Vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi

SBAB möjliggör boende för över en halv miljon människor i Sverige. Vi gör det möjligt för människor att köpa sitt boende och för företag att bygga och hyra ut bostäder.

Med vår finansiering av bostäder följer stort ansvar:

  • Ansvar för våra kunders boendeekonomi genom transparenta och bra villkor samt genom att bidra till energieffektiva fastigheter.
  • Ansvar för boendet genom att bidra till bättre bostadsområden och att alla ska få komma hem till en bostad.
  • Ansvar för att bidra till att vi tillsammans når de globala hållbarhetsmålen.

Vi på SBAB vill helt enkelt att vi alla ska kunna bo i bostäder som vi har råd med, att vi ska kunna fatta kloka beslut för en trygg boendeekonomi och att vi ska kunna bo hållbart. Både idag och i framtiden. Vi är också med och påverkar vad som byggs och hur det byggs. Det här kallar vi för ansvarsfull kreditgivning och genom det bidrar vi till bättre boende och boendeekonomi – för dig, för miljön och för samhället.

För dig

Vi tycker inte att bolånekunder får den omtanke de förtjänar. Det kan handla om otydliga villkor, för höga räntor eller brist på transparens på marknaden. Vi vill att du ska veta precis vad som gäller för att kunna fatta rätt beslut för en trygg ekonomi och ett hållbart boende. Vare sig det handlar om att hitta, köpa, äga eller sälja en bostad.

Här är några delar av det arbete som vi driver för dig:

Globala Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Lika ränta för alla

Hos oss behöver du inte förhandla om bolåneräntan. Därför är räntan hos SBAB alltid prutad och klar.

Jämför bolåneräntan

Betalar du för hög bolåneränta till din bank? Med Räntematchen har du möjlighet att jämföra din nuvarande bolåneränta mot SBAB:s ränta.

Trygg boenderesa med Booli

För att du ska kunna ta rätt beslut på bostadsmarknaden vill vi skapa de bästa tjänsterna där du kan känna dig trygg i din boenderesa.

Kunskap i bostadsaffären

I Bytabostadsguiden får du kunskap tips och verktyg som gör att det känns både enklare och tryggare för dig som vill köpa eller sälja bostad.

Koll på boendeekonomi

På bloggen får du koll på det senaste inom boendeekonomi.

Skydda dig mot bedragare

Att använda SBAB:s tjänster ska alltid vara tryggt och säkert. Tyvärr finns det alltid de som försöker luras. Här får du våra bästa tips om hur du kan skydda dig mot bedrägeriförsök.

För samhället

Idag lever ca 33 000 (!) Svenskar i hemlöshet, byggbranschen har stora problem med osund konkurrens och otrygga arbetsförhållanden och många förorter behöver rustas upp. Vi gör vad vi kan för att bidra till lösningar på dessa svåra utmaningar. Men vår påverkan på samhället sträcker sig längre än så. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar för våra medarbetare men även för samhället i stort.

Genom att lyfta blicken och samarbeta hjälper vi till att skapa ett mer hållbart samhälle. Här är några delar av det arbete som vi driver för samhället:

Globala Mål 8
Globala Mål 11

Respekt och jämlikhet

Enkla men stora steg mot en jämlik och respektfull arbetsplats med hjälp av Respekttrappan. Ett verktyg vi skapat tillsammans med Make Equal.

Hemlösas boendesituation

Alla har rätt till en bostad. Därför stöttar vi Situation Sthlm och deras arbete mot hemlöshet.

Ekonomisk kunskap för unga

Vi bidrar tillsammans med Changers Hub till grundläggande kunskap och ett ökat ekonomiskt självförtroende för unga i Stockholmsområdet.

Motverka finansiell brottslighet

Penningtvätt och finansiering av terrorism är allvarliga hot mot såväl enskilda individer som samhället i stort. Som bank har vi ett viktigt ansvar i att motverka att våra produkter och tjänster utnyttjas för detta.

För miljön

Idag lever vi svenskar som att det fanns 4 jordklot. Det är raka motsatsen till hållbart. Därför arbetar vi för att göra det så enkelt som möjligt för alla att göra val som är bra för miljön. Till exempel genom att finansiera energisnåla hus, bygga hållbara bostadsområden och göra våra bolån gröna genom hela värdekedjan.

Här är några delar av det arbete som vi driver för miljön:

Globala Mål 13

Energieffektiva bostäder

Fastigheter står för nästan 40 % av energiförbrukningen i Sverige. Som bank bidrar vi på de sätt vi kan för att minska energiförbrukningen i hemmen.

Vårt klimatsmarta arbetssätt

Vi är en digital bank och därför är miljöpåverkan förhållandevis liten. Den påverkan vi har vill vi såklart ändå minska. Ett exempel är vi jobbar aktivt med att begränsa postala utskick till kunder och medarbetare tillsammans med vår samarbetspartner Kivra.

Energieffektiva fastigheter

Bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag kan ansöka om Gröna investeringslån med särskilt förmånlig ränta för investeringar för energieffektiviserande eller miljöförbättrande åtgärder.

Energibesparande investeringar

Bättre ränta till dig som lånar till energibesparande renoveringar och investeringar i ditt hem.