SBAB Booli Housing Price Index

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen för lägenheter och hus i olika områden och för riket som helhet. Indexen baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden.


 • Bostadspriserna fortsatte ner i november
  Bostadspriserna föll med 1,4 procent i november i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna fallit tre månader i rad. Lägenhetspriserna föll med 0,7 procent och villapriserna med 1,8 procent. Sedan bostadspriserna stod som högst våren 2022 har de fallit med sammanlagt 15 procent; lägenhetspriserna med 10,5 procent och villapriserna med 17 procent.
 • Lägenhetspriserna föll i hela Sverige i oktober
  Bostadspriserna föll med 1,1 procent i oktober i Sverige som helhet, där lägenhetspriserna föll med 1,8 procent och villapriserna med 0,7 procent. För lägenheter föll priserna i samtliga regioner. Fallet var störst i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige. Villapriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Mellersta Sverige. I två regioner, Stormalmö och Norra Sverige, steg villapriserna. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den underliggande trenden stillastående priser i Sverige som helhet. För villor är trenden svagt stigande men för lägenheter svagt fallande.
 • Villapriserna föll tillbaka i september
  Bostadspriserna föll med 1,3 procent i september i Sverige som helhet. Villapriserna föll med 1,9 procent samtidigt som lägenhetspriserna stod stilla. I Storgöteborg föll villapriserna med hela 5,3 procent, Norra Sverige och Stormalmö var inte långt efter. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stillastående priser i Sverige som helhet, vilket gäller för såväl lägenheter som villor. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 13 procent; lägenhetspriserna med knappt 9 procent och villapriserna med drygt 15 procent.
 • Villapriserna steg kraftigt i augusti – men för tidigt att ropa HEJ!
  Bostadspriserna steg med 1,4 procent i augusti i Sverige som helhet. Villapriserna steg med 1,9 procent och lägenhetspriserna med 0,5 procent. I Norra Sverige steg villapriserna med hela 7,2 procent, och Storgöteborg och Stormalmö var inte långt efter. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en uppgång i priserna med 0,6 procent för Sverige som helhet fördelat på 1 procents ökning för villor och stillastående priser på lägenheter.
 • Bostadspriserna sjönk med 0,9 procent i juli
  Bostadspriserna sjönk med 0,9 procent i juli i Sverige som helhet. Lägenhetspriserna föll med 1,6 procent och huspriserna med 0,5 procent, men med stora regionala skillnader. Mest föll lägenhetspriserna i Stormalmö följt av Storstockholm. Huspriserna föll mest i Norra och Mellersta Sverige. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden dock en uppgång i priserna med 0,4 procent för Sverige som helhet.
 • Bostadspriserna steg i juni i Sverige som helhet – men föll svagt trendmässigt
  Bostadspriserna steg med 0,2 procent i juni i Sverige som helhet fördelat över stigande huspriser med 0,4 procent och fallande lägenhetspriser med 0,2 procent. Under den sammanfattande Sverigesiffran gömmer sig dock en splittrad bild mellan olika regioner. Såväl lägenhets- som huspriserna föll i fyra av sex regioner. Mest föll lägenhets- och huspriserna i Storgöteborg. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en nedgång i priserna med 0,1 procent för Sverige som helhet.