Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Klagomål

Om du är missnöjd med oss eller våra produkter och tjänster vill vi veta det så snart som möjligt.

I första hand är det bra om du vänder dig till vår kundservice eller den person du haft kontakt med hos oss. Förhoppningsvis kan ni lösa problemet så snart som möjligt.

Om du ändå inte är nöjd med vår lösning kan du kontakta vår kundombudsman som också är klagomålsansvarig:

SBAB
Kundombudsmannen
Box 1012
651 15 Karlstad

kundombudsmannen@sbab.se

Är du inte nöjd med hur vi behandlade ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistelösning, på adress:

Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00

En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. SBAB åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Om du har ingått ett avtal med SBAB via Inloggade sidor och där det har uppstått en tvist som du inte har kunnat lösa med SBAB har du rätt att använda sig till EU:s onlineplattform för tvistlösning.

Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med SBAB kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för prövning. Mer information om tvistlösning online finns här.

Du kan även få opartisk information och vägledning genom Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumentverket, den kommunala konsumentvägledningen eller via telefon 0200-22 58 00.

Vad gäller försäkringsdistribution (Låneskydd Inkomst, Låneskydd Liv, Låneskydd Liv med förmånstagare, SBAB Hemförsäkring Extra och SBAB Villaförsäkring Extra) är Anders Olsson anmäld som klagomålsansvarig till Finansinspektionen.