Unga och bolån – Insiktsrapport nr 4 2021

Unga vuxnas möjligheter att låna till en första bostad har påverkats tydligt av de två införda amorteringskraven. I Stockholmsområdet är det 10 procent av de i åldern 25–29 år som stängs ute och i Göteborgsområdet 5 procent. Utöver amorteringskraven har kalkylräntorna stor betydelse för unga vuxnas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Kalkylräntor är det verktyg som används av bankerna för att pröva kundernas återbetalningsförmåga vid ett högre ränteläge. Rapporten visar att det finns utrymme för att sänka kalkylräntorna från idag omkring 7 till 5 procent, och att det skulle göra det möjligt för ytterligare 21 000 unga vuxna i Sveriges tre storstadsområden att låna för att köpa en genomsnittlig etta.