Hållbart företagande

Ett hållbart företagande är viktigt för att skapa långsiktiga värden för företaget och våra intressenter. För oss handlar hållbart företagande om sunda finanser, ansvar och transparens och hållbart boende.


Läs SBAB:s integrerade årsredovisning för 2015