Låneskydd – försäkra dig och ditt lån

Bo lite lugnare med låneskydd.

Om något plötsligt och ofrivilligt händer i din vardag som förändrar din ekonomi kan det vara tryggt att veta att du har möjlighet bo kvar i ditt hem. Vi erbjuder två olika låneskydd för dig som har bolån eller privatlån hos oss – en liten investering som kan ge ett större lugn. Här kan du läsa mer, räkna och skaffa låneskydd.

Våra låneskyddsförsäkringar

Låneskydd Inkomst

Tar hand om de löpande lånekostnaderna vid arbetslöshet och sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycksfall.

Hur skulle din ekonomi påverkas vid en plötslig förändring? Har du råd att betala räntor och amortering om du skulle bli arbetslös eller sjuk under en längre period? Låneskydd Inkomst betalar lånekostnader vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Då kan du klara inkomstbortfallet under den period du står utan inkomst.

När gäller låneskyddet?

 • Vid sjukskrivning på grund av olycksfallsskada eller sjukdom till exempel psykisk sjukdom
 • Arbetslöshet

Så här funkar det

Efter 30 dagar går försäkringen in och betalar ränta och amortering upp till 15 000 kronor per månad i upp till 18 månader. Låneskyddet omfattar även arbetslöshet och sjukskrivning på deltid. 

Försäkringen gäller inte om arbetslöshet eller varsel om uppsägning inträffar de 90 första dagarna som försäkringen varit i kraft. Du kan ansöka om låneskydd för både nya och gamla lån.

Vem kan teckna försäkringen?

För att teckna försäkringen behöver du:

 • Ha lån hos SBAB
 • Ha fyllt 18 men ännu inte 64 år
 • Vara folkbokförd i Sverige
 • Inte ha beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • Vara anställd eller är företagare (med anställd menas fast anställd eller en tidsbegränsad anställning på minst 6 månader)

Exempel på undantag och begränsningar

Försäkringen gäller inte om arbetslöshet eller varsel om uppsägning inträffar de första 90 dagarna som försäkringen varit i kraft. Läs mer i våra villkor. Pdf, 404.6 kB.

Vad kostar försäkringen?

Du kan enkelt räkna här på vad försäkringen skulle kosta i månaden, beroende på vilket belopp du vill försäkra per månad.

Låneskydd Liv

Betalar tillbaka det försäkrade lånebeloppet vid dödsfall.

Om det värsta skulle hända – skulle din familj ha ekonomisk möjlighet att bo kvar i bostaden? Om du saknar kapital som din familj kan ärva, eller om du inte har någon livförsäkring genom annan bank eller försäkringsbolag kan det vara bra att titta på en försäkringslösning.

Med Låneskydd Liv får din närmast anhörig en direktutbetalning om du skulle avlida. Du kan ansöka om låneskydd för både nya och gamla lån.

När gäller försäkringen? 

Vid eventuellt dödsfall månaden ut den månad du fyller 70 år och ersätter lånebelopp upp till 3 miljoner kronor.

Vem kan teckna försäkringen?

För att teckna försäkringen behöver du:

 • Ha fyllt 18 men inte 64 år.
 • Ha lån hos SBAB.
 • Vara folkbokförd i Sverige.
 • Ha fyllt i en hälsodeklaration som godkänts.

Exempel på undantag och begränsningar

Ersättning ges inte vid:

 • Självmord inom ett år från försäkringens tecknande
 • Dödsfall som har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel

Vad kostar försäkringen?

Du kan enkelt räkna här på vad försäkringen skulle kosta i månaden, beroende det belopp du vill försäkra i livskyddet.

Så här tecknar du försäkringarna

Börja med att se över hur din situation ser ut, vilka behov du har och vilka försäkringar du eventuellt har sedan tidigare.

1. Ring oss på 0771‑45 30 00. Vi pratar igenom vad som kan passa dig.

2. Vi skickar ett förslag tillsammans med mer information om din ansökan till dig i vår app och internetbank.

3. Försäkringsbolaget går igenom din ansökan och återkommer med beslut.