Hushållens bolån – Insiktsrapport nr 6 2024

Hushållens samlade skulder är relativt sett höga i Sverige jämfört med en del andra länder. Just bolåneskulderna framstår dock som betydligt mer robusta mot ekonomiska störningar, och därmed också som mindre riskabla för svensk ekonomi än vad Riksbanken och Finansinspektionen gjort gällande. Det är något som visas i analysen som gjorts med delvis nya data om hushållens bolån.