Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Hållbarhet

Hållbarhet är integrerat i vår affärsplan

I arbetet med att skapa ett hållbart samhälle har näringslivet, och däribland SBAB, en avgörande roll att spela. Särskilt i tider där vi ser en osäkerhet på bostadsmarknaden. Vi brinner för vår mission – bättre boende och boendeekonomi och tar vårt uppdrag som bank på den här marknaden på största allvar. Genom att vara enkla, öppna och omtänksamma utmanar vi strukturer i branschen samtidigt som vi hjälper våra kunder att realisera sin dröm till hem.

Vår mission har varit utgångspunkt när vi har sett över vår strategi kopplat till hållbart företagande. Vi insåg då att vi inte längre skiljer mellan affärsmål och hållbarhetsmål. SBAB tycker att det är ett gammalt och på många sätt ineffektivt sätt att arbeta – grunden för all verksamhet måste vara hållbar. För varje målområde har vi lagt fast strategi och beslutat om direkt mätbara och uppföljningsbara mål. Tillsammans utgör de grunden för hur vi ska driva vår affär framåt och bidra till en hållbar utveckling.

Våra hållbara affärsmål

Vi styr vår verksamhet inom tre övergripande affärsmässiga och hållbara målområden:

Vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen

Vi har identifierat och prioriterat fyra av FN:s totalt 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030, vilka vi bedömer som särskilt viktiga och relevanta för vår verksamhet. De utvalda målen har beslutats utifrån ett omfattande analysarbete i form av interna workshops och rangordningsövningar i verksamhet, företagsledning och styrelse. Målen utgör en integrerad del av vår hållbara styrmodell och därmed dagliga arbete.