Bomarknadsnytt

 • Bomarknadsnytt nr 2 2022
  Den svenska ekonomin bromsar in något i år till följd av det försämrade ekonomiska läget globalt. BNP spås öka med 3,0 procent. Inflationen kommer att överstiga Riksbankens mål både i år och nästa år vilket bidrar till att reporäntan höjs påtagligt och därmed även de rörliga bostadsräntorna. Bostadspriserna väntas falla under hösten när ränteuppgången börjar bita. Kraftigt ökade priser på insatsvaror i kombination med fallande priser på andrahandsmarknaden sätter dubbel press på bostadsbyggandet.
  2022-04-21 Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 1 2022
  God sysselsättningstillväxt ger ett uppsving i hushållens inkomster i år. Inflationen kommer att ligga närmare tre än två procent, och över Riksbankens mål hela prognosperioden fram till och med 2024. Småhuspriserna faller svagt under innevarande år, till skillnad från bostadsrättspriserna som fortsätter uppåt. De oväntat höga bostadsinvesteringarna under pandemin mattas nu av, men den allmänna bostadsbristen minskar trots det snabbt.
  2022-02-24 Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 4 2021
  Flaskhalsar håller tillbaka BNP-tillväxten och bidrar till ökad inflation. Den underliggande inflationen ligger på eller över målet kommande år och räntorna väntas stiga snabbare än vad Riksbanken ser framför sig. Bostadspriserna stiger ytterligare nästa år för att sedan falla tillbaka.Bostadsbyggandet har passerat toppen för denna gång och faller tillbaka kommande år till följd av svagare BNP-tillväxt, stigande räntor, dämpad boprisutveckling och minskad befolkningstillväxt.
  2021-11-10 Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 3 2021
  Svensk ekonomi går som tåget och inflationen ökar snabbare än väntat. Riksbanken kommer att tvingas justera upp räntebanan och höja reporäntan tidigare än vad den indikerat. Ett omfattande bostadsbyggande i kombination med en kraftigt nedreviderad befolkningsprognos talar för att bostadsbristen är löst till 2027. Prioriteringsordningen i byggandet måste dock ses över, det behövs nya moderna trädgårdsstäder.
  2021-09-17 Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 2 2021
  BNP växer i år med 3,3 procent samtidigt som bostadspriserna fortsätter mot nya höjder. De väntas ha stigit med 11 procent i genomsnitt när året är slut – mer på villor än på bostadsrätter. Nästa år fortsätter BNP att öka ungefär lika mycket som i år medan bostadspriserna väntas falla svagt. Under treårsperioden 2022–2024 väntas bostadspriserna falla tillbaka med sammanlagt 6 procent till följd av stigande boräntor. Det kan jämföras med den beräknade uppgången på strax över 20 procent under tvåårsperioden 2020–2021.
  2021-04-22 Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 1 2021
  BNP växer i år med 2,8 procent och arbetslösheten stiger till 8,8 procent. Antalet påbörjade nya bostäder faller med fyra tusen samtidigt som bostadspriserna stiger med 5-6 procent. Den senare prognosen är mycket osäker. Det ökade intresset för bostäder under pandemin kan leda till en ännu högre prisuppgång än i prognosen men också en lägre om konsumtionsmönstren återgår till det normala när pandemin klingar av. En snabbare ränteuppgång till följd av stigande inflation är en annan riskfaktor att beakta, även om inflationen väntas bli fortsatt låg.
  2021-02-17 Bomarknadsnytt