Hemförsäkring hos SBAB

Du som är lånekund hos oss: vi har riktigt bra hemförsäkringar till ett förmånligt pris. Försäkringarna skyddar både ditt boende och dina saker.

Vi vill göra det enkelt för dig. Till exempel genom riktigt bra hem- och villaförsäkring. Tillsammans med If erbjuder vi hemförsäkringar i två varianter:


SBAB Hemförsäkring Extra till våra kunder med bostadsrätt.

SBAB Villaförsäkring Extra till våra kunder i villa.

Prova försäkringarna först

Du kan prova försäkringarna i 6 månader – hemförsäkringen för 700 kronor och villaförsäkringen för 1 900 kronor. Prova på-erbjudandet gäller dig som inte redan är kund hos If.

SBAB Hemförsäkring Extra – för dig i bostadsrätt

Försäkringen omfattar:

  • Saker som du äger, hyr eller lånar.
  • Utökat skydd för ditt lösöre upp till 1 500 000 kronor.
  • Ett reseskydd som gäller de 45 första dagarna på din resa var som helst i världen.
  • Ett personskydd om du till exempel blir ansvarig för skada på andra personer eller deras egendom. Eller om du blir överfallen, eller indragen i en rättstvist.

SBAB Villaförsäkring Extra – för dig i villa

Försäkringen omfattar:

  • Utökat skydd för ditt lösöre upp till 1 500 000 kronor.
  • Ett reseskydd som gäller de 45 första dagarna på din resa var som helst i världen.
  • Din villabyggnad och övriga eventuella byggnader upp till 60 kvadratmeter på tomten.
  • Ett personskydd om du till exempel blir ansvarig för skada på andra personer eller deras egendom. Eller om du blir överfallen, eller indragen i en rättstvist.