Hållbart företagande

Hållbart företagande
inom SBAB


Vår mission är att bidra till bättre boende och boendeekonomi

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har fastställt tre särskilt viktiga fokusområden inom hållbart företagande, vilka tillsammans skapar grunden till ett gemensamt förhållningssätt för hur SBAB ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss på cr@sbab.se om du har frågor som rör SBAB:s hållbarhetsarbete.

Malin Pellborn
Chef Hållbarhet &
Strategisk kommunikation
malin.pellborn@sbab.se
+46 8 614 43 45 

Samhällsengagemang

Vårt samhällsansvar är en tydlig del av vår mission. Det handlar om socialt ansvarstagande där vi tydligt på olika sätt bidrar till bättre boende och boendeekonomi.

Boende & boendeekonomi

SBAB:s chefsekonom, Tor Borg, och våra två boendeekonomer, Emma Persson och Claudia Wörmann, är ekonomiska experter som bedriver analysverksamhet inom makroekonomi, sparande, boendeekonomi och andra privatekonomiska frågor. De verkar som SBAB:s talespersoner och arbetar för att sprida information och dela med sig av sin kunskap och kompetens till såväl kunder som investerare, allmänhet och media.

Gröna obligationer

I mitten av 2016 blev vi den första banken i Sverige att emittera en grön obligation.