Rörlig eller bunden ränta

Funderar du på om du ska binda eller ha rörlig ränta på ditt bolån, eller om en mix av både bunden och rörlig ränta passar dig bäst.

Vilket alternativ som passar dig bäst och vad du ska välja kan bara du svara på, men vi vill hjälpa dig att komma fram till ett beslut som du känner dig trygg med. Här kan du läsa vad vi tror kommer hända med räntan, hur andra har valt att göra hos oss, och vad som är bra att tänka på innan du väljer.

Vart är räntan på väg?

Riksbanken meddelade den 27 juni att behålla styrräntan på 3,75 %. Riksbanken motiverade beslutet med att inflationsutvecklingen är gynnsam samtidigt som konjunkturen är svag, men att det finns en risk för bakslag. Vi förväntar oss att styrräntan kommer att ligga kvar på denna nivå under hela sommaren. Nästa penningpolitiska besked från Riksbanken kommer den 20 augusti 2024.

Riksbankens besked innebär att bolåneräntorna med en bindningstid på tre månader förväntas ligga mer eller mindre stilla under sommaren, för att senare under hösten fortsätta långsamt nedåt i takt med att Riksbanken lättar på penningpolitiken. Vi bedömer att bolåneräntorna kommer att ligga förhållandevis högt under hela 2024. På längre sikt räknar vi med bolåneräntor på omkring 3,5 % och lite högre för längre bindningstider.


Valet av räntebindningstid är lurigt

Många bolånetagare funderar idag troligen på hur en ska göra med
räntebindningen på sina bolån. Den senaste tiden har en stor majoritet av SBAB:s nya bolånekunder valt rörlig ränta (ränta med tre månaders
räntebindning). En längre bindningstid kan vara fördelaktigt för den som vill bli av med viss osäkerhet över boräntan.

Samtidigt kan inflationen och Riksbankens syn på lämplig styrränta
överraska, vilket bidrar till osäkerhet i prognoserna på boräntorna. Är du som bolånetagare orolig för nivån på räntan och har små marginaler i din ekonomi kan det vara värt att fundera på att binda räntan under en viss tid även om du får betala lite extra för den säkerheten.

Så fungerar vår räntesättning

Hos oss sätts räntan utifrån hur mycket du vill låna i förhållande till värdet på din bostad när lånet tas. Du behöver alltså inte förhandla eller köpa andra tjänster hos oss för att få ner boräntan.

När vi sänker eller höjer våra boräntor kommer du som har lån med 3 månaders bindningstid (även kallad rörlig ränta) få den nya räntan på din räntejusteringsdag. Om du har ett bundet lån kommer din ränta uppdateras på lånets villkorsändringsdag. Om du vill veta när vi ändrar räntan kan du prenumerera på ränteändringar.

Funderar du på att flytta bolånet till oss?

Börja med att räkna på din ränta sedan hjälper vi dig på vägen.

För dig som redan har bolån hos oss

I appen och internetbanken kan du se vilken ränta du har på dina bolån idag, och vilken ränta du får om du skulle välja att binda din ränta.

Badge från Svensk Kvalitetsindex för sveriges nöjdaste privatkunder inom bolån 2023

Sveriges nöjdaste bolånekunder

Hur ska jag tänka och vad väljer andra att göra?

Ditt livs största privatekonomiska beslut, omgärdas av många val. Bland annat ska du fatta beslut om hur du ska göra med bindningstiden på ditt bolån. Det kan kännas både stressande och lite nervöst både att fatta beslut direkt när du köpt, men det kan också vara stressande när du ska välja att lägga om dina lån när bindningstiden löper ut. Kanske underlättas ditt beslut av att veta hur andra kunder hos SBAB gör?

Så här valde SBAB:s nya kunder att göra med sina bolån under juni:

Val av bindningstid

Andel

Allt rörligt (3 mån)

98 %

Allt bundet

1 %

Mix av rörlig och bunden ränta

1 %

 

 

Villa- eller fritidshuslån

Val av bindningstid

Andel

Allt rörligt (3 mån)

98%

Allt bundet

1 %

Mix av rörlig och bunden ränta

1 %

Bostadsrättslån

Val av bindningstid

Andel

Allt rörligt (3 mån)

98 %

Allt bundet

1 %

Mix av rörlig och bunden ränta

1 %

I tabellerna kan du se andelen som valt enbart rörlig ränta (3-månadersränta), enbart bunden ränta och de som valt en mix av både rörlig och bunden ränta). Statistiken avrundas och summerar inte alltid till 100 %.

Att välja mellan rörligt, bundet eller en mix av båda

Du kan välja att ha ett bolån med 3-månadersränta, (även kallad rörlig ränta) eller binda ditt lån på 1 - 10 år, det som kallas bunden ränta. Många av våra kunder har delat upp sitt bolån i flera lånedelar, fördelen med det är bland annat att du kan välja både rörlig och bunden ränta på dina lån.

Vilket alternativ som passar just dig bäst vet bara du, men vi vill hjälpa dig att komma fram till ett beslut som du känner dig trygg med. Om du ska binda räntan eller inte handlar i slutändan till stor del om dina marginaler i ekonomin. Och till viss del handlar det också om personlighet.

En del människor söker tryggheten i att veta exakt vad de ska betala per månad under en lång tid framöver. För dem är det naturliga valet att binda. Men har du marginaler i din ekonomi kan du ha rörlig ränta, då kan du också när som välja att binda ditt bolån.Rörlig ränta

Om du har en 3-månadersränta, även kallat rörlig ränta, kan din ränta justeras var tredje månad beroende på vilken ränta som gäller just då. Du kan när som helst välja att binda ett lån med 3-månadersränta.

Passar dig som:

 • Har marginaler i din ekonomi och inte behöver veta exakt vad dina boendekostnader blir framöver.
 • Vill kunna lösa lånet när du vill utan att det skulle kunna behöva kosta något.
Bunden ränta

Om du binder ditt lån på längre tid än 3 månader gäller din ränta under hela lånets villkorsperiod, oavsett om räntorna går upp eller ned under den tiden.

Passar dig som:

 • Vill veta vilka boendeekostnader du kommer att ha en tid framöver.
 • Inte planerar att flytta

  (Du kan behöva betala en ränteskillnadsersättning om du ska lösa det bundna lånet i förtid).
Mix av rörlig & bunden ränta

Om du låter en del vara rörlig och en del bunden sprider du risken på olika bindningstider. Du vet vad en del av lånet kommer kosta under en längre tid, medan en annan del kan bli antingen billigare eller dyrare beroende på vad som händer med räntorna.

Passar dig som:

 • Vill sprida risken på olika bindningstider.
 • Vill bli mindre känslig för ränteändringar.

Fördela riskerna med olika bindningstider

Många av våra kunder har delat upp sitt bolån i flera lånedelar. Fördelen med det är bland annat att du kan välja både rörlig och bunden ränta på dina bolån, och du blir inte lika känslig för att kostnaden på lånet ändras vid en och samma tidpunkt.

Så här skulle räntekostnaden kunna se ut om du delade upp ditt bolån:

Laddar räntor

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svaren på frågor som många ställer till oss.

Vad ska jag tänka på innan jag binder räntan på mitt bolån?

Om du vill vara säker på att du vet vilka boendekostnader du kommer att ha en tid framöver kan det vara bra att binda räntan på hela eller delar av lånet. Till stor del handlar det även om vilken risk du är redo att ta och hur stora marginaler hushållets ekonomi har.

Det kan också vara bra att tänka på att:

 • Inte binda lånet på en längre tid än du har tänkt att bo kvar i din befintliga bostad.
 • Du kan behöva betala en ränteskillnadsersättning för att lösa det bundna lånet i förtid, till exempel vid en separation.
 • Om du har marginaler i din ekonomi, och inte är beroende av att veta exakt hur stora dina boendekostnader blir framöver, kan rörligt vara ett bra alternativ.

Hur har boräntorna sett ut historiskt?

Jag har bunden ränta på mitt bolån, kan jag binda om lånet redan nu?

Om du vill binda om ditt bolån innan den nuvarande bindningstiden har gått ut kan du komma att behöva betala en avgift, en så kallad ränteskillnadsersättning, för att lösa ditt lån från den nuvarande bindningstiden. Vill du läsa mer och räkna på hur stor avgiften kan bli för just dig så rekommenderar vi konsumenternas.se

Du måste själv ta ställning till om du tycker att det är värt att betala avgiften för att ha möjlighet att binda om ditt lån till en annan bindningstid. Om du väljer att binda om ditt lån i förtid kommer den eventuella ränteskillnadsersättningen att läggas till på din nästkommande avi, och du kan se kostnaden under benämningen utlägg.

Binda räntan – hur gör jag?

Om du har lån med 3 månaders bindningstid
I internetbanken och i appen kan du binda ditt lån med tre månaders bindningstid när du vill, där kan du också se vilka lån du kan binda och vilken ränta vi kan erbjuda dig just nu. Logga in i internetbanken eller i appen och bind räntan under menyalternativet "Boende". Tänk på att om du vill binda ditt bolån med dagens ränta behöver alla låntagare ha signerat bindningen innan klockan 21:30.

Om du har bunden ränta
När lånets räntebindningstid har gått ut kommer ditt lån automatiskt att gå över till 3 månaders bindningstid, även kallad rörlig ränta, på villkorsändringsdagen. Det innebär att du från och med villkorsändringsdagen kan välja att binda ditt lån på en längre bindningstid igen om du önskar. Logga in i internetbanken eller i appen och bind räntan under menyalternativet "Boende". Tänk på att om du vill binda ditt bolån med dagens ränta behöver alla låntagare ha signerat bindningen innan klockan 21:30.

Om du inte gör något nytt val kommer ditt lån fortsätta med 3 månaders bindningstid, oavsett vilken bindningstid ditt lån hade tidigare.

Om du vill förtidsbinda ditt lån
Har du redan bundit ditt lån och skulle vilja byta bindningstid innan din nuvarande bindningstid gått ut, så är det möjligt och du kan kontakta oss via telefon så hjälper vi dig. Tänk på att om du vill förtidsbinda ditt lån så kan det innebära att du behöver betala en ränteskillnadsersättning för den del av bindningstiden som återstår på ditt lån. Ring oss på 0771-45 30 00 så hjälper vi till och räknar på om och vad kostnaden skulle bli för just ditt lån om du vill förtidsbinda din ränta.

Påverkas boräntorna av elpriserna?

Boräntorna påverkas inte direkt av elpriserna, men indirekt samspelar en rad faktorer såsom inflation, styrränta och konjunktur när rörliga och bundna boräntor ska fastställas. Kraftigt höjda elpriser skulle kunna vara en påverkande faktor.

Kan jag flytta eller lösa ett bundet lån?

Det går att lösa ett bundet lån i förtid, men om ränteläget ändrats sedan lånet tecknades kan du behöva betala en avgift kallad ränteskillnadsersättning, eftersom SBAB i sin tur lånat upp pengar på kapitalmarknaden, som ska betalas enligt tidigare bestämda villkor.

Hur hög avgiften blir beror på hur stora lån du har, hur lång tid som återstår av bindningstiden och det aktuella ränteläget. Vill du läsa mer om ränteskillnadsersättning och räkna på hur stor avgiften kan bli så rekommenderar vi konsumenternas.se.

Dela upp lånet i flera delar - hur gör jag?

Om du har bolån hos oss och vill dela upp ditt lån i flera delar är det enklast om du skriver ett meddelande till oss när du loggar in där du beskriver hur du vill fördela lånet. Det går också bra att kontakta oss via telefon.

Hur fungerar det med amortering?

Här kan du läsa om allt du behöver veta om amortering och amorteringskrav.

Vad händer med lånet när bindningstiden går ut?

Om du inte gör något val av ny bindningstid kommer ditt lån att få tre månaders bindningstid, oavsett vilken bindningstid ditt lån har just nu.

Hur hänger boräntan och styrräntan ihop?

En vanlig fråga är hur boräntorna påverkas av Riksbankens styrränta (även kallad reporänta). Svaret är att styrräntan förstås spelar roll, men också marknadsräntorna på kapitalmarknaden som kan ändras på grund av andra faktorer vid sidan om styrräntan.

Du har säkert märkt att boräntorna både kan sänkas och höjas då och då utan att Riksbanken har ändrat sin styrränta. Det beror på att marknadsräntorna påverkas i förväg av förväntningar om vad Riksbanken kommer att göra längre fram, men också till följd av ändrade konkurrensförhållanden.

Även osäkerhet om viktiga saker som hur konjunkturen går i Sverige påverkar marknadsräntorna. När läget blir mer osäkert stiger räntorna, och när det stabiliseras sjunker de. Det sker helt utan att Riksbanken ändrar styrräntan.

Marknadsräntorna rör sig hela tiden, även om det oftast är små förändringar från dag till dag. Över tid innebär rörelserna dock att vi med jämna mellanrum måste justera räntorna på bolånen.

Boräntorna kan också behöva ändras utan att marknadsräntorna rört sig särskilt mycket. Det beror på att upplåningskostnaden i förhållande till marknadsräntan kan ha ändrats på grund av andra faktorer som ökad eller minskad finansoro, försämrad eller förbättrad kreditvärdighet hos banken eller nya regleringar och krav från myndigheterna.

Vad är effektiv ränta?

Den totala kostnaden du betalar för ditt bolån varje år kallas för effektiv ränta. I den ingår både boräntan och andra eventuella avgifter för exempelvis pappersavier eller administration. Den effektiva räntan påverkas också av hur ofta du gör inbetalningar eftersom det blir en så kallad ”ränta på ränta”-effekt.

Den effektiva räntan anges som en årsränta på hela lånebeloppet. Genom att jämföra den effektiva räntan för olika bolån får du en bild av vad totalkostnaden blir hos olika långivare.

Räkneexempel - vad händer om räntan går upp?

En tumregel är att för varje miljon du har i bolån går räntekostnaden upp med ca 830 kr/mån för varje procentenhet som räntan höjs med. Det motsvarar ca 580 kr efter ränteavdrag på 30 %.

Exempel på bolån idag

Lån:

3 000 000 kr

Ränta:

1,77%

Räntekostnad*:

3 098 kr/mån

Samma bolån med högre ränta

Lån:

3 000 000 kr

Ränta:

4,5%

Räntekostnad*:

7 875 kr/mån

 
*efter skatteavdrag på 30 %.

Här kan du räkna på räntan och vad som händer vid ett ändrat ränteläge.