Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Försäkra

Låneskydd – försäkra dig och ditt lån

Lev livet – men gör det klokt. Skaffa dig låneskydd.

Att livet kan förändras över en natt är en jobbig tanke. Och vi är duktiga på att hålla det ifrån oss, tack och lov. Men hur det än är – arbetslöshet, sjukdomar och dödsfall kan drastiskt förändra dina eller dina efterlevandes ekonomiska förutsättningar. Vi erbjuder två olika låneskyddsförsäkringar för dig som har bolån hos oss:

Låneskydd Inkomst tar hand om de löpande lånekostnaderna, vid sjukdom och olycksfall.

Låneskydd Liv betalar tillbaka det försäkrade lånebeloppet vid dödsfall.

Läs mer om försäkringarna här nedanför.

Våra låneskyddsförsäkringar:

Låneskydd Inkomst

Våra situationer ser alla olika ut och vi har olika behov. Hur ser det ut för dig – klarar du en plötslig förändring? Har du någon buffert för att vara arbetslös under en längre period och har du råd att betala räntor och amortering om du blir sjukskriven under en längre period?

Låneskydd Inkomst betalar lånekostnader vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Då kan du klara inkomstbortfallet under den period du står utan inkomst. För att kunna teckna Låneskydd Inkomst behöver du ha ditt lån hos SBAB.

Så här funkar det:

Låneskyddet gäller vid oförmåga att arbeta på grund av plötslig och oförutsedd olycksfallsskada, sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet. Skyddet gäller även psykisk ohälsa som stress och utbrändhet, vilket de flesta låneskydd inte omfattar. Efter 30 dagar går försäkringen in och betalar ränta och amortering upp till 15 000 kronor per månad i upp till 18 månader. Omfattar även arbetslöshet och sjukskrivning på deltid. 

Försäkringen gäller inte om arbetslöshet eller varsel om uppsägning inträffar de 90 första dagarna som försäkringen varit i kraft.


Vem kan teckna Låneskydd Inkomst?

  • Du har fyllt 18 men inte 64 år.
  • Du har eller ska ta bolån hos SBAB.
  • Du är fullt frisk och arbetsför.
  • Du är folkbokförd i Sverige.
  • Du är tillsvidareanställd med minst 17 timmars arbetsvecka sedan minst sex månader tillbaka.

Vad kostar det?

Det är din ålder och lånekostnad som styr din premie. Här visar vi exempel på vad det kan kosta dig. Uträkningen baseras på ränta och amortering om 4 000 kr/månad.

Tips! Många väljer att försäkra halva lånet om det är två som står för bolånet.

Låneskydd Inkomst


 

Ålder

Pris

Premie/mån

18-25

3,475%

139 kr

26-30

3,476%

139 kr

31-35

3,514%

141 kr

36-40

3,720%

149 kr

41-45

3,981%

159 kr

46-50

4,709%

188 kr

51-55

5,938%

238 kr

56-60

7,524%

301 kr

61-65

7,576%

303 kr


Försäkringen gäller:

Vid oförmåga att arbeta på grund av plötslig och oförutsedd olycksfallsskada, sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet. Försäkringen gäller tills du fyller 65 år och ger bland annat skydd vid psykisk ohälsa, deltidssjukskrivning och deltidsarbetslöshet.


Undantag och begränsningar:

För att ansöka måste du vara fullt frisk, kunna arbeta samt vara folkbokförd och bosatt i Sverige. Du måste även vara tillsvidareanställd med minst 17 timmars arbetsvecka, sedan minst sex månader. Försäkringen gäller inte om arbetslöshet eller varsel om uppsägning inträffar de 90 första dagarna som försäkringen varit i kraft.

Låneskydd Liv

Om det värsta skulle hända – har din familj någon ekonomisk möjlighet att bo kvar? Om du saknar kapital som din familj kan ärva, eller om du inte har någon livförsäkring genom annan bank eller försäkringsbolag kan det vara bra att titta på en försäkringslösning.

Med Låneskydd Liv får din närmast anhörig en direktutbetalning om du skulle avlida. Låneskyddet gäller till dess att du fyller 70 år och ersätter lånebelopp upp till 3 miljoner kronor. Du kan ansöka om låneskydd för både nya och gamla lån.

Vem kan teckna Låneskydd Liv?

  • Du har fyllt 18 men inte 64 år.
  • Du har eller ska ta bolån hos SBAB.
  • Du är folkbokförd i Sverige.
  • Du har fyllt i en hälsodeklaration som godkänts.

Vad kostar det?

Premien styrs av ålder och hur stort lånet är. Den blir lägre ju yngre du är och desto mer du amorterar. Här visar vi olika exempel. Uträkningen baseras på ett lån om 500 000 kr.

Tips! Många väljer att försäkra halva lånet om det är två som står för bolånet.

Låneskydd Liv

 

 

Ålder

Pris

Premie/mån

18-25

0,0064%

32 kr

26-30

0,0083%

42 kr

31-35

0,0109%

55 kr

36-40

0,0148%

74 kr

41-45

0,0202%

101 kr

46-50

0,0319%

160 kr

51-55

0,0518%

259 kr

56-60

0,0813%

406 kr

61-65

0,1295%

647 kr

66-70

0,1889%

944 kr


Försäkringen gäller:

Vid eventuellt dödsfall fram tills du fyller 70 år.


Undantag och begränsningar:

Försäkringen gäller inte vid dödsfall som uppstått genom att du som försäkrad:

– varit påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotika

– avsiktligt tillfogat eller ådragit sig skada eller sjukdom

Så här tecknar du försäkringarna

Börja med att se över hur din situation ser ut, vilka behov du har och vilka försäkringar du eventuellt kan ha sedan tidigare.

1

2

Vi skickar hem ansökningshandlingar och ett förslag.

3

Du fyller i och skickar tillbaka ansökan i svarskuvertet.

4

Vi går igenom din ansökan och återkommer med beslut.