Kilowattlånet ­– finansiera din energirenovering

Med Kilowattlånet höjer du ditt befintliga bolån hos oss för en energirenovering av din villa eller ditt fritidshus. Självklart till schysstare ränta!

 • 0,20 procentenheter i avdrag på räntan i 10 år
 • Få ett mer energisnålt boende och spara pengar på sikt
 • Bidra samtidigt till en mer hållbar värld


 

Vilka energi­renoveringar kan jag låna till?

 • Fönsterbyte
 • Bergvärme (installation eller underhåll av anläggning)
 • Värmepump (luft/luft, frånluft, luft/vatten eller mark)
 • Solceller (installation eller underhåll av anläggning)
 • Fjärrvärme (installation eller underhåll av anläggning)
 • Tilläggsisolering/isolering av fasad, vind eller yttertak
 • Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Bra att veta: Från juli 2023 finns det bidrag att söka för dig som vill energieffektivisera ditt hus. Läs mer om vad som gäller hos Boverket.

Nyfiken på att byta värmekälla eller installera solceller?


Vanliga frågor och svar om Kilowattlånet

Vem kan ansöka om ett Kilowattlån?

För att kunna ansöka om ett Kilowattlån behöver du ha ett bolån hos oss eller flytta ditt bolån till oss om du är bolånekund hos en annan bank.

Vilka energirenoveringar kan jag låna till?

Vi erbjuder Kilowattlån för följande energirenoveringar:

 • Fönsterbyte
 • Bergvärme - installation eller underhåll av anläggning
 • Värmepump (luft/luft, frånluft, luft/vatten eller mark)
 • Solceller - installation eller underhåll av anläggning
 • Fjärrvärme - installation eller underhåll av anläggning
 • Tilläggsisolering/isolering av fasad, vind eller yttertak
 • Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Du kan läsa mer om solceller och olika typer av uppvärmningskällor på Energimyndighetens hemsida.

När betalas pengarna till min energirenovering ut?

Lånet betalas ut så snart vi har fått in påskrivna lånehandlingar från dig, en faktura som visar vilken energirenovering som är utförd och till vilken kostnad. Vi skickar lånehandlingarna till dig så snart vi fått in fakturan.

Varför måste jag skicka in en faktura för att pengarna ska betalas ut?

Vi behöver en faktura från dig för att kunna kontrollera att lånebeloppet motsvarar kostnaden för din energirenovering. Fakturan ska också verifiera den energirenovering som du uppgav i låneansökan.

Kan jag ansöka om ett Kilowattlån även om jag har ett vanligt bolån?

Självklart! Kilowattlånet blir ett separat lån och avdraget på räntan gäller enbart för det lånet.

Hur länge gäller avdraget på räntan?

Avdraget 0,20 % på räntan gäller i 10 år, oavsett vilken bindningstid du väljer.

Behöver jag betala av Kilowattlånet på en bestämd tid?

Nej, men det kan vara bra att kolla upp livslängden på din energirenovering och utgå från den vid val av amortering.

Kan jag ha flera Kilowattlån om jag vill göra olika energirenoveringar?

Ja, du kan ha flera Kilowattlån.