Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Försäkra

Låneskydd – försäkra dig och ditt lån

Lev livet – men gör det klokt. Skaffa dig låneskydd.

Om livet plötsligt skulle förändras som vid arbetslöshet, sjukdom och dödsfall kan ens ekonomi drastiskt förändra dina eller dina efterlevandes ekonomiska förutsättningar. Att vara försäkrad kan vara en trygghet både för dig och din familj. Vi erbjuder två olika låneskyddsförsäkringar för dig som har bolån hos oss:

Låneskydd Inkomst tar hand om de löpande lånekostnaderna, vid sjukdom och olycksfall.

Låneskydd Liv betalar tillbaka det försäkrade lånebeloppet vid dödsfall.

Våra låneskyddsförsäkringar

Låneskydd Inkomst

Hur skulle din ekonomi påverkas vid en plötslig förändring? Har du råd att betala räntor och amortering om du skulle bli arbetslös eller sjuk under en längre period?

Låneskydd Inkomst betalar lånekostnader vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Då kan du klara inkomstbortfallet under den period du står utan inkomst. För att kunna teckna Låneskydd Inkomst behöver du ha ditt lån hos SBAB.

När gäller låneskyddet?

 • Vid oförmåga att arbeta på grund av olycksfallsskada
 • Sjukskriven t.ex. på grund av psykisk sjukdom.
 • Arbetslöshet

 

Så här funkar det

Efter 30 dagar går försäkringen in och betalar ränta och amortering upp till 15 000 kronor per månad i upp till 18 månader. Låneskyddet omfattar även arbetslöshet och sjukskrivning på deltid. 

Försäkringen gäller inte om arbetslöshet eller varsel om uppsägning inträffar de 90 första dagarna som försäkringen varit i kraft. Du kan ansöka om låneskydd för både nya och gamla lån.

Vem kan teckna Låneskydd Inkomst?

 • Du har fyllt 18 men inte 64 år.
 • Du har eller ska ta bolån hos SBAB.
 • Du är fullt frisk och arbetsför.
 • Du är folkbokförd i Sverige.
 • Du är tillsvidareanställd med minst 17 timmars arbetsvecka sedan minst sex månader tillbaka.

Undantag och begränsningar

För att ansöka måste du vara fullt frisk, kunna arbeta samt vara folkbokförd och bosatt i Sverige. Du måste även vara tillsvidareanställd med minst 17 timmars arbetsvecka, sedan minst sex månader. Försäkringen gäller inte om arbetslöshet eller varsel om uppsägning inträffar de 90 första dagarna som försäkringen varit i kraft.

Låneskydd Liv

Om det värsta skulle hända – skulle din familj ha ekonomisk möjlighet att bo kvar i bostaden? Om du saknar kapital som din familj kan ärva, eller om du inte har någon livförsäkring genom annan bank eller försäkringsbolag kan det vara bra att titta på en försäkringslösning.

Med Låneskydd Liv får din närmast anhörig en direktutbetalning om du skulle avlida. Du kan ansöka om låneskydd för både nya och gamla lån.


När gäller försäkringen?

Vid eventuellt dödsfall månaden ut den månad du fyller 70 år och ersätter lånebelopp upp till 3 miljoner kronor.

Vem kan teckna Låneskydd Liv?

 • Du har fyllt 18 men inte 64 år.
 • Du har eller ska ta bolån hos SBAB.
 • Du är folkbokförd i Sverige.
 • Du har fyllt i en hälsodeklaration som godkänts.


Undantag och begränsningar

Försäkringen gäller inte vid dödsfall som uppstått genom att du som försäkrad:

 • självmord inom 1 år från försäkringens tecknande
 • har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel

Så här tecknar du försäkringarna

Börja med att se över hur din situation ser ut, vilka behov du har och vilka försäkringar du eventuellt har sedan tidigare.

Siffran 1 och telefonlur
Steg 2 och ansökningshandlingar

Vi skickar hem ansökningshandlingar och ett förslag.

Steg 3, fyll i din ansökan

Du fyller i och skickar tillbaka ansökan i svarskuvertet.

Steg 4, vi ser över din ansökan

Vi går igenom din ansökan och återkommer med beslut.