 2016 och inte tänker ta ett nytt eller låna mer på din bostad.
 • Lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt och ditt bolån motsvarar 50 % eller mindre av bostadens värde.
 • Tar ett bolån för att finansiera en nyproducerad bostad, är den första som bor där och bolånet motsvarar 70 % eller mindre av bostadens pris. Du kan då få amorteringsfritt under de fem första åren.

Extraamortering – hur gör jag det?

Om du vill göra en extraamortering på ditt lån kan du ringa in till oss så hjälper vi dig, men du kan även skriva ett meddelande när du loggar in i internetbanken.

Om du skriver ett meddelande behöver vi följande information för att kunna genomföra en extraamortering:

 • Beloppet du vill amortera
 • Önskat datum för amortering
 • Lånenummer på lån som ska amorteras
 • Pengarnas ursprung. Till exempel försäljning, gåva, lön etc. Beskriv detta så utförligt som möjligt. I vissa fall behöver vi kompletterande underlag som kan styrka pengarnas ursprung.
 • Ange om du vill ha en avi med amorteringsbeloppet skickad till din folkbokföringsadress eller om du föredrar att få information om hur du ska betala in amorteringsbeloppet i ett meddelande på internetbanken.

Tänk på att ränteskillnadsersättning kan komma att tas ut om du vill extraamortera på ett lån med bunden ränta.


Vad gäller om jag ska studera eller vara föräldraledig?

Du som har bolån hos oss och ska börja studera eller vara föräldraledig kan ansöka om att tillfälligt minska eller pausa din amortering. Logga in i appen eller internetbanken och skicka ett meddelande till oss så hjälper vi dig.

Jag har tagit ett nytt eller höjt ett bolån mellan 1 juni 2016–1 mars 2018

Då baseras din amortering endast på vilken belåningsgrad du har.

 • Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet.
 • Belåning över 70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet.

Vad är löptid?

Bostadslån har alltid en löptid och en amorteringsplan. Löptiden är den tid som man enligt plan ska betala tillbaka lånet på och amorteringsplanen kan antingen vara rak, serie eller annuitet. SBAB tillämpar rak amortering med 40 års återbetalningstid för nyupplagda lån – det innebär att du om du följer denna plan betalar av ditt lån med samma summa varje månad. Detta innebär att skulden är helt avbetald efter 40 år.

Vad gäller om jag drabbas av till exempel sjukdomar eller arbetslöshet?

Om du hamnar i en situation som påverkar dina ekonomiska förutsättningar att amortera så tar vi gärna en diskussion för att se om vi kan bistå med att låta dig som kund hos oss under en period avstå eller minska din amortering. Det kan till exempel röra sig om föräldraledighet, arbetslöshet, sjukskrivning eller en nära anhörigs bortgång.

Skulle du eller någon av dina medlåntagare få svårt att betala räkningarna är det viktigt att kontakta oss i god tid. Hos oss finns personer som arbetar speciellt med att ta hand om dessa ärenden. Ju tidigare vi får reda på dina utmaningar, desto lättare är det för oss att hjälpa till. Det kan handla om avbetalningsplaner eller att få hjälp av oss att prioritera i din privata ekonomi.

Om du behöver hjälp — kontakta oss genom att logga in i internetbanken eller appen och skicka ett meddelande, välj kategorin Betalningssvårigheter. När vi har fått ditt meddelande kontaktar vi dig och hjälper dig att se över just din situation.

Vad blir räntekostnaden vid olika amorteringsnivåer?

I exemplet nedan jämförs total räntekostnad för lånets löptid samt hur stor skuld man har kvar efter 40 år. Kund 1 som väljer att amortera 2 500 kr/mån i 40 år betalar totalt 550 850 kr mindre i ränteutgifter än kund 2 som väljer att inte amortera givet att snitträntan ligger på 2,5 % under perioden. Dessutom har kunden som amorterar, mer än halverat sin skuld under löptiden medan kunden som inte amorterar följaktligen har hela skulden kvar.


Kund 1


Marknadsvärde

2 900 000 kr

Lån

2 000 000 kr

Amortering

2 500 kr/mån

Räntesats

2,5%

Löptid

40 år

Skuld efter 40 år

800 000 kr

Total räntekostnad

1 449 150 kr


Kund 2


Marknadsvärde

2 900 000 kr

Lån

2 000 000 kr

Amortering

0 kr/mån

Räntesats

2,5%

Löptid

40 år

Skuld efter 40 år

2 000 000 kr

Total räntekostnad

2 000 000 kr

Har du frågor?