Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Låna

Rörlig eller bunden ränta – Allt om bolåneräntor och bindningstider

Här reder vi ut begreppen och ger dig tips på vad som är bra att tänka på när det gäller räntor och bindningstider.

Vilken ränta får jag?

När du skaffar bolån hos oss bestäms din ränta utifrån lånebeloppets storlek samt dess förhållande till bostadens värde. Du behöver alltså inte förhandla eller köpa andra tjänster hos oss för att få ner boräntan.

Du kan känna dig trygg med att alla kunder med samma förutsättningar som du när lånet tas (bostadens värde, lånebelopp och tidpunkt) kommer få samma ränta. Här kan du räkna på räntan direkt.

Ska jag välja rörlig eller bunden ränta?

Hos oss på SBAB kan du välja att ha ett bolån med 3-månadersränta, även kallad rörlig ränta, eller binda ditt lån på 1-10 år, ibland kallad fast ränta.

Vilket alternativ som passar just dig bäst vet bara du, men vi vill hjälpa dig att ta rätt beslut. Om du ska binda räntan eller inte handlar i slutändan till stor del om din personliga inställning till risk och hur stora marginaler som finns i hushållets ekonomi.

Om du väljer 3-månadersränta kan det kännas tryggt att varje månad spara pengar till en räntebuffert. På så sätt är du bättre förberedd om räntorna skulle stiga.

 

3-månadersränta

Om du har en 3-månadersränta så kan din ränta justeras vid nästa räntejusteringsdag, beroende på vilken ränta som gäller just då.

Passar dig som:

  • Har marginaler i din ekonomi och inte behöver veta exakt vad dina boendekostnader blir framöver.
  • Vill kunna lösa lånet när du vill utan att det skulle kunna behöva kosta något.
Diagram över med rörlig kurva över böjande landskap

Bunden ränta

Om du binder ditt lån på längre tid än 3 månader gäller din ränta under hela lånets villkorsperiod, oavsett om räntorna går upp eller ned under den tiden.

Passar dig som:

  • Vill veta vilka boendeekostnader du kommer att ha en tid framöver.
  • Inte planerar att flytta.
Diagram över med horisontell kurva över platt landskap

Fördela riskerna - dela upp ditt lån i flera delar

Det finns ett gammalt ordspråk om att inte lägga alla ägg i samma korg, och det gäller även bolånet. Inget hindrar att du binder en del av lånet och låter en annan del ligga rörlig. På så sätt sprider du risken. Du vet vad en del av lånet kostar, medan en annan del både kan bli billigare och dyrare beroende på vad som händer med räntorna.

Vanliga frågor och svar

Kan jag flytta eller lösa ett bundet lån?

Det går att lösa ett bundet lån i förtid, men om ränteläget ändrats sedan lånet tecknades kan du behöva betala en avgift kallad ränteskillnadsersättning, eftersom SBAB i sin tur lånat upp pengar på kapitalmarknaden, som ska betalas enligt tidigare bestämda villkor.

Hur hög avgiften blir beror på hur stora lån du har, hur lång tid som återstår av bindningstiden och det aktuella ränteläget. Vill du läsa mer om ränteskillnadsersättning och räkna på hur stor avgiften kan bli så rekommenderar vi konsumenternas.se.

Binda räntan – hur gör jag?

Om du har lån med tre månaders bindningstid
På internetbanken kan du vanligtvis binda ditt lån med tre månaders bindningstid när du vill. Logga in i internetbanken och välj menyalternativet "Lån" och "Bind ditt lån", där kan du se vilka lån du kan binda och vilken ränta vi kan erbjuda dig just nu och hur du kan binda bolånet.

skärmbild

Om ditt lån med tre månaders bindningstid närmar sig villkorsändringsdag
Alla lån med tre månaders bindningstid har en villkorsändringsdag som inträffar en gång per år. Om ditt tremånaders lån ska villkorsändras inom 45 dagar från dagens datum behöver du istället välja alternativet "Visa villkorsändringar" för att kunna binda lånet. Under låneöversikten ser du när ditt lån ska villkorsändras. Väljer du att binda ditt lån via den här funktionen kommer räntan slutligen fastställas och gälla från och med villkorsändringsdagen. Om du under den här perioden vill binda ditt lån direkt och inte vänta tills villkorsändringsdagen kan du ringa oss på 0771-45 30 00 så hjälper vi till.


Om du har bunden ränta
När din räntebindningstid är på väg att gå ut och villkorsändringsdagen närmar sig är det dags att börja fundera på vilken ny bindningstid du vill välja. Ungefär 5 veckor innan ditt lån har villkorsändringsdag kan du välja en ny bindningstid på internetbanken. Där kan du direkt se vilken ränta vi kan erbjuda dig i nuläget men tänk på att den nya räntesatsen och de nya villkoren på ditt lån slutligen fastställs på, och gäller från och med villkorsändringsdagen. Vi kommer även skicka en blankett hem till dig via post där du kan göra dina val när din villkorsändringsdag närmar sig.

Om du inte gör något val kommer ditt lån att få tre månaders bindningstid, oavsett vilken bindningstid ditt lån har just nu.

När du loggat in väljer du "Visa villkorsändring" under fliken "Lån".

skärmbild

Under "Lån", ”Mina lån” och ”Översikt” kan du se när ditt lån har villkorsändringsdag.


Om du vill förtidsbinda ditt lån
Har du redan bundit ditt lån och skulle vilja byta bindningstid innan din nuvarande bindningstid gått ut, så är det möjligt och du kan kontakta oss via telefon så hjälper vi dig. Tänk på att om du vill förtidsbinda ditt lån så kan det innebära att du behöver betala en ränteskillnadsersättning för den del av bindningstiden som återstår på ditt lån. Ring oss på 0771-45 30 00 så hjälper vi till och räknar på om och vad kostnaden skulle bli för just ditt lån om du vill förtidsbinda din ränta.

Vad väljer andra?

Under många år har en de flesta valt rörlig ränta. Just nu är det historiskt sett små skillnader mellan den rörliga och de bundna räntorna vilket gjort att intresset för att binda räntan ökat. Än så länge är det dock fortfarande en stor majoritet som väljer rörlig ränta.

Under serien "Vart är vi på väg?" publicerar SBAB Boräntenytt. Rapporten kommer ut 6 gånger per år och ger dig en aktuell bild av ränteläget och bra information om vad som är tänka på vid val av bindningstid.

Dela upp lånet i flera delar - hur gör jag?

Om du har bolån hos oss och vill dela upp ditt lån i flera delar är det enklast om du skriver ett meddelande till oss när du loggar in där du beskriver hur du vill fördela lånet. Det går också bra att kontakta oss via telefon.

Vad händer med lånet när bindningstiden går ut?

Om du inte gör något val av ny bindningstid kommer ditt lån att få tre månaders bindningstid, oavsett vilken bindningstid ditt lån har just nu.

Vad innebär räntetak?

Vissa banker erbjuder rörlig ränta med räntetak. Det innebär att räntan följer med ner i räntenedgångar men vid ränteuppgång tar det alltid stopp vid taket. För denna säkerhet får du dock betala en premie till banken.

Hur hänger boräntan och reporäntan ihop?

En vanlig fråga är hur boräntorna påverkas av Riksbankens styrränta, reporäntan. Svaret är att reporäntan förstås spelar roll, men också marknadsräntorna på kapitalmarknaden som kan ändras på grund av andra faktorer vid sidan om reporäntan.

Du har säkert märkt att boräntorna både kan sänkas och höjas då och då utan att Riksbanken har ändrat sin reporänta. Det beror på att marknadsräntorna påverkas i förväg av förväntningar om vad Riksbanken kommer att göra längre fram, men också till följd av ändrade konkurrensförhållanden.

Även osäkerhet om viktiga saker som hur konjunkturen går i Sverige eller hur skuldkrisen i Europa utvecklas påverkar marknadsräntorna. När läget blir mer osäkert stiger räntorna, och när det stabiliseras sjunker de. Det sker helt utan att Riksbanken ändrar reporäntan.

Marknadsräntorna rör sig hela tiden, även om det oftast är små förändringar från dag till dag. Över tid innebär rörelserna dock att vi med jämna mellanrum måste justera räntorna på bolånen.

Boräntorna kan också behöva ändras utan att marknadsräntorna rört sig särskilt mycket. Det beror på att upplåningskostnaden i förhållande till marknadsräntan kan ha ändrats på grund av andra faktorer som ökad eller minskad finansoro, försämrad eller förbättrad kreditvärdighet hos banken eller nya regleringar och krav från myndigheterna.

Vad är effektiv ränta?

Den totala kostnaden du betalar för ditt bolån varje år kallas för effektiv ränta. I den ingår både boräntan och andra eventuella avgifter för exempelvis pappersavier eller administration. Den effektiva räntan påverkas också av hur ofta du gör inbetalningar eftersom det blir en så kallad ”ränta på ränta”-effekt.

Den effektiva räntan anges som en årsränta på hela lånebeloppet. Genom att jämföra den effektiva räntan för olika bolån får du en bild av vad totalkostnaden blir hos olika långivare.

Räkneexempel - vad händer om räntan går upp?

En tumregel är att för varje miljon du har i bolån går räntekostnaden upp med ca 830 kr/mån för varje procentenhet som räntan höjs med. Det motsvarar 580 kr efter ränteavdrag på 30 %.

Exempel på bolån idag

Lån:

3 000 000 kr

Ränta:

1,59%

Räntekostnad*:

2 782,50 kr/mån

Samma bolån med högre ränta

Lån:

3 000 000 kr

Ränta:

4,5%

Räntekostnad*:

7 875 kr/mån

 
*efter skatteavdrag på 30 %.

Här kan du räkna på räntan och vad som händer vid ett ändrat ränteläge.

Har du fler frågor?

Ställ frågor och se andras frågor och våra svar i vårt supportforum.
Vi finns tillgängliga på forumet vardagar mellan 8-17.