Långsiktigt värdeskapande

Långsiktighet och uthållighet är viktigt när vi bygger SBAB nu och för framtiden. Det innebär att vi inte ska göra snabba klipp eller ta förhastade beslut samt att vi fortsätter att investera i framtiden i såväl goda som mer utmanande tider.

Vår kreditgivning är sund och ansvarsfull. Vi är transparenta kring våra villkor och produkter samt bedriver försäljning, marknadsföring och kreditprövning på ett ansvarsfullt sätt. Vi lägger vikt vid att våra kunder förstår villkoren och att de känner sig trygga när de fattar viktiga ekonomiska beslut, oavsett marknadsläge och situation.

SBAB vill som bank bidra till ett välfungerande finansiellt system. Därför lägger vi stort fokus på säkerhets- och regelverksfrågor. På SBAB hanterar vi löpande stora mängder känslig data, däribland personlig information om våra kunder. Att vi respekterar den personliga integriteten, agerar etiskt och verkar för en hög säkerhetsnivå i verksamheten är avgörande för våra kunders och omvärldens förtroende för SBAB. Det är även mycket viktigt för oss att motverka korruption och verka för god sed. SBAB vidtar förebyggande åtgärder mot korruption och har interna regler för åtgärder mot otillåten påverkan som följer Institutet Mot Mutors kod mot korruption i näringslivet.

Genom att bedriva sund och ansvarsfull kreditgivning, samtidigt som vi tar säkerhets-, integritets- och regelverksfrågor på största allvar, vill vi vara med och bidra till att skapa förtroende för branschen. Vi vill växa ansvarsfullt, med god lönsamhet och alltid till rätt risk.