Klagomål

Om du är missnöjd med oss eller våra produkter och tjänster vill vi veta det så snart som möjligt.

I första hand är det bra om du vänder dig till vår kundservice eller den person du haft kontakt med hos oss. Förhoppningsvis kan ni lösa problemet så snart som möjligt.

 

Om du ändå inte är nöjd med vår lösning kan du kontakta vår kundombudsman som också är klagomålsansvarig på något av följande sätt:

E-post: kundombudsmannen@sbab.se

Adress:

SBAB
Kundombudsmannen
Box 1012
651 15 Karlstad

 

Är du inte nöjd med hur vi behandlade ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistelösning, på adress:

Box 174
101 23 Stockholm

Telefon: 08-508 860 00

En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. SBAB åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten. Du kan också vända dig till allmän domstol om du inte är nöjd med SBAB:s behandling av ditt klagomål.

 

Om du har ingått ett avtal med SBAB via internetbanken och det där har uppstått en tvist som du inte har kunnat lösa med SBAB har du rätt att vända dig till EU:s onlineplattform för tvistlösning.

Tänk på att även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med SBAB, så kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för prövning. Mer information om tvistlösning online finns här.

 

Du kan få opartisk information och vägledning genom den kommunala konsumentvägledningen i din kommun. Om ärendet avser bank- och finansfrågor kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Om ärendet avser försäkringsdistribution kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå (telefon 0200-22 58 00) och Konsumentverket.

 

När det gäller försäkringsdistribution (Låneskydd Inkomst, Låneskydd Liv, Låneskydd Liv med förmånstagare, SBAB Hemförsäkring Extra och SBAB Villaförsäkring Extra) är Anders Olsson anmäld som klagomålsansvarig till Finansinspektionen.