Rörlig eller bunden ränta

Allt om bolåneräntor och bindningstider.

Här reder vi ut begreppen och ger dig tips på vad som är bra att tänka på när det gäller räntor och bindningstider.

Vad ska jag välja?

Hos oss på SBAB kan du välja att ha ett bolån med 3-månadersränta, även kallad rörlig ränta, eller binda ditt lån på 1-10 år, ibland kallad fast eller bunden ränta.

Vilket alternativ som passar just dig bäst vet bara du, men vi vill hjälpa dig att ta rätt beslut. Om du ska binda räntan eller inte handlar i slutändan till stor del om din personliga inställning till risk och hur stora marginaler som finns i hushållets ekonomi.

Om du väljer 3-månadersränta kan det kännas tryggt att varje månad spara pengar till en räntebuffert. På så sätt är du bättre förberedd om räntorna skulle stiga.

Fördela riskerna med olika bindningstider

Vi på SBAB tycker det kan vara smart att dela upp bolånet i flera lånedelar och välja olika bindningstider. Många av våra kunder väljer redan idag att dela upp sitt bolån i flera delar, fördelen med det är bland annat att du kan välja både rörlig och bunden ränta på dina lån, och:

  • Risken sprids på olika bindningstider
    Genom att dela upp ditt bolån i flera lånedelar kan du välja olika bindningstider på varje lånedel. Du blir inte lika känslig för att kostnaden på lånet ändras vid en och samma tidpunkt, vilket är risken om du binder hela lånet på en och samma bindningstid.

  • Du blir mindre känslig för ränteändringar
    Om du binder en del av ditt bolån på längre tid och behåller en del med rörlig ränta så utsätter du inte hela lånet för risk om räntorna går upp. Du vet vad en del av lånet kommer kosta under en längre tid, medan en annan del kan bli antingen billigare eller dyrare beroende på vad som händer med räntorna.


Så här skulle månadskostnaden kunna se ut om du delade upp ditt bolån

Lånebelopp

Bindningstid

Exempelränta (effektiv ränta)

Räntekostnad

700 000 kr

3 månader

1,27 % (1,28 %)

741 kr/mån

700 000 kr

1 år

1,17 % (1,18 %)

683 kr/mån

700 000 kr

3 år

1,37 % (1,38 %)

799 kr/mån
2 223 kr/mån

Räkneexempel: Bolån 2 100 000 kr, Belåningsgrad 65 %.

3-månadersränta

Om du har en 3-månadersränta kan din ränta justeras var tredje månad beroende på vilken ränta som gäller just då. Du kan när som helst välja att binda ett lån med 3-månadersränta.

Passar dig som:

  • Har marginaler i din ekonomi och inte behöver veta exakt vad dina boendekostnader blir framöver.
  • Vill kunna lösa lånet när du vill utan att det skulle kunna behöva kosta något.
Bild på ett hus

Bunden ränta

Om du binder ditt lån på längre tid än 3 månader gäller din ränta under hela lånets villkorsperiod, oavsett om räntorna går upp eller ned under den tiden.

Passar dig som:

  • Vill veta vilka boendeekostnader du kommer att ha en tid framöver.
  • Inte planerar att flytta.
Bild på ett hus

Vanliga frågor och svar

Vilken ränta får jag?

Hos oss sätts räntan utifrån hur mycket du vill låna i förhållande till värdet på din bostad. Du behöver alltså inte förhandla eller köpa andra tjänster hos oss för att få ner boräntan.

Du kan känna dig trygg med att alla kunder med samma förutsättningar som du när lånet tas (bostadens värde, lånebelopp och tidpunkt) kommer få samma ränta.

När vi sänker eller höjer våra boräntor kommer du som har lån med 3 månaders bindningstid få den nya räntan på din räntejusteringsdag. Om du har ett bundet lån kommer din ränta uppdateras på lånets villkorsändringsdag. Du kan se mer information om alla dina lån under fliken "Boende" i vår app eller i internetbanken.

Binda räntan – hur gör jag?

Om du har lån med 3 månaders bindningstid
I internetbanken och i appen kan du binda ditt lån med tre månaders bindningstid när du vill, där kan du också se vilka lån du kan binda och vilken ränta vi kan erbjuda dig just nu. Logga in i internetbanken eller i appen och bind räntan under menyalternativet "Boende".

Om du har bunden ränta
När lånets räntebindningstid har gått ut kommer ditt lån automatiskt att gå över till 3 månaders bindningstid, även kallad rörlig ränta, på villkorsändringsdagen. Det innebär att du från och med villkorsändringsdagen kan välja att binda ditt lån på en längre bindningstid igen om du önskar. Logga in i internetbanken eller i appen och bind räntan under menyalternativet "Boende".

Om du inte gör något nytt val kommer ditt lån fortsätta med 3 månaders bindningstid, oavsett vilken bindningstid ditt lån hade tidigare.

Om du vill förtidsbinda ditt lån
Har du redan bundit ditt lån och skulle vilja byta bindningstid innan din nuvarande bindningstid gått ut, så är det möjligt och du kan kontakta oss via telefon så hjälper vi dig. Tänk på att om du vill förtidsbinda ditt lån så kan det innebära att du behöver betala en ränteskillnadsersättning för den del av bindningstiden som återstår på ditt lån. Ring oss på 0771-45 30 00 så hjälper vi till och räknar på om och vad kostnaden skulle bli för just ditt lån om du vill förtidsbinda din ränta.

Kan jag flytta eller lösa ett bundet lån?

Det går att lösa ett bundet lån i förtid, men om ränteläget ändrats sedan lånet tecknades kan du behöva betala en avgift kallad ränteskillnadsersättning, eftersom SBAB i sin tur lånat upp pengar på kapitalmarknaden, som ska betalas enligt tidigare bestämda villkor.

Hur hög avgiften blir beror på hur stora lån du har, hur lång tid som återstår av bindningstiden och det aktuella ränteläget. Vill du läsa mer om ränteskillnadsersättning och räkna på hur stor avgiften kan bli så rekommenderar vi konsumenternas.se.

Dela upp lånet i flera delar - hur gör jag?

Om du har bolån hos oss och vill dela upp ditt lån i flera delar är det enklast om du skriver ett meddelande till oss när du loggar in där du beskriver hur du vill fördela lånet. Det går också bra att kontakta oss via telefon.

Vad händer med lånet när bindningstiden går ut?

Om du inte gör något val av ny bindningstid kommer ditt lån att få tre månaders bindningstid, oavsett vilken bindningstid ditt lån har just nu.

Vart är räntan på väg?

Om du vill veta mer om vart vi tror att räntan är på väg kan du läsa vårt senaste nummer av Boräntenytt. Här ger vår chefsekonom Robert Boije sin syn på läget i svensk ekonomi och en prognos på boräntorna.

Du kan också prenumerera på nyhetsbrevet "Vart är vi påväg?" så skickar vi alla nya rapporter direkt till din e-post.

Vad innebär räntetak?

Vissa banker erbjuder rörlig ränta med räntetak. Det innebär att räntan följer med ner i räntenedgångar men vid ränteuppgång tar det alltid stopp vid taket. För denna säkerhet får du dock betala en premie till banken.

Hur hänger boräntan och reporäntan ihop?

En vanlig fråga är hur boräntorna påverkas av Riksbankens styrränta, reporäntan. Svaret är att reporäntan förstås spelar roll, men också marknadsräntorna på kapitalmarknaden som kan ändras på grund av andra faktorer vid sidan om reporäntan.

Du har säkert märkt att boräntorna både kan sänkas och höjas då och då utan att Riksbanken har ändrat sin reporänta. Det beror på att marknadsräntorna påverkas i förväg av förväntningar om vad Riksbanken kommer att göra längre fram, men också till följd av ändrade konkurrensförhållanden.

Även osäkerhet om viktiga saker som hur konjunkturen går i Sverige eller hur skuldkrisen i Europa utvecklas påverkar marknadsräntorna. När läget blir mer osäkert stiger räntorna, och när det stabiliseras sjunker de. Det sker helt utan att Riksbanken ändrar reporäntan.

Marknadsräntorna rör sig hela tiden, även om det oftast är små förändringar från dag till dag. Över tid innebär rörelserna dock att vi med jämna mellanrum måste justera räntorna på bolånen.

Boräntorna kan också behöva ändras utan att marknadsräntorna rört sig särskilt mycket. Det beror på att upplåningskostnaden i förhållande till marknadsräntan kan ha ändrats på grund av andra faktorer som ökad eller minskad finansoro, försämrad eller förbättrad kreditvärdighet hos banken eller nya regleringar och krav från myndigheterna.

Vad är effektiv ränta?

Den totala kostnaden du betalar för ditt bolån varje år kallas för effektiv ränta. I den ingår både boräntan och andra eventuella avgifter för exempelvis pappersavier eller administration. Den effektiva räntan påverkas också av hur ofta du gör inbetalningar eftersom det blir en så kallad ”ränta på ränta”-effekt.

Den effektiva räntan anges som en årsränta på hela lånebeloppet. Genom att jämföra den effektiva räntan för olika bolån får du en bild av vad totalkostnaden blir hos olika långivare.

Räkneexempel - vad händer om räntan går upp?

En tumregel är att för varje miljon du har i bolån går räntekostnaden upp med ca 830 kr/mån för varje procentenhet som räntan höjs med. Det motsvarar 580 kr efter ränteavdrag på 30 %.

Exempel på bolån idag

Lån:

3 000 000 kr

Ränta:

1,59%

Räntekostnad*:

2 782,50 kr/mån

Samma bolån med högre ränta

Lån:

3 000 000 kr

Ränta:

4,5%

Räntekostnad*:

7 875 kr/mån

 

 

*efter skatteavdrag på 30 %.

Här kan du räkna på räntan och vad som händer vid ett ändrat ränteläge.