Grönt Bolån – lägre ränta med energieffektivt boende

Vårt Gröna Bolån är grönt hela vägen från upplåning till utlåning.

Vi vill gärna bidra på de sätt vi kan för att minska energiförbrukningen i hemmen. Det Gröna Bolånet hoppas vi ska motivera fler att välja energieffektiva bostäder. Hur går det till då? Vi erbjuder avdrag på bolåneräntan för dig som bor i villa eller lägenhet i byggnad med energiklass A, B eller C. Pengarna finansieras upp via så kallade gröna obligationer.

 • För dig som bor i villa eller lägenhet i byggnad som har giltig energideklaration med energiklass A, B eller C.
 • Avdrag på bolåneräntan för energiklass A & B med 0,10 procentenheter och energiklass C med 0,05 procentenheter.

Så får du Grönt Bolån

Om jag redan har mitt bolån hos SBAB

Om du har en giltig energideklaration som visar energiklass A, B eller C, så har vi sett till att du har fått avdraget automatiskt. Du kan se om ditt lån är konverterat under lånöversikten i internetbanken eller SBAB-appen.

Om du har energiklass A, B, eller C men inte har fått avdraget för Grönt Bolån bör du få ditt bolån konverterat inom 3 månader. Om ditt lån fortfarande inte verkar blivit konverterat men har energiklass A, B eller C bör du kontakta oss.

Om jag har bolån hos en annan bank

Då kan du ansöka om att flytta bolånet till oss. Du ser direkt när du gör ansökan att du får vårt Gröna Bolån, om ditt boende har energiklass A, B eller C och din energideklaration är giltig.

Läs mer om att flytta bolån

Om jag ska köpa nytt boende

Så här gör du:

1. Börja med att hitta en villa eller lägenhet i flerbostadshus som har energiklass A, B eller C – i regel har nyare bostäder en bättre energiklass. Prata med mäklaren eller titta i bostadsannonsen, där ska energideklarationen finnas.

2. Följ sedan vår vanliga process för att ansöka om bolån.

3. När du vunnit budgivningen för en bostad som uppfyller våra krav för Grönt Bolån ringer du oss och säger att du vill komplettera din ansökan med din energideklaration.

 

Ansök om bolån och lånelöfte

Så kan du minska din energiförbrukning

Det finns mycket du kan göra för att effektivisera din egen energianvändning i hemmet. Det blir bättre för både plånboken och miljön i längden.

Läs våra tips om hur du kan göra beroende på bland annat hur gammalt ditt hus är och i vilket skick det är i. De ger en fingervisning om vad du kan göra för att minska energiförbrukningen utifrån din förutsättningar.


Vilket exempel passar in på ditt hus?

Ett modernt och nybyggt hus

Du bor i ett hus som har:

 • Byggts någon gång under 2000-talet
 • Modern eluppvärmning
 • Låg energiförbrukning, cirka 13 000 kWh/år, beräknat på en villa på 135 kvm
 • Energiklass A - C

Så kan du minska din energiförbrukning:

 • Installera solceller
 • Använd smarta pluggar för att hålla koll på elförbrukningen

Bonus! Du får automatiskt lägre ränta med vårt Gröna Bolån, om du har en giltig energideklaration.

Ett lite äldre hus där det finns ett visst renoveringsbehov

Du bor i ett hus som har:

 • Byggts omkring 1950-talet
 • Energiförbrukning på cirka 27 000 kWh/år, beräknat på en villa på 135 kvm
 • Energiklass D - E

Det här kan du göra:

 • Byt till luftvärmepump
 • Använd snålspolande kranar
 • Byt till LED-lampor
 • Isolera
Ett jättegammalt hus där det finns ett stort renoveringsbehov

Du bor i ett hus som:

 • Byggts omkring sekelskiftet
 • Det var länge sedan stora renoveringar gjordes
 • Har hög energiförbrukning, cirka 70 000 kWh/år, beräknat på en villa på 135 kvm
 • Har energiklass F - G

Så kan du minska din energiförbrukning:

 • Se till att huset är väl isolerat
 • Tilläggsisolera runt fönster
 • Byt till en mer effektiv värmekälla

Varför behövs ett Grönt Bolån?

Bostäder står för nästan 40 % av all energiförbrukning i Sverige. Som bank och den omtänksamma utmanaren i branschen så bidrar vi på de sätt vi kan för att minska energiförbrukningen i hemmen. Det Gröna Bolånet ser vi som ett sätt att motivera våra kunder till att satsa mer på energieffektiva bostäder.

Frågor och svar

Hur vet jag vilken energiklass jag har?

Boverket ansvarar för registret över energideklarationer, du kan söka på din fastighet på deras hemsida och se om det finns en giltig energideklaration för din bostad.

Du laddar ner din energideklaration på Boverkets hemsida. Om du har en giltig energideklaration kan du beställa den direkt till din e-postadress.

Om du har en giltig energideklaration som utfärdades innan 2014 som inte tydligt visar energiklass A till G, så har du en äldre version av energideklaration (se exempel nedan på den nya versionen). De äldre versionerna kan vi tyvärr inte ha som grund för ett grönt bolån hos oss.

Om det inte finns någon giltig energideklaration för ditt boende kan du söka upp en certifierad energiexpert på Boverkets hemsida som utför en ny deklaration åt dig. Tänk på att det kostar en slant och att vilken energiklass du får inte kan garanteras innan energideklarationen är genomförd.

Exempel på hur den nya standarden för energideklaration ser ut, med försättsblad som tydligt visar energiklass A till G. Äldre version av energideklaration saknar detta försättsblad.

Exempel på hur en energideklaration ser ut

Jag har en sämre energiklass än A, B eller C, vad behöver jag göra?

Titta på rekommendationerna som står i din energideklaration. Det är åtgärder som energiexperten som gjorde energideklarationen anser att du kan göra för att effektivisera din energianvändning. Det kan till exempel vara att dra ner värmen eller att tilläggsisolera fasaden. När du har gjort åtgärderna kan du begära att en ny energideklaration utförs av en energiexpert och förhoppningsvis har du förbättrat din energiklass och kan då uppnå kraven för Grönt Bolån. Tänk på att det kan kosta en slant att göra en energideklaration.

Om du bor i lägenhet kan du ta upp detta med din bostadsrättsförening och se om ni tillsammans kan hjälpa till att påverka byggnadens energiförbrukning.

Hur länge gäller den Gröna Bolåneräntan?

Den Gröna Bolåneräntan gäller under pågående villkorsperiod.

Om energideklarationens giltighetstid går ut under pågående villkorsperiod så tas avdraget bort först vid nästa villkorsperiod.

Vad gäller om jag har bundna lån?

Avdraget på bolåneräntan gäller oavsett om bolånet är bundet eller rörligt och börjar gälla automatiskt när vi har mottagit information om energideklarationen från Boverket.

Om du har energiklass A, B, eller C men inte har fått avdraget för Grönt Bolån bör du få ditt bolån konverterat inom 3 månader. Om ditt lån fortfarande inte verkar blivit konverterat men har energiklass A, B eller C bör du kontakta oss.

Varför omfattar Grönt Bolån energiklass A, B och C?

Ett hus som har en energianvändning som uppfyller kravet som ställs på nybyggnation idag får lägst energiklass C. Men, de flesta är äldre än så. Därför hamnar många inom energiklass D, E, F eller G. Vi lägger våra krav från energiklass C då vi anser det vara en relevant gräns för energieffektiva bostäder.

Vad är en energideklaration och vad är en energiklass?

Energideklarationen ger information om energianvändningen i bostaden. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. En giltig energideklaration ska kunna visas upp av säljaren då du köper en villa och alltid finnas tillgänglig i flerbostadshus. Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Boverket har hand om registret över energideklarationer.

Energideklarationen delar in bostäder i olika energiklasser beroende på hur energieffektiva de är. A är den bästa energiklassen och G är den sämsta. Läs mer om energiklasser på Boverkets hemsida.

Jag har en energideklaration men det står inte någon energiklass, hur gör jag?

Då har du antagligen en äldre version av energideklarationen. Boverket gjorde om standarden för energideklaration 2014 och tyvärr kan vi inte erbjuda Grönt Bolån för energideklaration som inte följer den nya standarden. Den nya standarden har en tydlig information om energiklass med beteckning A till G.

När börjar Gröna Bolåneräntan att gälla?

Från och med den dag då handläggningen av ansökan om Grönt Bolån är klar. Du får därefter en bekräftelse om ändrad ränta. Eventuella räntejusteringar på innevarande månad kommer på nästa avi.

Var kommer informationen om energiklasser A, B och C från?

Informationen om energiklasser för fastigheter kommer från Boverket som vi matchar med de fastighetspanter vi har som säkerhet för bolån.

Varför bedömer ni enbart energianvändningen och inte andra faktorer kopplat till boendet?

Energideklaration är det mått på energianvändning som är standardiserat och en objektiv bedömning görs. Men med tiden kommer vi sannolikt addera ytterligare parametrar.

Vad är en obligation och hur kan den vara grön?

Enkelt förklarat är en obligation ett lån. Banker lånar pengar på kapitalmarknaden via obligationer för att på så sätt finansiera utlåningen av bolån till privatpersoner.

En obligation blir grön då kapitalet öronmärks till att finansiera gröna projekt som har en tydlig miljönytta. Det kan exempelvis vara att finansiera energieffektiva bostäder, miljöcertifierade fastigheter eller att man gör anpassningar till klimatförändringar. Det finns internationella principer för vad som definierar gröna obligationer. SBAB följer dessa principer.