Blanketter & skadeanmälan

Skadeanmälan

Gör skadeanmälan till BNP Paribas Cardif här:

För att ansöka om ersättning behöver du ange följande:

  • Personnummer
  • Försäkringsnummer eller lånenummer
  • Intyg på eventuella tidigare ersättningar från Försäkringskassan. Intyget ska visa utbetald ersättning under de senaste 2 åren. Du hittar det på Försäkringskassans webbplats, eller genom att ringa deras kundcenter på 0771-524 524.

Är du arbetslös?

Skicka även in:

1. Kopia av de anställningsintyg som du lämnat till A-kassan
2. Kopia av A-kassans beslut
3. Kopia av A-kassans utbetalningsspecifikationer


Är du sjukskriven?

Skicka även in:

1. Kopia av de läkarintyg som du eller din läkare lämnat till Försäkringskassan
2. Kopia av Försäkringskassans utbetalningsspecifikationer

Anmäl till Cigna

Du som tecknade försäkring före 1 oktober 2013 ska ladda ned skadeanmälan och skicka handlingarna till SBAB Låneskydd, c/o CIGNA, Box 5002, 650 05 Karlstad.

Telefon: 020-200 201
E-post: kundservice@Cigna.com