Bomarknadsnytt

 • Bomarknadsnytt nr 4 2021
  Flaskhalsar håller tillbaka BNP-tillväxten och bidrar till ökad inflation. Den underliggande inflationen ligger på eller över målet kommande år och räntorna väntas stiga snabbare än vad Riksbanken ser framför sig. Bostadspriserna stiger ytterligare nästa år för att sedan falla tillbaka.Bostadsbyggandet har passerat toppen för denna gång och faller tillbaka kommande år till följd av svagare BNP-tillväxt, stigande räntor, dämpad boprisutveckling och minskad befolkningstillväxt.
  2021-11-10 Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 3 2021
  Svensk ekonomi går som tåget och inflationen ökar snabbare än väntat. Riksbanken kommer att tvingas justera upp räntebanan och höja reporäntan tidigare än vad den indikerat. Ett omfattande bostadsbyggande i kombination med en kraftigt nedreviderad befolkningsprognos talar för att bostadsbristen är löst till 2027. Prioriteringsordningen i byggandet måste dock ses över, det behövs nya moderna trädgårdsstäder.
  2021-09-17 Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 2 2021
  BNP växer i år med 3,3 procent samtidigt som bostadspriserna fortsätter mot nya höjder. De väntas ha stigit med 11 procent i genomsnitt när året är slut – mer på villor än på bostadsrätter. Nästa år fortsätter BNP att öka ungefär lika mycket som i år medan bostadspriserna väntas falla svagt. Under treårsperioden 2022–2024 väntas bostadspriserna falla tillbaka med sammanlagt 6 procent till följd av stigande boräntor. Det kan jämföras med den beräknade uppgången på strax över 20 procent under tvåårsperioden 2020–2021.
  2021-04-22 Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 1 2021
  BNP växer i år med 2,8 procent och arbetslösheten stiger till 8,8 procent. Antalet påbörjade nya bostäder faller med fyra tusen samtidigt som bostadspriserna stiger med 5-6 procent. Den senare prognosen är mycket osäker. Det ökade intresset för bostäder under pandemin kan leda till en ännu högre prisuppgång än i prognosen men också en lägre om konsumtionsmönstren återgår till det normala när pandemin klingar av. En snabbare ränteuppgång till följd av stigande inflation är en annan riskfaktor att beakta, även om inflationen väntas bli fortsatt låg.
  2021-02-17 Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 5 2020
  BNP sjunker i år med 4 procent för att nästa år öka med 3,2 procent. Arbetslösheten når sin topp under våren och faller sedan tillbaka i takt med att konjunkturen stärks. Reporäntan behålls oförändrad till våren 2024. Ändrade konsumtionsmönster bedöms ha bidragit till den stora prisuppgången på bostäder i år. Bostadspriserna väntas stå mer eller mindre stilla resten av året och öka med omkring 2 procent nästa år. Byggandet framöver matchar det ökade antalet hushåll men löser inte hela den underliggande bostadsbristen, som uppskattas till 150 000 bostäder.
  2020-11-12 Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 4 2020
  Fallande investeringar och nettoexport bidrar till att BNP sjunker i år med 4,7 procent. Nästa år väntas högre konsumtion och investeringar bidra till att BNP växer med 3,2 procent. Situationen på arbetsmarknaden kommer att vara svag, med arbetslösheten håller sig under 10 procent. Inflationen förblir under målet flera år framöver och Riksbanken förväntas inte höja reporäntan förrän tidigast 2024. Bostadsinvesteringarna har fallit mindre än väntat hittills i år samtidigt som antalet nyteckningar var mycket lågt under andra kvartalet. Vi räknar dock med att det kommer påbörjas 44 000 nya bostäder under helåret. Bostadspriserna har ökat med i genomsnitt 5 procent i år fram till och med augusti men väntas stå mer eller mindre stilla under hösten.
  2020-09-10 Bomarknadsnytt