Elkostnader – Insiktsrapport nr 5 2022

Husägare i Sverige bör räkna med att elpriserna kan bli femtio procent högre fram till 2025/2026 jämfört med snittet för de senaste åren för att sedan stiga ytterligare och dessutom bli betydligt mer varierande fram till 2030. Det påverkar hushållens boendeekonomi, och bör också rimligen beaktas av banker vid kreditgivningen. Om elpriserna skulle fördubblas snabbt och varaktigt kan priset på en eluppvärmd villa sjunka med 20 procent.