Hållbart företagande

Hållbart företagande är viktigt för att skapa långsiktiga värden för oss själva och våra intressenter. För oss handlar hållbart företagande om sunda finanser, ansvar och transparens och hållbart boende.


Läs SBAB:s integrerade årsredovisning för 2016