Kundservice

Klagomål

Om du är missnöjd med oss eller våra produkter och tjänster vill vi veta det så snart som möjligt.

I första hand är det bra om du vänder dig till vår kundservice eller den person du haft kontakt med hos oss. Förhoppningsvis kan ni lösa problemet så snart som möjligt.

Om du ändå inte är nöjd med vår lösning kan du även kontakta vår klagomålsansvarige:

SBAB
Klagomålsansvarig
Box 1012
651 15 Karlstad

klagomal@sbab.se

Är du inte nöjd med hur vi behandlade ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), på adress:

Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00

 

Du kan även få opartisk information och vägledning genom Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas försäkringsbyrå eller via telefon 0200-22 58 00.