Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Hållbart företagande

Hållbart företagande

Vår mission

Vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har fastställt tre särskilt viktiga fokusområden inom hållbart företagande, vilka tillsammans skapar grunden till ett gemensamt förhållningssätt för hur SBAB ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Kontakta oss

Malin Pellborn
Chef Hållbarhet &
Strategisk kommunikation
malin.pellborn@sbab.se
+46 8 614 43 45 

Gröna obligationer

Läs mer om SBAB:s ramverk för utgivande av icke säkerställda gröna obligationer.

Samhällsengagemang

Vårt samhällsansvar är en tydlig del av vår mission. Det handlar om socialt ansvarstagande där vi tydligt på olika sätt bidrar till bättre boende och boendeekonomi.

Boende & boendeekonomi

Våra boendeekonomer, Emma Persson och Claudia Wörmann, är ekonomiska experter som bedriver analysverksamhet inom makroekonomi, sparande, boendeekonomi och andra privatekonomiska frågor.
De verkar som SBAB:s talespersoner och arbetar för att sprida information och dela med sig av sin kunskap och kompetens till såväl kunder som investerare, allmänhet och media.