Svenskt säkerställt obligationsprogram

Grundprospekt och tilläggsprospekt

Grundprospekt och tilläggsprospekt 2022/2023

Grundprospekt 2022-06-17 (pdf)

Tilläggsprospekt 2022-07-19 (pdf)


Slutliga villkor 

Lån 145

Slutliga villkor lån 145 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.31 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.32 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.34 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.36 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.41 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.45 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.46 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.48 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.50 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.51 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.52 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.53 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.2 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.3 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.4 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.7 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.8 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.11 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.13 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.14 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.15 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.16 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.17 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.19 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.20 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.23 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.27 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.32 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.34 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.36 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.37 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.38 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.40 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.45 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.2 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.5 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 145 v.10 2022 (pdf)

Lån 146

Slutliga villkor lån 146 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.31 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.33 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.34 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.35 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.37 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.38 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.39 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.40 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.41 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.43 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.46 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.47 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.48 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.49 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.50 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.52 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.53 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.2 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.3 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.4 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.5 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.6 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.8 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.9 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.10 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.11 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.14 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.15 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.16 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.17 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.18 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.21 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.23 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.24 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.26 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.27 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.29 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.31 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.33 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.34 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.35 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.36 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.37 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.38 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.39 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.40 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.41 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.43 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.44 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.49 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.2 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.6 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.9 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.11 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.14 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.15 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.16 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.20 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.21 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.22 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.23 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.25 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.26 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.30 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.33 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.34 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.36 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.37 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.41 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.44 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 146 v.45 2022 (pdf)

Lån 147

Slutliga villkor lån 147 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.40 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.41 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.45 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.46 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.47 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.48 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.51 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.1 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.3 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.10 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.11 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.13 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.14 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.15 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.16 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.17 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.18 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.21 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.22 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.23 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.24 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.26 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.27 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.30 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.33 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.34 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.36 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.37 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.38 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.39 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.41 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.42 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.43 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.44 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.45 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.46 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.47 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.48 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.50 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.51 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.52 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.1 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.2 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.3 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.7 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.8 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.9 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.10 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.11 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.14 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.17 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.18 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.19 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.21 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.25 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.26 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.29 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.35 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.40 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.41 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.42 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.43 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.44 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.45 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 147 v.46 2022 (pdf)

Lån 148

Slutliga villkor lån 148 v.50 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.2 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.5 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.10 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.13 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.15 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.18 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.19 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.20 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.21 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.24 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.31 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.32 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.39 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.41 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.42 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.44 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.45 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.46 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.48 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.1 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.2 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.3 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.5 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.6 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.7 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.9 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.10 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.11 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.12 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.13 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.14 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.15 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.16 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.17 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.18 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.19 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.20 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.21 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.22 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.23 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.25 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.26 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.27 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.28 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.29 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.30 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.33 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.34 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.35 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.37 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.38 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.40 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.41 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.42 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.43 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.44 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.45 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.46 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 148 v.47 2022 (pdf)

Lån 151

Slutliga villkor lån 151 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.33 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.34 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.36 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.39 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.40 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.41 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.45 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.48 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.49 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.51 2020 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.2 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.7 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.15 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.18 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.22 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.23 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.24 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.26 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.27 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.31 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.32 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.33 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.35 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.37 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.39 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.41 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.44 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.45 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.46 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.52 2021 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.1 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.3 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.4 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.5 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.6 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.7 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.8 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.9 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.10 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.11 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.12 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.13 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.15 2022 (pdf)

Slutliga villkor lån 151 v.16 2022 (pdf)