Analys & rapporter

Specialstudier

Vi gör regelbundet specialstudier av stora och små frågor som rör allt från bostäder och räntor till makro och privatekonomi.

Mejla oss dina synpunkter

Prenumerationen är kostnadsfri.

 • Sparkontoundersökning: Stora skillnader i hushållens marginaler.

  I den här undersökningen har vi för femte året i rad frågat 1 037 personer i hela landet om deras sparvanor, hur förberedda de är för oväntade utgifter och om de har koll på vilken ränta de har på sitt sparkonto.
  Resultaten visar på stora skillnader bland svenska hushåll när det gäller marginaler i hushållsekonomin. Många har en ganska rejäl buffert att ta av medan andra lever ur hand i mun, utan en krockkudde om något skulle hända i privatekonomin.

  2017-01-26 Specialstudier
 • Mäklarutsikt nr 1 2017

  När bostadsmarknaden diskuteras hamnar i många sammanhang  storstadsregioner och tillväxtorter i fokus. SBAB vill nu ta reda på hur förhållandena på bostadsmarknaden upplevs på landsorten och på små orter i Sverige. Därför fokuserar 2017 års första Mäklarutsikt på läget på bostadsmarknaden ”på landet”.


  2017-01-13 Specialstudier
 • Rapport: Boräntan, bopriserna och börsen 2017

  Svagt stigande boräntor, fortsatt prisuppgång på bostadsmark-naden och en liten uppgång på Stockholmsbörsen. Så kan man summera svenska folkets förväntningar inför 2017 på tre viktiga marknader.

  2016-12-29 Specialstudier
 • Mäklarutsikt nr 3 2016

  Detta nummer av Mäklarutsikt fokuserar helt på amorteringsreglernas eventuella effekter på bostadsmarknaden, sett genom fastighetsmäklarens ögon. SBAB är intresserade av att veta om och hur de nya amorteringsreglerna påverkat köpare och säljare på bostadsmarknaden. Vi har intervjuat ett antal fastighetsmäklare i Sverige, som
  säljer bostadsrätter, villor och fritidshus och är verksamma både i storstad och på landsbygd.
  2016-11-01 Specialstudier
 • Bostadsköpet och tryggheten

  Boendeekonomerna Claudia Wörmann och Emma Persson redogör för hur människor känner inför olika delar av ett bostadsköp. Vem rådgör med och vem litar man på? De redovisar också vilka moment som upplevs som stressande i ett bostadsköp och om det är någon grupp som känner mer stress än andra. Rapporten tar även upp frågan om vad människor anser att de bör ta tag i kopplat till sitt boende och sin ekonomi.Även begreppsförståelsen är viktig för att kunna fatta välgrundade beslut. Därför finns frågan om människor är insatta i den terminologi som omnämns i bostadsdebatten. Vet man till exempel vad skuldkvotstak är?
  2016-10-24 Specialstudier
 • Mäklarutsikt nr 1 2016

  Som ett led i att öka förståelsen för vad som sker på bostadsmarknaden i våra tre storstadsregioner har SBAB djupintervjuat ett antal fastighetsmäklare verksamma i Malmö, Göteborg och Stockholm.
  Fastighetsmäklare som står i daglig kontakt med säljare och köpare av bostäder har en unik möjlighet att fånga upp det som inte syns i någon statistik. Kunskapen är istället baserad på information i mötet med köpare och säljare, på visningar och vid köp- och säljbeslut. Den informationen vill vi inom SBAB ta fasta på.
  2016-05-10 Specialstudier