Sunda finanser

Med ansvarsfulla och transparenta tjänster inom lån och sparande bidrar vi till bättre boende och boendeekonomi för våra kunder och samhället.

Vi investerar för långsiktig konkurrenskraft och vi växer och tar marknadsandelar. Tillväxt och kostnadseffektivitet leder till lönsamhet och sunda finanser.

Som en del av bostadsmarknaden och det finansiella systemet har SBAB ett ansvar att bida till en långsiktigt hållbar samhällsekonomi. Väl fungerande banker bidrar till tillväxt, utveckling och sysselsättning i samhället och utgör en viktig del av den finansiella stabiliteten. För att säkerställa SBAB:s långsiktiga konkurrenskraft krävs investeringar. Investeringar kräver i sin tur tillväxt och större affärsvolymer för att kunna bäras. Vi vill växa ansvarsfullt, med god lönsamhet och alltid till rätt risk.

God lönsamhet förutsätter långsiktig och hög kostnadseffektivitet, med låga marginalkostnader för tillväxt och utveckling av kunderbjudandet. Sunda finanser är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en hållbar affärsverksamhet och i förlängningen skapa värden för SBAB, våra intressenter och samhället i stort.

Läs mer om målområdet i vår årsredovisning.


FN:s globala hållbarhetsmål

Inom detta målområde bidrar vi på olika sätt till dessa mål:

Ikon för FN:s globala mål nr 8
Ikon för FN:s globala mål nr 11
Ikon för FN:s globala mål nr 13