Gröna obligationer


Uppdaterat ramverk 2024:

SBAB Group Green Bond Framework 2024

SBAB har beslutat om ett uppdaterat grönt obligationsramverk i enlighet med de senaste principerna (Green Bond Principles) från ICMA och med utgångspunkt från de begrepp och definitioner som återfinns i EU-taxonomin. Med det uppdaterade ramverket vill SBAB fortsätta driva på utvecklingen och omställningen mot mer energieffektiva och klimatsmarta bostadsfastigheter.

SBAB:s uppdaterade ramverk (”SBAB Group Green Bond Framework 2024”) möjliggör för SBAB att emittera gröna obligationer inom ramen för SBAB:s EMTN-program och för SCBC att emittera gröna säkerställda obligationer inom ramen för SCBC:s EMTCN-program.

Ramverket samt ett utlåtande (”Second-Party Opinion”) från Sustainalytics finns tillgängliga för nedladdning nedan.


Uppdaterat ramverk 2019:

SBAB Group Green Bond Framework 2019

SBAB har som mål att finansiera grön utlåning med grön upplåning. Som ett steg i den riktningen emitterade SBAB, som första bank i Sverige, en grön obligation i mitten av 2016 (ytterligare information nedan).

Genom att uppdatera ramverket för utgivande av gröna obligationer vill SBAB erbjuda investerare möjlighet att vara med och bidra till en klimat- och energismart omställning av samhället genom finansiering av gröna byggnader som är, eller kommer att bli, mer energieffektiva.

SBAB:s uppdaterade ramverk (”SBAB Group Green Bond Framework 2019”) möjliggör för (i) SBAB att emittera gröna obligationer inom ramen för SBAB:s Euro Medium Term Note Programme (EMTN) och (ii) SCBC att emittera gröna säkerställda obligationer inom ramen för SCBC:s Euro Medium Term Covered Note Programme (EMTCN).

Ramverket samt ett utlåtande (”Second Opinion”) från CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) finns tillgängliga för nedladdning nedan.


Grön icke-säkerställd obligation (Senior Preferred) (maj 2021)


Grön icke-säkerställd obligation (Senior Preferred) (maj 2020)


Grön icke-säkerställd obligation (senior non-preferred) (januari 2019)

SBAB emitterade den 13 juni en grön senior non-preferred obligation om SEK 3 000 000 000 med en löptid om fem år. Emissionen är en del i SBAB:s ambition att vara en återkommande emittent i marknaden för gröna obligationer samt ett steg för att till slutet av 2021 uppfylla Riksgäldens minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL).


Grön säkerställd obligation (januari 2019)

Som ett led i SBAB:s ambition att driva bostadsmarknaden i en mer hållbar riktning tillsammans med kunder och investerare emitterades den 23 januari Sveriges första säkerställda gröna obligation med bolån och fastighetslån som säkerhet. Obligationen möttes av ett mycket stort intresse och emissionsstorleken fastställdes till SEK 6 000 000 000, vilket innebär att det är den hittills största gröna obligationen som har emitterats på den svenska marknaden.

SBAB Green Bond Framework 2016

Under 2016 tog SBAB fram ett ramverk ("SBAB Green Bond Framework") för utgivande av icke säkerställda gröna obligationer inom ramen för SBAB:s Euro Medium Term Note Programme (EMTN); Rambelopp 13 000 000 000 EUR. Ramverket, ett utlåtande (”Second Opinion”) från CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) samt den senaste effektrapporteringen (Green Bonds Impact Report 2017) för SBAB:s gröna obligationer finns tillgängliga för nedladdning nedan.


Grön icke-säkerställd obligation (oktober 2017)

SBAB emitterade den 4 oktober 2017 en ny grön obligation. Obligationen är i icke säkerställt format, uppgår till SEK 1 750 000 000 och har en löptid på fem år.


Grön icke-säkerställd obligation (juni 2016)

SBAB emitterade den 16 juni 2016, som första bank i Sverige, en grön obligation. Obligationen är i icke säkerställt format, uppgår till SEK 2 000 000 000 och har en löptid på fem år.


Notering av SBAB:s gröna obligation på Londonbörsen 2016: