Omvärld & Analyser

Boräntenytt

I Boräntenytt analyseras räntemarknaden och du får en prognos om boräntornas nivå i framtiden. Boräntenytt kommer ut månadsvis.

Prenumerationen är kostnadsfri.

 • Inflationsfokus ger låg ränta

  Riksbanken har fullt fokus på inflationen och kommer inte att börja höja styrräntan förrän tidigast under nästa sommar. Bolåneräntorna är, trots det, sakta på väg upp. Bunden boränta är att föredra framför rörlig, men det väger jämnt.

  2017-05-05 Boräntenytt
 • Riksbanken bromsar uppgång

  Mycket talar för att bolåneräntorna kommer att stiga framöver men att Riksbanken kommer att vara försiktig med framtida räntehöjningar. Ränteutsikterna talar för att bunden boränta är att föredra och att det kan vara rimligt att sprida riskerna.

  2017-03-28 Boräntenytt
 • Ränteuppgången tar tid

  Bolåneräntorna är på väg upp men uppgången tar inte fart förrän nästa år. Ränteutsikterna talar för att bunden boränta är att föredra. Men det finns sannolikt utrymme att avvakta med räntebindningen ett tag.

  2017-02-24 Boräntenytt
 • Mer uppsida än nedsida…

  Bolåneräntorna bör successivt börja röra sig uppåt under 2017. Ränteutsikterna talar för att bunden boränta är att föredra men osäkerheten innebär att det finns god anledning att sprida riskerna.

  2017-01-20 Boräntenytt
 • Uppgång på gång?

  Både omvärldsläget och Riksbankens agerande talar för att boräntorna kommer att börja stiga under nästa år. Uppgången lär dock inte bli särskilt brant. Ränteutsikterna innebär att bunden boränta har en liten fördel, men det finns betydande osäkerhet i bedömningen.

  2016-12-22 Boräntenytt
 • Osäker och oviss omvärld...

  Utvecklingen i omvärlden fortsätter att överraska, vilket gör ränteutsikterna mer svårbedömda. Det mesta talar för att boräntorna kommer att börja stiga under nästa år. Ränteutsikterna innebär att bunden boränta har en liten fördel. En hög grad av osäkerhet och ovisshet talar dock för att man bör sprida riskerna.

  2016-11-21 Boräntenytt