Låneskydd – försäkra dig och ditt lån

Lev livet – men gör det klokt. Skaffa dig låneskydd.

Om livet plötsligt skulle förändras som vid arbetslöshet, sjukdom och dödsfall kan ens ekonomi drastiskt förändra dina eller dina efterlevandes ekonomiska förutsättningar. Att vara försäkrad kan vara en trygghet både för dig och din familj. Vi erbjuder två olika låneskyddsförsäkringar för dig som har bolån hos oss:

 • Låneskydd Inkomst tar hand om de löpande lånekostnaderna, vid arbetslöshet, sjukdom och olycksfall.
 • Låneskydd Liv betalar tillbaka det försäkrade lånebeloppet vid dödsfall.

Våra låneskyddsförsäkringar

Låneskydd Inkomst

Hur skulle din ekonomi påverkas vid en plötslig förändring? Har du råd att betala räntor och amortering om du skulle bli arbetslös eller sjuk under en längre period?

Låneskydd Inkomst betalar lånekostnader vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Då kan du klara inkomstbortfallet under den period du står utan inkomst. För att kunna teckna Låneskydd Inkomst behöver du ha ditt lån hos SBAB.

När gäller låneskyddet?
 • Vid sjukskrivning på grund av olycksfallsskada eller sjukdom till exempel psykisk sjukdom
 • Arbetslöshet


Så här funkar det

Efter 30 dagar går försäkringen in och betalar ränta och amortering upp till 15 000 kronor per månad i upp till 18 månader. Låneskyddet omfattar även arbetslöshet och sjukskrivning på deltid. 

Försäkringen gäller inte om arbetslöshet eller varsel om uppsägning inträffar de 90 första dagarna som försäkringen varit i kraft. Du kan ansöka om låneskydd för både nya och gamla lån.

Vem kan teckna Låneskydd Inkomst?
 • Du har fyllt 18 men inte 64 år
 • Du har bolån hos SBAB
 • Du är fullt arbetsför
 • Du är folkbokförd i Sverige
 • Du är tillsvidareanställd eller företagare med minst 17 timmars arbetsvecka sedan minst sex månader tillbaka

Exempel på undantag och begränsningar

För att ansöka måste du vara fullt frisk, kunna arbeta samt vara folkbokförd och bosatt i Sverige. Du måste även vara tillsvidareanställd med minst 17 timmars arbetsvecka, sedan minst sex månader. Försäkringen gäller inte om arbetslöshet eller varsel om uppsägning inträffar de 90 första dagarna som försäkringen varit i kraft.

Låneskydd Liv

Om det värsta skulle hända – skulle din familj ha ekonomisk möjlighet att bo kvar i bostaden? Om du saknar kapital som din familj kan ärva, eller om du inte har någon livförsäkring genom annan bank eller försäkringsbolag kan det vara bra att titta på en försäkringslösning.

Med Låneskydd Liv får din närmast anhörig en direktutbetalning om du skulle avlida. Du kan ansöka om låneskydd för både nya och gamla lån.

När gäller försäkringen?

Vid eventuellt dödsfall månaden ut den månad du fyller 70 år och ersätter lånebelopp upp till 3 miljoner kronor.

Vem kan teckna Låneskydd Liv?
 • Du har fyllt 18 men inte 64 år.
 • Du har bolån hos SBAB.
 • Du är folkbokförd i Sverige.
 • Du har fyllt i en hälsodeklaration som godkänts.

Exempel på undantag och begränsningar

Ersättning ges inte vid:

 • självmord inom ett år från försäkringens tecknande
 • dödsfall som har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel

Så här tecknar du försäkringarna

Börja med att se över hur din situation ser ut, vilka behov du har och vilka försäkringar du eventuellt har sedan tidigare.

1. Ring oss på 0771‑45 30 00. Vi pratar igenom vad som kan passa dig.

2. Vi skickar ett förslag tillsammans med mer information om din ansökan till dig i vår app och internetbank.

3. Försäkringsbolaget går igenom din ansökan och återkommer med beslut.